header ok

× Ebbe a témába azokat az írásokat, körleveleket teszem, amiket "tévtanításnak" nevez az egyház.
Sajnos!

locked Ez mind New Age.... "tiltott" az egyház szerint

12 éve 5 hónapja - 12 éve 5 hónapja #2806 Írta: Margit
Ez mind New Age.... "tiltott" az egyház szerint téma létrehozva Margit által

Ez mind New Age... - TILTOTT -
(keresztény szemmel)

A New Age mozgalomhoz és gondolkodási divatjához elég sok olyan irányzat, vagy csoport tartozik, amelyeket szektásnak nevezhetünk, sõt, némelyeket destruktív szektának minõsítettek egyes országokban (Pl. a Krisnatudatúak, a Church of Scientology, Bhagwan Rajneesh, Szvámi Purna csoportjai). A Zöldek, környezetvédõk egyes csoportjai, akik közül számosan követik ezt a világnézetet, sõt a vallásuknak a természetvallást, a természeti miszticizmust tekinthetjük, nem szekták, inkább politikai pártokként látjuk õket. Hozzájuk hasonlóan, legtöbben, akik magukévá tették (észrevétlenül) a New Agehit"-tartalmait, megmaradnak korábban -többé vagy kevésbé gyakorolt- vallásuk szervezeti keretei közt. Sõt, hogy a megtévesztés teljes lehessen, vezetõ személyiségeik közül egyesek kinyilvánítják hangzatosan, hogy õk továbbra is pl. katolikusnak", kereszténynek" tartják magukat (pl. José Silva, Justin Beliz, Matthew Fox, több hazai antropozófus és jógaoktató, stb.) Fontos lenne hangsúlyozni ezért, hogy a keresztényi mivolt nem deklaráció kérdése, hanem személyes hitvallás kérdése; egyszerûen, azt vallom-e, hogy a keresztény közösség Jézus Krisztus evangéliuma nyomán hitt és hisz?

A szektákra jellemzõ, hogy rendszerint valamilyen nagyobb csoportról, közösségrõl vágták le'' (secare = levágni) magukat, leszakadtak. A szektáknál általában felismerhetjük elõbb-utóbb zártságukat, kizárólagosságukat, homogenitásukat, türelmetlenségüket, sõt gyakran erõszakosságukat. A New Age-nél több ellenkezõ motívumot látunk: nagy nyitottság, erõszakmentesség, nem-ártás, türelem (tolerancia) propagálásával lép fel, hiszen minden vallást és azoknak tagjait egyesíteni kívánja magában. A New Age követõje nem kivonul, mint a legtöbb szekta tagja, hanem beékelõdik a keresztény világba, pontosan úgy, ahogyan ezt a gnoszticizmus követõi és propagátorai tették az ókorban.
Mi tartozik tulajdonképpen a New Age mozgalomhoz, mi tartozik a New Age gondolkodáshoz?

Következzék itt egy olyan lista, amelyben vallási és mozgalmi csoportok, lelki tanfolyamok, iskolák és elméletek, módszerek, szervezetek szerepelnek. Ezeknek csaknem mindegyike ma már nálunk is megjelent:

A New Age mozgalomhoz tartozik.

A legkülönfélébb nyugati" jógaiskolák;

A különféle meditációs technikák;

Transzcendentális Meditáció;

Brahma Kumaris Raja Yoga;

Tantra-jóga és tantra-meditáció;

Dianetika, a Church of Scientology keretében;

Srí Chinmoy;

Silva-féle agykontroll;

Álomkontroll;

Alpha - Theta - tréning;

Agygépek, Agytréner" (látási és hallási impulzusok felvétele elektromos készülékbõl);

Tudattechnológia;

Bhagwan Rajneesh és a dinamikus meditáció";

Darnel Tréning;

Däniken és az ufológia;

Eckankar;

Edgar Cayce;

Egy Világ Család";

Gyógyító csoportok és módszerek:

. (Hétvégi �workshopok" a tudattágítás, a külsõ- és a belsõ gyógyítás céljaival):

1. Érzelemterápia (új emocionalizmus!)

a) Kilátásterápia,

b) Feelingterápia,

c) Alakterápia,

2. Regresszió-terápia (A gyerekkor, a születós, a születés elõtti idõ újraélése),

3. Testterápia

a) bioenergetika,

b) biodinamika;

c) légzésterápia,

d) Hatha Yoga

e) Tai Chi,

f) táncterápia,

g) biofeedback,

h) pszichosebészet,

i) pszichotronika,

j) Pí-víz

4. Pszichomasszázs

a) Rolfing,

b) rebalancing,

c) polarity,

d) szómaterápia,

5. Csoportdinamika

a) Encounter,

b) sensitivity,

c) Erhard Seminar Training (EST),

d) quadrinity;

Rebirthing" (újjászületési tréning);

Aura- és írisz-vizsgálat;

Szellemgyógyászat és extraszenszek;

Reiki és mahikari;

a hazai Biegelbauer Pál-féle fényadók",

A.Everett-féle szellemi erõ;

Joseph Murphy és a tudatalatti";

Makrobiotika;

Feldenkreis módszer;

Önhipnózis;

Orvosi asztrológia;

Enneagram;

Sikert és vagyont jósló asztrológia;

Tér- és idõutazás;

