Jézus a fény

Az élet törvényei...

 
 
Csak adj kulcsot az embereknek, ők majd kinyitják vele a zárakat.
Robert R. McCammon
 
1,A rugalmasság törvénye
 
A rugalmasság sokkal hasznosabb, mint a passzivitás vagy az ellenállás: ha még a legfájdalmasabb tapasztalatokat is a magukévá tesszük, és aktívan felhasználjuk őket, sokkal hatékonyabban fogunk megküzdeni a nehézségeinkkel, mivel azokat spirituális tréningnek tekintjük.
 
Mindig tedd magadévá azt amit el kell fogadnod. Öleld magadhoz és fordítsd  a magad javára.
 Robert Frost
 
2,A választás törvénye
 
 Az élet legalapvetőbb választása az, hogy kinyílunk vagy bezárkózunk-e, hogy kreatív és önkifejező energiáinkat pozitív vagy negatív módon nyilvánítjuk-e meg a világban. Bármilyen körülmények között találjuk is magunkat, mindig hatalmunkban áll megválasztani, milyen irányban haladjunk tovább.
 
Mindegyünkben ott rejtőzik a hős, aki csak hívó szavunkra vár, hogy előléphessen.
 Ismeretlen.
 
3,A felelősségvállalás törvénye
 
Ha megállapítottuk , meddig terjed a felelősségünk, képesek leszünk eleget tenni kötelességeinknek, és elengedni azokat a dolgokat, amelyekért nem mi vagyunk a felelősek. Így több örömünket lelhetjük abban, ha támogatjuk embertársainkat, és harmonikusabb együttműködésen alapuló kapcsolatot létesíthetünk velük.
 
Lelki nyugalmunk érdekében le kell mondanunk az univerzum ügyvezető igazgatói posztjáról.
 Larry Eisenberg
 
 
4,Az egyensúly törvénye
 
Az egyensúly kozmikus, biológiai és személyes szinten egyaránt érvényes ránk- testünkre, elménkre és érzelmeinkre-, emlékeztetve minket arra, hogy minden cselekedetünket képesek vagyunk túlzásba vinni és elhanyagolni is, és arra, hogy ha személyes ingánk kilendül az egyik irányba, végül elkerülhetetlenül vissza fog térni a másik oldalra.
 
Ha eggyé változtatod a kettőt, és a külsőt olyanná, akár a belső, a fentet pedig, mint a lentet: ha eggyé változtatod a férfit és nőt, belépsz Isten országába. Tamás evangéliuma
 
5, A fejlődés törvénye
 
Ha a céljainkhoz vezető út során el akarunk jutni A-ból Z-be, azt a legbiztosabban úgy tehetjük meg, ha először B-be majd C-be, aztán D-be jutunk el, és így járjuk végig az utat. Ha akárcsak egyetlen lépest is kihagyunk, az általában kudarchoz vezet, még ha az adott pillanatban úgy is tűnik, hogy időt nyerünk ezáltal.
 
Ha nagy céljaid vannak, tedd meg feléjük a lehető legnagyobb lépést. Lehet, hogy az adott lépés aprónak tűnik, de bízz abban, hogy az adott pillanatban ez jelenti számodra a legnagyobb előrehaladást.
 Mildred McAfee
 
6, A minták törvénye
 
Minden szokás és minta, tartjuk azt akár „jónak”, akár „rossznak”, a legjobb szándékunk ellenére is mindaddig ismétli önmagát, amíg valamit máshogy nem teszünk, hogy megtörjük azt.
 
A gyermekkor eseményei nem múlnak el, hanem az évszakok váltakozásához hasonlóan újra és újra megismétlődnek.
 Eleanor Farjeon
 
7, Az önfegyelem törvénye
 
 
Legbiztosabban az önfegyelem által tehetünk szert nagyobb szabadságra és függetlenségre: mivel általa elérhetjük azt a szakértelmet és a tudás azon mélységeit, melyek által több lehetőség nyílik meg az életünkben.
 
Vannak, akik fárasztó kötelezettségnek tartják az önfegyelmet. Számomra az önfegyelem egyfajta rend, amely által szabadon szárnyalhatok.
 Julie Andrews
 
8, A tökéletesség törvénye
 
Transzcendens nézőpontból szemlélve, minden és mindenki feltételek nélkül tökéletes: hagyományos nézőpontunkból nézve nem létezik tökéletesség – legfeljebb a kiválóság szintjére juthatunk el, és ez is rengeteg időt és energiát igényel.
 
Összehasonlításokon nevelkedünk, erre épül az oktatási rendszerünk és egész kultúránk is. Így hát folyton ezért küzdünk, hogy valaki mássá váljunk.
 J. Krishnamutri
 
 
9, A jelen pillanat törvénye
 
Az  idő nem létezik: a dolgok, amelyekre mint múltra és jövőre utalunk, csakis elménk számára valóságosak. Az idő képzete pusztán gondolati és nyelvi megegyezés, társadalmi egyezmény: valójában csak a jelen pillanat áll rendelkezésünkre.
A jelen pillanat hatalmas  erejű istennő. Goethe
 
10, Az ítéletnélküliség törvénye
 
Az egyetemes szellem nem ítélkezik felettünk, az ítéletalkotás emberi találmány. Az összehasonlítás, a  szembeállítás és az irányítás eszköze, amellyel a tökéletesség, az erkölcs és az igazság mesterséges és gyakran idealisztikus normáihoz mérjük magunkat.
 
