Jézus a fény

Levertségben...

"Ne engedd, hogy a rosszhangulat uralkodjék rajtad, hanem végy erőt
levertségeden....Emlékezzél vissza a kellemes dolgokra, és örömökre, melyek értek.....

Ne panaszkodjál és ne írj levelet rosszhangulatban, mert ilyenkor nem vagy
valódi önmagad.... Sötét szemüvegen át mindent sötétnek látsz...
Engedj időt magadnak a csillapodásra, aludjál egyet... Holnap reggel fölébredve,
derűsebbnek látod a világot... Ma még azt hiszed talán, hogy végleg beborult az ég.
De ne feledd el, a felhők fölött mindig derűs az égbolt....
Ugyanúgy van lelkedben is, a múló rossz hangulatok, keservek alatt örök
szeretetre és vidámságra vágyik szíved.........
Kergesd el a felhőket lelkedről, hogy a vidámság felszínre jöhessen......”
(ismeretlen)