M.A.G.U.S. Fantasy szerepjátékok és füzetek;

Pozitív gondolkodás - szuggesztiókazetták, szubliminálkazetták segítségével;

Evoluciótapasztalatok":

a) Saját magunkat állatnak érzékelni,

b) Saját magunkat növénynek érzékelni,

c) Saját magunkat anyagnak érzékelni;

Okkultizmus:


1. PSZI" -szellemsebészet (Parapszichológiai erõk):

a) Telepátia,

b) Clair-voyance,

c) Prekogníció (elõretudás),

d) Pszichokinézis (akarati, mozgatása),

e) Levitáció (lebegés),

2. Mágia:

a) inga- és varázsvesszõ -használat,

b) Távolba ható erõk (gondolati hatalom, elvarázsolás),

c) Testi energiák (Csakrák, Kundalini"),

d) Szervetlen" energiák: földsugárzások", erõpontok", kövek, kristályok sugárzása, amulettek, talizmánok, piramis-hatás (Pyramid power), piramis-miszticizmus,

3. Jóslási módszerek (orákulumok):

a) Asztrológia,

b) Tarot-kártya,

c) Tenyérjóslás,

d)Ingázás,

e) I Ging,

f) Akasha-krónika",

g) Aura-olvasás,

4. Spiritizmus (Kapcsolatteremtés szellemekkel):

a) Médiumon keresztül (Channeling),

b) Asztalmozgatás, hangszalag automatizmus segítségével,

c) Kapcsolatteremtés elhunyt rokonokkal, barátokkal,

d) Kapcsolat szellemi mesterekkel", akiket test nélküli mestereknek nevezünk

e) Kapcsolatteremtés földszellemekkel, tündérekkel, elemi erõk szellemei"-vel (koboldok, nimfák, manók stb.),

f) Kapcsolatteremtés gonosz szellemekkel, démonokkal (fekete mágia" , sátánizmus),

g) Reinkarnációs (túlvilági-) tapasztalatok, asztrálutazások" (Out-of-Body Experiences), tér-idõ utazások tapasztalatai,

h) Kapcsolat UFO-kkal, más bolygók lényeivel", archoasztro­nautika", Atlantisz-hit,


Uri Geller és a legtöbb parafenomén, aki elõadásokat tart;

Keleti küzdõsportok, amikor meditációs módszerrel dolgoznak;

Tûzön járás;
Új sámánizmus (Don Juan, Rolling Thunder; Castaneda, Máté Imre);
Új boszorkányság;
Számmisztika (Cheiro);
Pszichedelikus drogok (LSD, meszkalin, DMT, MDA, ketamin stb. );
Meditációs zenék, kazetták;
Ananda Music",

Ezoterikus zene.

Ennek a listának összeállításakor segítségül vettük a Harmadik Szem címû okkultista folyóirat 1991. augusztus 1-i számának leírását. Azért is fontos ezt itt hangsúlyozni, mert több csoport, mint pl. az agykontroll vezetõsége, próbálja elutasítani azt, hogy a New Age vonulatában helyet foglal el. Amikor azonban látjuk ezt, hogy a nyu­gati és a saját irodalom hogyan tartja számon a New Age vonalát, talán mi is elfogadhatjuk. Ezt az összeállítást általában a nemzetközi kritika is megerõsíti.

/Gál Péter: A New Age keresztény szemmel. Lámpás Kiadó, Abaliget, 1997. 5. kiadás/

(forrás:karizmatikus.hu)

--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.
11 éve 7 hónapja - 11 éve 7 hónapja #3101 Írta: Margit
Margit válaszolt a következő témában: Ez mind New Age.... "tiltott" az egyház szerint
-

Útasítsátok el a New Age spirituális munkáját

Drága szeretett leányom, felhívom minden hívemet (követõimet), hogy ítéljék el a New Age szervezet munkálkodásait, amely kezében tartja a világot.

A kereszténység mindig elsõdleges célpont volt a sátán számára. Azért mert õ annyira ravasz, állandóan azon van, hogy elcsábítsa azokat, akik lélekben üresek és elveszettek. Azt fogja mindig megpróbálni, hogy hazugságait a szeretet lelple alatt mutassa be. Azután azt is megpróbálja, hogy kontroll alatt tarsa gyermekeim gondolkodását, miközben pogány taktikával, bemagyarázza, hogy fel kell szabdítsák gondolataikat a modern élet stresszétõl. Óvakodjanak közületek mindazok, akik átadják magukat azoknak az általuk folytatott gyakorlatoknak, amelyek által elméjüket a feledés állapotába teszik, az úgynevezett meditációval. Ha ilyen úton engeditek, hogy gondolataitokat ellenõrízzék, akkor sátán és démonai szép csenben, úgy hogy fel sem ismeritek, írányítani fogja azt, kisímítva ezáltal, az átmenet útját.
2011, május 15,

utolsoidok.com/2011/05/28/az-ur-jezus-uz...n-frissul/#more-2067

--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.
11 éve 1 hónapja #3233 Írta: Margit
Margit válaszolt a következő témában: Ez mind New Age.... "tiltott" az egyház szerint
.