Ahogy elmúlik az ifjúság, és változást hoz az idő, megváltoztatjuk jelenlegi nézeteinket. Ezért hát tartózkodjunk attól, hogy önmagunkat tegyük minden dolgok ítélő bírájává. Platón
 
11. A hit törvénye
 
A hit törvénye azon a  felismerésen alapul, hogy mindannyian többet tudunk annál, amit  valaha is olvastunk, hallottunk vagy megtanultunk: többet tudunk, mivel többek vagyunk: közvetlen kapcsolatban állunk az egyetemes tudással – csak figyelnünk és bíznunk kell.
Csak akkor lehetünk hűek másokhoz, ha bízunk önmagunkban.
 Erich Fromm
 
12, Az elvárások törvénye
 
Az energia követi a gondolatot: afelé haladunk,  amit képesek vagyunk elképzelni, és e határokon nem juthatunk túl. Tapasztalatainkat a feltételezéseink, az elvárásaink és a hiedelmeink színezik és teremtik meg: ha megváltoztatjuk elvárásainkat, az élet összes aspektusával kapcsolatos tapasztalatainkat is megváltoztatjuk.
 
Élj nagy elvárásokkal, és nagy dolgok fognak történni az életedben. Art Fettig
 
13, Az őszinteség törvénye
 
Az őszinteség lényege az, hogy felismerjük, elfogadjuk és kifejezzük hiteles belső valóságunkat: csak akkor beszélhetünk és viselkedhetünk őszintén embertársainkkal, ha őszinték vagyunk önmagunkhoz. A teljesség tekintetében az őszinteség azt jelenti, hogy az ellenkező irányba ható negatív impulzusok dacára is magasabb  rendű törvények szerint cselekszünk.
 
Élj összhangban a legtisztább fénnyel, amely be fogja világítani utadat. Békezarándok
 
14, A magasabb rendű akarat törvénye
 
Elkülönült énünk  és kicsiny akaratunk szempontjából elfogadott dolog, ha saját vágyaink és érdekeink szerint cselekszünk: de ha megadjuk elkülönült énünket és kicsiny akaratunkat egy magasabb rendű akaratnak, ha hagyjuk, hogy az irányítsa az életünket, ha cselekedeteinket az emberiség magasabb rendű javának szenteljük, ihletett ragyogás támad létünk középpontjában.
 
Az élet ilyen egyszerű: átlátszó világban élünk, és Isten minden pillanaton keresztül ragyog. Ez nem mítosz, nem csak szép mese: ez az élő igazság. Ha emlékezünk Istenre, ha átadjuk magunkat Neki, és megfeledkezünk önmagunkról, megláthatjuk az igazságot: felismerhetjük, hogy mindenben, mindenütt Isten  nyilvánul meg. Nem létezhetünk Isten nélkül. Ez lehetetlen.  Thomas MErton
 
  
 
15, Az intuíció törvénye
 
Csakis akkor teremthetünk kapcsolatot intuíciónk és bölcsességünk forrásával, ha identitásunkat és önértékelésünket többé nem embertársaink véleménye határozza meg: mindannyian hajlamosak vagyunk arra, hogy imádjunk valamit, a kérdés csak az, vajon a vélemény vagy saját szívünk istenét akarjuk-e imádni?
 
Egyre kevesebb és kevesebb mondanivaló volt, amíg végül teljesen elhallgattam, és elkezdtem figyelni. És a csöndben meghallottam Isten hangját. Soren Kierkegaard
 
16, A cselekvés törvénye
 
Nem számit, mit érzünk, és mit tudunk, nem számit, milyen adományokkal és tehetségekkel rendelkezünk, csakis a cselekvés által hívhatjuk életre azokat. Azok, akik csak azt hiszik, hogy megértjük az elkötelezettséghez, a bátorsághoz vagy a szeretethez hasonló fogalmakat, egy nap majd felismerik: csak azt tudjuk, mikor cselekszünk. Majd a tett megértéssé válik.
 
Látomásaink csak akkor érnek valamit, ha merjük vállalni a velük járó kockázatot. Nem elég bámulni a lépcsőt, fel is kell mennünk rajta.
Vance Havner
 
17, A ciklusok törvénye
 
A természet a nappalhoz és az éjszakához vagy az évszakok váltakozásához hasonló ciklusok szerint létezik. Az évszakok nem siettetik egymást, ahogy a felhők sem versenyeznek a széllel: minden a maga idejében történik meg, és minden jelenségben megvan az ideje a növekedésnek és a fogyásnak. Minden, ami felemelkedik, alá is hanyatlik, és ami aláhullott, egyszer újra felemelkedik: ez a ciklusok alapelve.
 
A türelem hatalom: idővel és türelemmel selyem lesz az eperfa leveléből.
Kínai közmondás.
(Varázskert)