Jézus a fény

Gondolatok..


Minden ember bűnös. Minden ember szenved a többiek bűnei miatt.
Aki tovább hárítja a feszültségeit másokra, az Pilátus.
Aki bosszút áll értük, az Barabás.
Aki azonban elszenvedi, az Krisztus.
Aki számítóan épít a többiek gyarlóságára, az farizeus.
Aki a gazembereket érdekből védelmébe veszi, az írástudó.
Aki a vétlen áldozatokat bűnbakká teszi, az főpap.
Aki még kérkedik saját hitványságával, mert megteheti, az Heródes Antipás.
Aki pedig mindezt hallgatólagosan törvényesíti, az a csőcselék.
Aki azonban a képmutatást leleplezi, és az igazi bűnt néven nevezi, az Krisztus.
Minden ember maga is bántja bűneivel a többieket.
Aki fel sem fogja, mennyi szenvedést okoz másoknak, az Nagy Heródes.
Aki könnyen veszi, hogy bűneivel a Szent közelébe kerülhetett, az a bal lator.
Aki szenved bűneitől, és szeretne szabadulni, az vámszedő, parázna nő és bűnös.
Aki megbánja bűnét és újat kezd, az Zakeus.
Aki nem tud mit kezdeni a bocsánattal, az Júdás.
Aki azonban a feltétel nélküli bocsánatot adja, az Krisztus.
(ismeretlen)