Bízzunk Istenben
c.írásból részlet

Van egy újfajta irányzat a világban, egy szekta, ami nagyon gyorsan, terjed Kanadában és mindenütt. Ez a New Age. Nem tudom, mennyire ismeritek ennek a részleteit, de minden esetre nagy befolyással van az emberekre. Nagyon fontos, hogy ne hagyjuk magunkat megtéveszteni!

Néhány szót mondok segítségképpen a New Age-rõl, hogy lássátok: ez egyáltalán nem elfogadható egy keresztény számára. Ez a szekta az USA-ban született. A vallások általános szintéziseként mutatkozik be. Leginkább az ezoterizmusból, a gnózisból és a spiritizmusból táplálkozik. Ezen a címen az okkult tudományoknak minden formáját magába foglalja. Annyira õsi eredetû ez a mozgalom, mint például Babilon. Helena Blavatszkij foglalta össze az alapelveit 1875-ben. Õ öntötte formába az összes tanítását, vagyis az alapelvét. Az az érdekes, hogy automatikus íráson keresztül kapta meg ezeket a tanításokat. Egy gonosz lélek diktálta neki. Biztos ismeritek az automatikus írást. Olyan, mintha egy külsõ erõ vezetné a kezét. Mindenfélét képes az ilyen ember leírni, idõnként nagyon szépeket is. Aztán hirtelen a gyönyörû gondolatok között egy-egy istenkáromlás van. Olyan, mintha mérget tennénk egy nagyon finom süteménybe. Ez már komoly valóságként van jelen a világban. Azok az emberek, akik ebben részt vesznek, teljesen elveszítik szabadságukat. A mi Istenünk pedig szabadságot adott nekünk és tiszteletben is tartja.

Ha valaki azt mondja az imaközösségetekben, hogy "nem tudtam abbahagyni a próféciát, mert valaki megakadályozott ebben", akkor tudnunk kell, hogy ez nem Istentõl jött. Isten mindig megadja nekünk a szabadságot, hogy amikor az ismeret szavát mondjuk, akkor bármikor abbahagyhatjuk.

A New Age mozgalma gyorsan terjed, például az egyetemeken Amerikában, de Európában is. Genfben például nagyon sok emberrel találkoztam, akik a New Age-hez tartoznak. Ez egészen ördögi dolog. A New Age mindenhol jelen van, és illúzió azt gondolni, hogy ez jó. Azt mondják, hogy valami titkos van benne. De most már egyre több könyvet adnak ki, elég jó kinézetû könyveket. Ezek arra ösztönöznek sok embert, hogy tovább terjesszék az ideológiát.

A New Age például tagadja a halált az élet végén és a reinkarnációt tanítja, ami szerintük megoldás az ember lelki fejlõdésére. Mi viszont Isten Igéjében hiszünk, és Jézus szavaiban, aki azt mondja: "De aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom õt az utolsó napon." (Jn 6,54).

Amikor a Hiszekegyet imádkozzuk, akkor is azt mondjuk, hogy hiszem a test feltámadását. Nem lehet egyszerre hinni a feltámadásban és a reinkarnációban. Ez lehetetlen! Hogyha hisztek a reinkarnációban, ez azt jelenti, hogy amikor meghaltok, a lelketek egy másik testbe költözik, és ez újra és újra megismétlõdik. Ebben az esetben a halottak feltámadásakor egy lélek lenne és egy csomó test. Ez lehetetlen! Teljesen ellentétes az értelemmel. Merõ ellentmondás i Nem hihetünk egyszerre a kettõben. Mi Isten Igéjében hiszünk! És Jézus azt mondja, hogy fel fog támasztani minket az utolsó napon. Fontos, hogy ezt világosan lássuk és ne hagyjuk, hogy megzavarjon bennünket mindenféle sörét tanítás, ami a világban terjed. Ezek a szektás tanítások el akarnak bennünket távolítani Jézustól.
(Részlet a Nyolc Boldogság Közösség által kiadott kazetta szövegébõl.)
Forrás: www.karizmatikus.hu/hitvedelem/tanitas-a...275-jezus-meggyogyit

--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.
9 éve 3 hónapja - 9 éve 3 hónapja #3769 Írta: Margit
Margit válaszolt a következő témában: Ez mind New Age.... "tiltott" az egyház szerint
.
Ezt a levelet emailban kaptam, számomra megdöbbentõ mondatok vannak benne, hihetetlen, hogy vannak emberek, akik így gondolkoznak, és az még megdöbbentõbb, hogy ezeket el is hiszik.
IM. szerk.
JAJ azoknak a Keresztényeknek, akik a new age pogányságáért elhagytak ENGEM
2013-09-24Drága szeretett leányom, minden élõ léleknek s az õ szellemének erõs késztetése van arra, hogy AZ ÉLETÉBEN MEGTALÁLJA ISTENT. - - - Azok, AKIK ISTEN SZERETETÉT A LEGTISZTÁBB FORMÁJÚ SZERETETNEK VÉLIK, MEGKAPJÁK EZT AZ AJÁNDÉKOT alázatuk

és azon tény elfogadása által, hogy MINDEN DICSÕSÉG ISTENT ILLETI.

