Jézus a fény

Bűn - Szeretet

A bűn becserkész,
a szeretet befogad.

a bűn bekebelez,
a szeretet magába foglal.

A bűn megköt,
a szeretet megtart.

A bűn száz annyit ígér,
A szeretet száz annyit ad.
 
A bűn elveszi az önismeretet,
felmagasztal és magasba emel:
csakhogy letaszíthasson.

A szeretet helyes önismeretre tanít,
Kiábrándít hamis ,,önmagadból'' és összetör:
Csakhogy felemelhessen.

A bűn hájjal keneget,
hogy megrontson.

A szeretet kíméletlenül pöröl,
hogy megtisztítson.
 
A bűn fröcsköl,
a szeretet szétárad.

A bűn éget és perzsel,
A szeretet sugároz.
 
A szeretet egyszerű,
A bűn körmönfont.

A szeretet ,,egy-ügyű'',
A bűn agyafúrt.

A szeretet nyíltan beszél,
A bűn körülír.
Míg a szeretet a mélység titkairól dadog,
A bűn a felszín közhelyeiről fecserész.
 
Míg a bűn hazudik, hogy ne kelljen
megmondania az igazat,
A szeretet kitérő választ ad,
hogy ne kelljen hazudnia.

A bűn kényszerít,
A szeretet késztet.

A bűn csábít,
a szeretet vonz.

A bűn érzéki,
A szeretet érzékelő.
 
A bűn forral,
a szeretet hevít.
 
A bűn űz és hajt,
A szeretet lelkesít.

A szeretet megkeresi a tisztátalant,
hogy felemelje,
A bűn ,,felhajtja'' magának a tisztátalant,
Hogy kihasználja és a sárba tapossa.

A szeretet az embert látja a cédában is,
de a bűn csak riherongynak tartja.
 
A szeretet megjelöl,
A bűn megpecsétel.
 
A szeretet társakra lel,
De a bűn csak hordákba ver.
 
A szeretet kiteljesít,
A bűn kiüresít.

A szeretet mentséget keres,
A bűn kifogást talál.
(Simon András)