header ok

× Ebbe a témába azokat az írásokat, körleveleket teszem, amiket "tévtanításnak" nevez az egyház.
Sajnos!

locked A lélekvándorlásról

13 éve 7 hónapja - 13 éve 7 hónapja #2731 Írta: Margit
A lélekvándorlásról téma létrehozva Margit által
A lélekvándorlásról...

A FELTÁMADÁSBAN HISZEL VAGY A LÉLEK VÁNDORLÁSBAN?

Neked is szól a kinyilatkoztató Isten szelíd figyelmeztetése:"Ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy Istentõl származnak-e, mert sok hamis próféta rontott a világra" /1 Jn 4,1/. Meg akarod-e õrizni keresztény hitedet? Meg akarod-e tartani egységedet Jézus tanításával? Figyelj, vizsgálódj, és dönts!

Miért terjed a lélekvándorlás tana? Az élet, a világ bizonytalansága miatt napjainkban igen sokan természetfeletti igazságokra, vallási élményekre vágynak. Érthetõ, hogy az ember ebben is a könnyebb, az olcsóbb, s a neki tetszetõsebb megoldásokat keresi. Így élednek fel ma álvallási mozgalmak, amelyek szellemi divattá válnak. Egyre többen vélekednek így valamiféle hamis békülékenység, hamis ökumenizmus jegyében: "neki is igaza van, neked is, meg nekem is..." Veszélyes igénytelenség ez, mert ha az ember nem veszi a fáradságot, hogy keresse és tisztelje az igazságot, könnyen olyanok befolyása alá kerülhet, akik kihasználják és érdeklõdésébõl anyagi hasznot húznak.
A keleti vallásoktól érkezik hozzánk, elsõsorban a hinduizmus nagyarányú mai missziója nyomán. Ha jól odafigyelünk, látjuk, hogy a lélekvándorlást a New Age /új Korszak/ névvel jelölt álvallási mozgalom terjeszti, amely a kereszténység kiszorításával távol-keleti alapokon próbál létrehozni valamiféle "egyetemes vallást". Aki különféle jóga irányzatokhoz, divatos lelki technikák kurzusaihoz, a dianetikához, vagy a reiki ál gyógyító mozgalmához, keleti küzdõsportok, illetve természetgyógyászat tanfolyamaihoz csatlakozik, felfedezi, hogy ezek oktatói, képviselõi szinte mind ezt a tant hiszik vagy terjesztik.
A lélekvándorlás tanítása röviden: az "örök egy"-bõl kiszakadó lélek arra kényszerül, hogy minduntalan új testet öltsön fel, hogy az újraszületések sorozata után megtisztulva visszaolvadhasson a világlélekbe /amelynek az egyes keleti vallások különféle neveket adnak/.

Mit hirdet ez az elmélet?