Másrészt a pogányok azon igyekezetükben, hogy lelki békére találjanak, AZ IGAZ ISTEN TEREMTÉSÉT keresik, nem pedig TEREMTÕJÜKET. Ahelyett, hogy ISTEN, AZ ÉN ATYÁM, A MINDENHATÓ, A MINDEN DOLOG TEREMTÕJE ELÉ VETNÉK MAGUKAT, a hamis bálványok elõtt hevernek, közöttük azon csodák elõtt, melyeket Õ TEREMTETT a világ számára: a Földet, a Napot, a Holdat és a csillagokat. Õk ezeket a csodákat bálványozzák, és aztán azt hiszik, hogy ezáltal nagy hatalomra tesznek szert. Amit õk keresnek, az egyfajta lelki szellemi megvilágosodás, amelytõl azt remélik, hogy örömet és békét fog hozni számukra. Aztán sokan a meditáción és a jógán keresztül megnyitják elméjüket és lelküket, megengedvén így a gonosz szellemnek, hogy megrontsa õket. Õk tévesen azt hiszik, hogy egy másik hatalom " más, mint ami A LEGMAGASSÁGOSABB ISTENTÕL jön " képes számukra elhozni azt a békét, amelyre vágynak. --- Most már tudnotok kell, hogy CSAK EGY ISTEN LÉTEZIK. A tömjénezés minden más formája egyenértékû a pogánysággal. Nem számít, hogy mit mondanak vagy hogyan indokolják meg tetteiket, ezzel õk meghívják a Sátánt, hogy birtokba vegye a lelküket, és hogyha egyszer a Sátán hozzáfér a lelkükhöz, akkor õ és odaküldött démonai nem fogják békén hagyni õket. Gyötörni fogják ezeket a lelkeket, hazugságokkal töltik el õket és elhitetik velük, hogy egy különleges ajándékkal rendelkeznek. Egyesek úgy vélik, hogy olyan gyakorlatokkal, mint például a Reiki, meg tudnak másokat gyógyítani, de amikor ezt teszik, megfertõznek másokat, beleértve az ártatlanokat is. Amikor a pogányok énekelnek, hogy lelki ajándékokra tegyenek szert, õk azt mondják, hogy ez békét hoz nekik. Noha ezt sokan hiszik, tudnotok kell, hogy egy rövid idõn belül " mihelyt a gonosz lélek belépett az elméjükbe " izgatottá válnak, és nem fognak nyugalmat találni. Õk az öröm mindenféle érzését állandóan keresik, és mindaz, amit cserébe érte fognak kapni, nem más, mint hogy vissza fognak térni a lélek sötétségébe.

A pogányság egy rettenetes nyugtalanságot hoz magával, és azokban az országokban, ahol a pogányok a hamis istenek után kiáltanak, ATYÁM HARAGJÁT fogják magukra vonni. Sok ilyen lélek fel sem fogja azt, hogy mit tesz, de az által, ahogyan testüket ékesítik, fel fogjátok ismerni õket, mert õk szent edényeknek tartják magukat a hamis bálványok szemében, akiket állításuk szerint imádnak.

- A SZERETET, AZ ALÁZAT vagy a mások javát szolgáló személyes áldozatok hiányozni fognak belõlük, mivel õk csak az érzékeket imádják. Nem értik, hogy A LELKÜK ISTEN AJÁNDÉKA, és így elszalasztják az alkalmat, hogy a tökéletességre törekedjenek, ami sohasem lehet az övék.A NAGYFIGYELMEZTETÉS SORÁN ezekben a lelkekben ÉLETRE KELTEM MAJD AZ IGAZSÁGOT, hogy lássák valójában Kihez is tartoznak. Imádkozzatok, hogy ELFOGADJÁK IRGALMASSÁGOM KEZÉT. JAJ azoknak a Keresztényeknek, akik a new age pogányságáért ELHAGYTAK ENGEM. Õk azok, akik nem akarják IRGALMAMAT, és inkább ostobaságokban fetrengenek, egójukat táplálván, amikor azt gondolják, hogy hatalmuk van a spirituális dolgok ellenõrzésében. Míg ilyen módon keresik személyes tökéletességüket, teljesen ELVÁGJÁK MAGUKAT ISTENTÕL. Ezáltal, hogy így tesznek, ajtót nyitnak a gonosznak, aki el fogja õket csábítani és a babonás ígéretekre hivatkozva fogja õket hipnotizálni, mely sivárrá teszi a lelküket, ahol ISTEN SZERETETE nem tud növekedni.

Forrás: errõl a címrõl emailban kaptam
Jézusotok A Ti JÉZUSATYÁTOK www.jezusatyank.hu

JÉZUS ATYÁNK Szeretetével:
Ádám Ferenc
5000 Szolnok, Tószegi út 43.
Tel: (+36) 70/222-19-00
(+36) 56/210-511

--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.
5 éve 7 hónapja - 5 éve 7 hónapja #4268 Írta: Margit
Margit válaszolt a következő témában: Ez mind New Age.... "tiltott" az egyház szerint
.


A REINKARNÁCIÓ TAGADÁSA MEGKÉRDÕJELEZI KRISZTUS KIJELENTÉSEIT

Amint meg van írva, hogy nincsen csak egy igaz is; Nincs, aki megértse, nincs, aki keresse az Istent. (Róm 3: 10-11).

