header ok

× Ebbe a témába azokat az írásokat, körleveleket teszem, amiket "tévtanításnak" nevez az egyház.
Sajnos!

locked Rotary klub

12 éve 6 hónapja - 12 éve 6 hónapja #2726 Írta: Margit
Rotary klub téma létrehozva Margit által
.
A Rotary Célja


A Rotary Célja "a szolgálat eszményének, mint a jó ügy alapjának támogatása és táplálása". A nyilatkozat a továbbiakban felsorol négy területet, amelyek támogatják a "szolgálat eszményét":

1. a barátság ápolásával, amely alkalmat ad hasznosnak bizonyulni mások számára,
2. a magán- és hivatásos életben a magas etikai alapelvek, valamint minden, a közösség számára hasznos tevékenység értékeinek elismerése által,
3. valamennyi rotarista felelõsségteljes magán, hivatásbeli és nyilvános tevékenységének támogatásával,
4. a jó szándék ápolásával, amely a népek közötti megértést és békét szolgálja olyan dolgozó férfiak/nõk világközössége által, akiket a segítõkészség ideálja egyesít.
(rotary.hu)Az Ezékiel könyve szerinti figyelmeztetést nekem kell továbbadnom:(P.Ilcsi -karizmatikus.hu)

"Ha ezt mondom az istentelennek: Halálnak halálával halsz meg, te istentelen! - de te nem szólsz, hogy az istentelen tartózkodjék az õ útjától: az istentelen ugyan a saját gonoszsága miatt hal meg, vérét azonban a te kezedbõl kérem számon." (Ez.33,8.)

"Ó, esztelen galaták! Ki babonázott meg titeket, miután szemetek elé tártuk a megfeszített Krisztust? Ennyire oktalanok vagytok? Amit a Lélekkel kezdetek, most a testtel fejezitek be?" (Gal.3,1;3)

Nem lehet egyszerre két úrnak szolgálni!!! Nem lehet felemás igában járni! Isten Országában ez ügyben nincs, nem létezik kompromisszum!

Az egyik atya megvallotta hogy õ tudja, és hogy igen, teljesen köztudomású és nyílt titok a Rotary-Club hovatartozása. Egy másik pap, akinek szóltunk, azt mondta, hogy a gyümölcseirõl ítéljük meg. Azok pedig jók. Merthogy jótékonykodnak, és azonkívül és egyébként is: az értelmiség jó nagy része benne van ebben a klubban, és sokat adakoznak. (Micsoda szellemi sötétség!)

A gyümölcsöket egyedül Isten ítélheti meg.

De tudják-e, tisztában vannak-e avval, hogy ezáltal nemcsak magukra, de egy egész városra, a rájuk bízottakra is folyamatosan, akarva-akaratlan átkot vonnak?
A megtérés nem azt jelenti, hogy többé nem vétkezünk, hanem azt, hogy teljes szívembõl és minden erõmmel az egy, igaz, élõ Istent akarom szolgálni. Ebbõl egyértelmûen következik az is, hogy felhagyunk az idegen isteneknek való szolgálattal!

Idézek Gál Péter atya "New Age keresztény szemmel" címû könyvébõl, a 111. oldal aljától:
"Az 1374. kánon így szól: "Aki belép olyan társulásba, mely az egyház ellen mesterkedik, megfelelõ büntetéssel büntetendõ; aki pedig ilyen társulást elõmozdít vagy vezet, egyházi tilalommal büntetendõ." Joseph Ratzinger bíborosnak, a Hittani Kongregáció elöljárójának kommentárját a hivatalos vatikáni lap közzétette: "Az egyház negatív álláspontja a szabadkõmûves szervezetekrõl változatlan marad, mert elveik ellentétesek az egyház doktrinájával és ezért tagságukat az egyház változatlanul tiltja. A szabadkõmûves társaságokhoz tartozó hívek súlyos bûn állapotában vannak és szentségekben nem részesülhetnek." E közlemény szövegét II. János Pál pápa jóváhagyta." - eddig az idézet.

Mindenkinek figyelmébe ajánlom e könyv 108-114 oldalainak elolvasását, a karizmatikus csoportoknak pedig gyakorlatilag kötelezõ lenne. A közösségvezetõkrõl nem is beszélve! A tudatlanság nem óv meg a csapdától, amit az ellenség nagy okossággal és ravaszsággal felállít. Azt sem hozhatjuk fel kifogásul majd a Mennyei Atya ítélõszéke elõtt, hogy hát a papok, a püspökök és sok bíboros is tagjai valamelyik páholynak. Ugye, Jézusnak a legtöbb baja az írástudókkal és a fõpapokkal volt.

(Csak úgy zárójelben jegyzem meg, hogy a II. Vatikánum elõtt egyértelmûen kiközösítés járt ezért.)

A szabadkõmûveseknek meg kell õrizniük "a Luciferi Tanítás tisztaságá"-t, - írja Albert Pike, az illuminátus szabadkõmûvesség képviselõje, "A szabadkõmûvesség õsi és bevett skót rítusának erkölcse és tanítása" c. könyvében. Kell ennél egyértelmûbb???

De ha valakinek Gál Péter atya könyve nem lenne elég hiteles, figyelmébe ajánlom Dr. Szántó Konrád, OFM 1988-ban megjelent, A katolikus egyház története c. könyvének II. kötetét, annak is a 256-257, 259, 353, 420, 442 oldalait, melyben a szabadkõmûvesség kialakulásáról és a világon való elterjedésérõl ír.

Az egyházi Kánonjoghoz minden plébánián hozzá lehet jutni.

S még csak annyit: a szent-ignáci lelkigyakorlatok egyik alapvetõ elve a dolgok megvizsgálásánál az, hogy vizsgálandó a dolgok kezdete, közepe és vége. Ha mindhárom szakaszban felismerem, hogy a szívem Istené, akkor jó úton vagyok.
(P. Ilcsi)
karizmatikus.hu)

--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.
Az oldal motorja a Kunena fórum

Idézet

"Higgy, remélj és szeress, hogy boldog ember lehess!"

Keresés

Képes idézetek (kattints a képre)

Látogatottság

Ma270
Tegnap337
A héten270
Ebben a hónapban11729
Összesen6064588

2023-01-30