Azt, hogy isten azonos a mindenséggel, egy személytelen világlélek, így tehát szeretni nem tud. Életünk és egyéniségünk csak egy hullám az óceán felszínén, s ha elcsitul a szél, a hullám beleolvad az egésznek a tükrébe. A test a lélek börtöne, mivel és a test alacsonyabbrendû nála, a léleknek ki kell szabadulnia belõe, mint ahogy valaki leveti a ruháját. Szerintük az ember az új ra születések sorozata után beolvad a nagy egészbe, egyéni boldogságot sosem érhet el, valójában csak a szenvedései szûnnek meg. Azt hirdetik, hogy személytelen a törvény, vagyis a végzet /a karma/ irányít mindent, ezért valódi szabadság nem létezik. Az ember a végzet játékszere, fölösleges igazságot keresni, legjobb, ha beletörõdik a világ menetébe az ember, a rossz ellen nem érdemes küzdenie. Valójában nem tudjuk, mi a bûnünk, miért kell bûnhõdnünk és azt sem, kitõl remélhetünk irgalmat vagy segítséget - itt nincs örömhír, a végzetben sem igazság, sem szeretet, sem megértés nincs. Jézus csupán "megvilágosodott szellemek" pl. Krisna, Buddha, régi guruk/ újraszületése.
Ezzel a zagyvasággal szemben Isten más, mint a teremtett világ, mely tõle függ. Isten teremtõ, szeretõ és megszólítható SZEMELY. Személyiségünk megismételhetetlen, nem oldódik föl, nem folyik át más emberbe. Isten az embert a test és lélek egységében teremti, test és lélek ugyanazon egységben támad fel, ez õrzi meg az örök életben egyéniségünket. A feltámadásban reményeink és igaz vágyaink örökre megvalósulnak, az üdvösségre jutva átéljük a személyes boldogságot, a földi élet értékei nem tûnnek el, hanem beteljesülnek.
Isten gondviselése kormányozza a világot, hív minket a jóra, parancsai segítenek eligazodni az életben, de sorsunk alakításában nagy szabadságot és önállóságot ad nekünk.Végzet nem létezik, mindent Isten szeretõ akarata irányít, ezért az ember keresheti és megtalálhatja az igazságot, Isten eerejével képes szabadon a jót választani, van értelme küzdenie a rossz ellen. Ha Isten világos akaratát követi, jobbá teheti a világot. Az ember tudhatja, mi a jó és mi a bûn, azt is, hogy a bûnéért felelõs, de van örömhír: Isten segítségére siet, irgalmával megtisztítja és felemeli. Irántunk való szeretete oly nagy, hogy szabadulásunkért Egyszülött Fiát sem kímélte, hanem áldozatul adta, hogy "aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen". Jézus megtestesülésében maga a Fiúisten jön el az emberi életbe, húsvéti feltámadáskor pedig nem újraszületik, hanem megdicsõült testben megjelenik tanítványainak, majd visszatér az Atyához és többé nem születik újra a földön. Csak a világ végén, az utolsó ítéletre "jön el ismét úgy, amint szemetek láttára mennybe emelkedett". / Apcsel 1,11b/
"Hiszek a test feltámadásában." Ellene mondok tehát a lélekvándorlás tanának, mert tudom, hogy két úrnak egyszerre nem lehet szolgálni. Áldalak téged, Istenem, mert Te szereted, amit alkottál: az anyagi világot is, melybõl testem épül. Hiszem, hogy ez nem börtöne lelkemnek, hanem vele szoros egységet alkot az egyetlen földi életem során. Vallom Krisztus megtestesülését, halálát és feltámadását. Köszönöm, Jézus, hogy Te örömmel magadra vetted testi életünket, osztoztál a sorsunkban. Hálát adok feltámadásod örömhíréért. Osztozni akarok életedben, hogy részem legyen feltámadásodban is. Hiszem, hogy testem-lelkem egységében én magam támadok fel, örök boldogságomat és teljes önmagamat így nyerem el országodban.
A Szentírás így szól hozzánk: "Mint felhõ tovaszáll, eltûnik a távolban, nem tér az vissza, kit az alvilág elnyelt. Házába nem mehet soha többé vissza és otthona nem látja soha viszont." /Jób 8,9-10/ "A holtaknak soha többé nem lesz részük abban, ami a nap alatt végbemegy..." /préd 9,6b/ "Akik jót tettek, feltámadnak az örök boldogságra, akik gonoszat tettek, feltámadnak az örök kárhozatra." /Jn.5,29/ A dúsgazdagról és a szegény Lázárról szóló példabeszédbõl világosan kiderül, hogy a halál utáni állapotból a földre nem térhet vissza senki: Lk 16,26. "Még ma velem leszel a Paradicsomban" -mondja Jézus a jobb latornak, s ezzel teljes egészében tagadja e bûnös ember számára az újraszületés szükségességét /Lk 23.43/. "Az ember számára az a rendelkezés, hogy egyszer haljon meg, és utána ítéletben legyen része" /zsid 9 ,27/ " Ha Krisztus nem támadt fel, nincs értelme a ti hiteteknek " /1 Kor 15,14/ "Hozzá hasonulok a halálban, hogy ezáltal eljussak a halálból a feltámadásra is." /Fil 3,11/

Ha

figyelmesen olvastad ismertetünket, megfontoltad, amit az egyház kezdettõl fogva így tanít neked, ha megvan benned az akarat hogy hûséges légy Isten szavához: akarata szerint gondolkozz és élj, ha szüntenül kéred a Szentlélek segítségét, akkor belátod, hogy a lélekvándorlás hiedelme élesen ellene mond a józan észnek és keresztény hitednek, rájössz, hogy a kettõben egyszerre nem lehet hinni, megérted, hogy a reinkarnáció hiedelme - bár mintha új esélyt adna azoknak, akik tartanak attól, hogy elrontják életüket -valójában a reménytelenség felé vezeti az embert, elveszi kedvét attól, hogy a jobb, igazabb életért küzdjön a maga és mások számára, megújul és megerõsödik barátságod az élõ Krisztussal, az Isten Fiával, megtapasztalod, hogy közel van hozzád: szeret, megbocsát és bátorít, megtalálod életed célját: az igaz és boldog élet útját, ha ezen az úton jársz, biztos lehetsz abban, hogy Isten megõriz a halál után és feltámadásodban örökre boldoggá tesz.
(forrás:karizmatikus.hu)

--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.
Az oldal motorja a Kunena fórum

Idézet

"Higgy, remélj és szeress, hogy boldog ember lehess!"

Keresés

Képes idézetek (kattints a képre)

Látogatottság

Ma18
Tegnap236
A héten18
Ebben a hónapban732
Összesen6227757

2024-03-04