A megértés abból adódik, hogy a Szentírást a kijelentések szellemi összefüggésében értelmezzük, amiben nem lehetnek ellentmondások. A reinkarnáció elfogadása vagy elvetése egy kritikus pont a biblia megértésénél. Vak hit - Hiszem, mert képtelenség! - vagy értõ hit? Aki hallja, értse meg! - mondta Jézus.
Az újraszületés " reinkarnáció " fogalma olyan kritikus fogalom, ami nélkül nem érthetõ meg a Szentírás világképe. A reinkarnáció elvét egyértelmûen támogatják: 1. Jézus Krisztus kijelentései; 2. A keleti vallások és ezoterikus tanok; 3. A jó szellemvilág mediális közlései; 4. Az Élet elvi analógiái a tudományos tények alapján; 5. Filozófiai meggondolások. 6. A reinkarnáció bizonyított esetei. 7. A regressziós hipnózis módszere további lehetõség a tudományos kutatásra. 8. Az egyetlen földi életben való gondolkodás a látszaton alapul: ez a materializmus ideológiája.
A reinkarnáció (és a karma-elv) kezdettõl fogva szerves része volt a Szentírásnak.

A Nag-Hamediben talált kopt szövegek is félreérthetetlenül igazolják ezt. Ezek az õsi aranémus írások a legrégebbi bibliaszövegek. Közvetlenül Jézus keresztre feszítése után, az I. században keletkeztek. Annyira hitelesek, hogy János evangéliumát sem tartalmazzák, mert ezt õ késõbb, 92 éves korában írta. Nagy értékük, hogy sohasem "korrigálták" õket, mert keletkezésüktõl napjainkig nem hozták nyilvánosságra és nem fordították le más nyelvre. Így most eredetiben tanulmányozhatjuk Krisztus tanításait. Nézzük meg pl. hogy valójában mit mondott Jézus a földi életrõl: - Amiképpen minden teremtmény a láthatatlanból érkezik erre a világra, azonképpen a láthatatlanba tér vissza. Így jönnek újra és újra el, amíg csak meg nem tisztulnak. Van feltámadás a testbõl, és van feltámadás a testben. Az élet felszáll a húsból, és leszáll a hús életébe. Az a test, amit a sírba fektettek vagy elégettek nem az a test amivé lesz majd, mivel akik visszajönnek más testet kapnak, de az is az övék lesz. Amit az egyik életükben vetettek, azt aratják le a következõben, és ha jót cselekedtek nagy lesz az õ örömük az eljövendõ életükben. Boldogok, akik az igaz utat járják ebben az életben, mert õk megkapják az élet koronáját. - Ebbõl az idézetbõl is látható, hogy a késõbbi bibliaszerkesztõk milyen módszeres munkát végeztek. Ennek a tanításnak is csak az utolsó mondatát hagyták meg a Szentírásban. Ezek a csonkítások jelentõs mértékben hozzájárultak ahhoz is, hogy Jézus példabeszédei oly nehezen érthetõk. Hiányoznak az elõzmények, az utólagos megjegyzések, sõt sok esetben a gondolatok magva, legfontosabb mondata is (idézet Kun Ákos: Ezoterikus körkép 277 oldal).

Hogyan merült feledésbe nyugaton a reinkarnáció tana?
Történelmileg nézve úgy látszik, hogy ez a szélesen elterjedt tanítás Teodóra császárnõ becsvágyának esett áldozatul. Õ nagyon szerette volna, ha halála után istennõként tisztelik és elvetette Origenész tanítását az egymásután következõ újraszületésekrõl. Meggyõzte császári hitvesét, a gyenge Justiniánust arról, hogy Origenész eretnek és mindent megtett annak érdekében, hogy rossz hírbe keverje. Ez annyira ment, hogy a konstantinápolyi 2. Zsinat 553-ban Origenész téziseit az engedelmes püspökség által eretnek tanná nyilvánította. Engedelmesség, ami érthetõvé válik, ha meggondoljuk, hogy Teodóra két pápát is kivégeztetett. Lásd: mek.niif.hu/00100/00107/html/index.htm
Ez a konstantinápolyi Zsinat a kezdete a szellemi tudás évszázadokra terjedõ elnyomásának egy olyan idõben, amelyben az inkvizíció a keresztényeket eretnekségük miatt kegyetlenül üldözte, olyan reakciós mentalitással, amely éles ellentétben állt a keresztény szellemmel.

