Jézus a fény

Csodálatos, szent és fenséges...

Csodálatos, szent és fenséges
Megváltóm vagy, kegyelmed éltet.
Sorsom tiéd, szelíden hívtál, s itt vagyok.

Vezess engem Szellemed által,
Taníts Uram; világosságra,
kedves szavad megragad és vonz Hozzád.

Ó alakíts, és formálj engem
Képmásodra, Te mennyei Mester,
Szereteted égjen szívemben.

Jöjj hát, járj át, szólj és formálj,
Légy Úr bennem, várlak szüntelen!
Kelj fel, ó Uram, Jöjj, és áldj meg újra,
Szent Szellemed tűzzel áraszd rám!
(szerzője ismeretlen)