A dogmatikus felfogás csak egyetlen földi életet ismer. Nézzük meg mi következik ebbõl, ha ezt a felfogást egyesek abszolút dogmának - igazságnak fogadnák, vagy fogadják el?
1. Isten minden embert akkor teremtett meg, amikor az a Földön megszületik. Az egyiket jónak, a másikat rossznak teremtette, az egyiket a kõkorszakba, a másikat Jézus közvetlen tanítványának, pl. Jánosnak, az egyiket szegénynek és tudatlannak, a másikat kiváló elmének, gazdagnak, és i.t. Kérdezhetnénk: Miért teremtette Isten az embert különbözõ tulajdonságokkal és különbözõ körülmények közé és ugyanakkor hogyan várhatná el, hogy minden ember egyetlen földi élet alatt beteljesítse a krisztusi parancsot: az Atyához hasonló tökéletességet? (Mt 5: 48) - Hiszen erre nem létezik egyetlen analógia sem ezen a Földön. Erre csak Jézus volt képes, de Õ eredetileg is bûntelen volt. Így jogosan mondhatnák egyesek: A biblia képtelenségek gyûjteménye, tehát nem lehet valóság alapja!
2. A fenti elképzelés így egy igazságtalan kényúr Isten képét idézi fel az emberben, ami pedig teljesen ellentétben áll a Szentírás szellemével. Ha Isten igazságtalan, úgy a biblia szerinti Isten a valóságban nem is létezhet - vélekedhetnek egyesek - ezért csak a materialista felfogás fedheti a valóságot. Az egyetlen testet öltés eszméje amellett szólna, hogy a testi halál után a szellem is megszûnik, vagyis a szellemi funkciók is anyagi természetûek, ahogy ezt a materialista felfogás állítja. Ezzel szemben az egyéni tudat emlékezése elõzõ életeire, amit számos egyénnél megfigyeltek a regressziós hipnózis módszerével, vagy más módon, nemcsak a szellem, az Én-tudat folytonosságát és halhatatlanságát bizonyítja, hanem sokszor a régi bûnök és a jelenlegi lelki- vagy testi zavarok (betegségek) oki kapcsolatára is fényt derít (reinkarnációs terápia).
3. Az ember Felsõbbrendû Énje (már tudományosan is bizonyított) a szellemi magja, aki testet ölt a reinkarnációs ciklusokban. Ha van testet öltés, lennie kell újra testet öltésnek is. Keresztelõ János - Jézus állítása szerint Illés, ahogy azt a próféták megjövendölték. Õ, János ugyan ezt tagadja - nem emlékezik rá, de Jézus szava perdöntõ ebben a kérdésben - Mt 11: 14-15; 17: 10-13. Így a reinkarnáció tagadása nemcsak Jézus messiási mivoltát, de az egész ÚSZ-i Szentírás hitelességét is megkérdõjelezi a zsidók szemében. A prófécia szerint ui. hogyan jöhetett volna vissza újra Illés, ha nincs reinkarnáció? Ez tehát feltételezi azt, hogy a Szentírás eleve ismert dolognak tételezi fel a R ismeretét, amit nem is tart szükségesnek külön magyarázni.
4. Jézus a béna meggyógyításakor utalt arra, hogy betegsége (az elõzõ életek valamelyikében elkövetett) bûnök következménye: "Fiam, megbocsáttattak a bûneid" (Mk 2: 5). "Az Emberfiának van hatalma a bûnöket megbocsátani a földön" (Mk 2: 10). Ez pedig amellett szól, hogy jelenlegi életünk (sorsunk) nagyrészt elõzõ életeink tetteinek következménye (Abdiás 15), amelyek emléke már a tudatalatti rétegekbe szorult. Így nem magyarázható csupán egyetlen földi élet lehetõségével. Erre mutat a tanítványok kérdése is a vakon született ember esetében: Ki vétkezett, õ vagy a szülei, hogy vakon született? (Jn 9 : 2). Ez a kérdés értelmetlen lenne az újraszületés tagadásával: Hogyan vétkezhetett valaki még megszületése elõtt, amit Isten vakon születéssel büntetett?
5. A karmikus adósság fogalma alatt az elõzõ életekbõl származó fel nem oldott bûnök következményeit érthetjük. A karma elve a magasabb élet funkciókkal kapcsolatos olyan önszabályozó elv, amely az élet visszacsatolási elvén alapul - lényegében biofeedback. Ebbõl adódóan jelenlegi képességeinkre, sorsunkra elõzõ tetteink is kihatással vannak, amelyekre azonban már legtöbbször nem is emlékezünk. "Amíg az ég és a föld el nem múlik egy ióta vagy egy vesszõ sem vész el a törvénybõl, míg be nem teljesedik."- mondja Jézus. (Mt 5: 17-18; Mt 5: 25-26). A törvény = az Élet törvénye. Csak a R és a karma elv ismeretében tudjuk értelmezni Krisztus szavait. A R és a karma fogalmára, valamint az egyéniség és személyiség viszonyára jól rávilágít Illés és Keresztelõ János bibliai példája: Illés és Ker. János ugyanaz az egyéniség, de két különbözõ személyiség. Az ember szellemi szintjét Felsõbbrendû Énjének tudati szintje határozza meg. Keresztelõ János példájából általánosítva a következõkre gondolhatunk:
- A Törvény karmikus beteljesülését láthatjuk Illés és Keresztelõ János bibliai példáján. Nem zárhatjuk ki, hogy K. János fejvétele a karmikus következménye volt annak, hogy Õ Illés személyében 450 Baál papot ölt meg (1Kir 18-20-). A mózesi törvények érvényesültek.
- K. János példája azt is mutatja, hogy az egyéniség szellemi szintjét nem mindig lehet megítélni a személyisége alapján, mert az nem tükrözi hûen a szellemi fokozatot (pl. a szellemi érzékelés, megvilágosodás, csodatevõ erõk). János nem tett csodákat, nem voltak olyan különleges képességei, mint többeknek õelõtte, mégis Jézus kijelentése szerint a legnagyobb szellem volt a maga idejében. Ha azonban nem a személyiségét hanem János egyéniségét vesszük figyelembe, aki mint Illés sok csodát tett és halált sem látott, mert az égbe ragadtatott (2Kir 2), az ellentmondás feloldódik. Jézus nemcsak tudhatta ezt, de láthatta is János aurájából. Ez a körülmény is rámutat arra, hogy a személyiség csak egy részleges megjelenése a teljes egyéniségnek. Pontosan ugyanazok az elvek érvényesülnek, mint az élet biológiai szintjén. Ezért is szükséges megkülönböztetni a személyiség és az egyéniség fogalmát.
6. A reinkarnáció tagadásával nem lehet helyesen értelmezni a veleszületett hajlamok eredetét sem. A tulajdonságok, magatartásformák kialakításában két alapvetõ tényezõ játszik szerepet: a veleszületett hajlamok és a környezeti hatások. Veleszületett deviáns hajlam lehet pl. a bûnözésre vagy a homoszexualitásra való hajlam. Ilyen rossz hajlam csak az ember elõzõ életeinek egy szokássá merevedett formája lehet, amitõl már nehezen tud megszabadulni. Ha a társadalom "türelmes" és legalizálja a "másságot", ezzel törvényesíti az élet-idegen és rossz szokásokat, magatartásformákat és így szabad utat enged a bûn terjedésének. Egyben megfosztja a szülöttet attól, hogy felismerje törvényellenes magatartását és megpróbáljon rajta változtatni. A "másság" elismerése végsõ fokon minden bûnös hajlamot is legalizálhatna (Róm 1: 26-27). A katolikus egyházi nyilatkozat szerint azonban a homoszexuális ember "nem tehet arról", hogy ilyennek született. Ebbõl a felfogásból viszont az következik, hogy vagy Isten teremtette ilyennek az embert, vagy véletlenül alakultak így a dolgok és kizárja az egyéni felelõsség kérdését.
7. Jézus azt mondja többek között: aki fegyvert fog, annak fegyver által kell elvesznie. Ha egyetlen élet van, úgy ez nem minden esetben történik meg: Következésképpen ezek nyilvánvalóan csak egy õrült és megszállott ember kijelentései lehettek: Ha pedig Jézus valótlant állított, akkor Õ nem lehetett a Krisztus sem, csak egy ember.
8. Amikor Jézus második eljövetelérõl beszélt, többek között ezt mondotta: "Bizony mondom néktek, hogy el nem múlik ez a nemzedék addig, amíg mindez meg nem történik. (Mt 24: 34). Jézusnak ezt a kijelentését sem érthetjük meg csak úgy, ha Õ a nemzedék fogalmát nem a testi nemzedékre, hanem arra a szellemi nemzedékre " szellem-csoportra: az Ádám-nemzedékre értette az 1Móz 5: 1 szerint, amelyik a reinkarnációs ciklusokban még ma is itt van a Földön! Az ember lényegét ui. nem a teste, hanem Felsõbbrendû Énje, a szellemi magja képezi, aki testet ölt a reinkarnációs ciklusokban.
9. A Szentírás szerint a bûn zsoldja a halál (Róm 6: 23). Mindnyájan vétkeztünk – írja Pál. Az ellentmondás nyilvánvaló: Ha csak egy élet van, egy újszülött még nem vétkezhetett, mégis meghal(hat). Sokan gondolják úgy, hogy õk nem követtek el halálos bûnt, mégis halál vár rájuk. Isten akkor igazságtalan? Ha R és fejlõdés van, ez azt jelenti, hogy a bûn megítélése is viszonylagos/idõleges, mert az isteni kegyelem lehetõséget ad a bûnök/hibák megbánására és kijavítására. Egyetlen földi élet alapján nem ítélkezhetünk embertársaink felett, hiszen mindenki vétkezett. Köztük vannak a szellemileg legnagyobbak is: Illés és Mózes, akik embert öltek, a házasságtörõ Dávid király, vagy a farizeus Saul, aki üldözte Krisztus egyházát, míg Pál nem lett belõle. Nem tudhatjuk, hogy egy mai gyilkosból mikor lesz Isten választott embere egy következõ testet öltésében. Krisztust, az Igazságot megfeszítõ zsidókat sem vetette el véglegesen Isten, hiszen a biblia szerint az egész Izráel üdvözülni fog és a mennyei Jeruzsálem kapuin már fel van írva a 12 törzs neve (Jel 21). Mindez nem értelmezhetõ egyetlen földi élettel.
10. Ha csak egyetlen földi élet lehetséges, mi lesz azokkal, akik Krisztus elõtt éltek, vagy más vallásban nevelkedtek és nem ismerhették meg az evangéliumot? Ebbõl még azt is lehetne következtetni, hogy azok az emberek, akik nem tagjai Krisztus földi egyházának menthetetlenül elkárhoznak és az örök tûz lesz az osztályrészük. Voltak még ilyen magyarázatok is, bár ez manapság már nem jellemzõ. Ez az elképzelés egy zsarnok Isten-képet mutat be, ami nyilvánvalóan nem létezhet. Itt is az egyes fogalmak értelmezésénél vannak a buktatók. Egy tudatlan ember el sem követheti a Szent-Szellem elleni bûnt. Hiszen Jézus éppen a bûnös és tudatlan ember megváltására jött és nem a Sátán megváltására, aki ismerte és tudta az igazságot, de ennek ellenére meghazudtolta. Az eredeti szöveg sem örök kárhozatot említ, hanem eonokat, amely nem véglegesen örök, hanem egy igen hosszú, de véges idõtartamot jelöl.
11. A R fogalma nélkül nem értelmezhetõk Jézusnak egyes kijelentései sem. Pl.: "Ha a jobb szemed megbotránkoztat, vájd ki azt és vesd el magadtól. Ha a jobb kezed megbotránkoztat, vágd le azt és vesd el magadtól. Mert jobb neked, hogy egy vesszen el tagjaid közül, mint egész tested a gyehennára jusson". (Mt 5: 29-30). Nem tudom, ezt hogyan értelmezi a dogmatikus felfogás. Reinkarnáció nélkül botrány, az öncsonkítók szektája. R-val - isteni gyógymód. Vakon, csonkán, bénán születésnél a testet öltõ szellem betölti a szellemi fejlõdésnek ezt a krisztusi törvényét. (Makk I. példája a Contergan-perrel kapcsolatban). Idézet az Új Ember 1981 julius 5-i számából: "A világ lakosságának 10 százaléka fizikai vagy szellemi fogyatékos. 750 millióra tehetõ a testi és szellemi fogyatékosok száma a világon. Ebbõl 136 millió gyermek." Makk I. hozzáteszi: a kegyelem isteni pedagógiája így ad alkalmat a mélyre bukott szellemeknek, hogy a Reinkarnáció életsorozatainak segítségével, elõzõ életeik cselekedeteinek karmikus következményeit átélhessék és a világkorszak zárásáig beérkezhessenek az Úr jobbjára, a mennyei szférákba.
12. Mindezekbõl egyenesen következik, hogy a reinkarnáció tagadása, amibõl Isten léte és Jézus Krisztus messiási mivolta megkérdõjelezhetõ, csak a sátáni erõknek kedvez és feltehetõen sátáni befolyás eredménye is volt a pápaság kezdeti szakában, amikor a zsinat a reinkarnációt eretnek tanná nyilvánította. Origenészt és követõit üldözte. Sajnos ez a nézet még ma is él és kifejti romboló hatásait és a keleti vallások terjedésének kedvez (önmegváltás tana, és i.t.) A R tagadása az egyszerû ember számára ezt sugallhatja: Elég csupán a földi Egyház keretei közé tartozni és az Egyház által hirdetett tanításokat elfogadni, s ez önmagában biztosítja a mennyei örök életet. Sokan nem is annyira meggyõzõdésbõl, inkább a kárhozattól való félelmükben járnak a templomi alkalmakra. Régebben gyakran fenyegették a hívõket az örök kárhozattal az egyházi emberek. A szeretet Istene azonban nem fenyeget, csupán figyelmeztetni akar a következményekre, szeretetbõl és aggódásból, hiszen Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az Igazság ismeretére eljusson! Az isteni Akaratnak nem lehet véglegesen ellenállni. Az Õ akarata be fog teljesülni (nemcsak elõre- hanem eleve-elrendelés = predestináció) de nem mindegy, hogy milyen áron jut el az ember ennek felismerésére. Sok szenvedéstõl kímélhetné meg magát, ha megfogadja az isteni szót.
13. Az éles elvi ellentét a tudományos és a teológiai világfelfogás között elválasztja a világi tudományt a teológiától (Abban azonban egyetértenek, hogy csak egyetlen földi élete lehet az embernek). Holott ilyen különválasztás nem lenne jogos vagy indokolt, hiszen a világ egységes eredetû. A filozófia viszont olyan eszme-rendszer, amely a rész-igazságok (rész-tudományok) összefüggésében vizsgálja a világot és minden tényszerû adatot figyelembe vesz. Filozófia az összefüggések tudománya. A szellemi világfelfogás lényege: A világ és az élet szellemi eredetû és természetû. Alapja az Élet törvénye, melynek Õsforrása az abszolút Szellem - az Atya Isten. Az Élet törvénye a világban pedig a Szent-háromság Isten által nyilvánul meg, ami elvileg nem más, mint az Élet Hármas Elvének (Érzõ-, Rendezõ- és Mozgató-Elvnek) összehangolt együttmûködése. A tökéletességi szinteket az összehangoltság mértékének foka határozza meg (egymás között és az Abszolút Szellem viszonylatában). A világot nem lehet megérteni az Élet törvényeinek ismerete nélkül. A Szentírás pedig az Élet könyve.
A reinkarnációról lásd még Jókay István: Az Élet misztériuma 13F, 22, 25B + C és 28. fejezetét.


Szemlézte: Karsay István

Forrás:

Jókai I. Az igazság szabaddá tesz:
data.hu/get/8670312/Jokay_Istvan_-_Az_Ig...g_szabadda_tesz.docx

data.hu/get/8670311/Dr._Jokay_Istvan_-_A...szteny_vilagkepe.pdf

Jókay István szellemtani írások.
data.hu/get/9314190/Jokay_Istvan_anyagai_.zip

Forrás:
(Karsay István jul. hirlevelébõl)

--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.
Az oldal motorja a Kunena fórum

Idézet

"Higgy, remélj és szeress, hogy boldog ember lehess!"

Keresés

Képes idézetek (kattints a képre)

Látogatottság

Ma276
Tegnap337
A héten276
Ebben a hónapban11735
Összesen6064594

2023-01-30