header ok

× Ebbe a témába azokat az írásokat, körleveleket teszem, amiket "tévtanításnak" nevez az egyház.
Sajnos!

locked Agykontrollról

12 éve 6 hónapja #2717 Írta: Margit
Agykontrollról téma létrehozva Margit által
Milyen eszközökkel dolgozik az agykontroll?
Meditáció Alfa-szinten.

Mit jelent az Alfa-szint? Megváltozott tudatállapot, melyet Maria Sorel agykontroll oktató szerint meditációval, lazítással lehet elérni. Ebben a tudatállapotban sikeresebben jut érvényre a bennünk lakozó képesség, hogy tudatalattinkból elõhozzuk rejtett tudásunkat. Ennek a bõven áradó intuíciótengernek a lakhelye jobb agyféltekénk, melyet általában nem nagyon használunk, mert racionálisak vagyunk, s a racionalitás székhelye a bal agyfélteke. Jobb féltekénk hordozza különleges, a normálist meghaladó képességeinket. Az édenkertbõl való kiûzetés akkor történt, amikor az ember a tudás fájáról evett. Most újabb tudati ugrás elõtt állnánk?

Figyeljünk oda Egyházunk tanítására, amit a New Age szellemiségével kapcsolatosan tett közzé 2003-ban a Kultúra Pápai Tanácsa és a Vallásközi Párbeszéd Pápai Tanácsa: Jézus Krisztus az élõvíz forrása, Keresztény reflexiók a New Age-rõl c. dokumentumában. Itt találkozunk a New Age újdonságával miszerint megérett az idõ az alapvetõ változásra az egyénekben, a társadalomban és a világban. Az ész újkori felmagasztalásától az átélés és a tapasztalat értékelése felé (ezt írják le gyakran a bal agyfélteke racionális gondolkodásától a jobb agyfélteke intuitív gondolkodására való átváltással (A pápai dokumentum máris megcáfolja az agykontroll hívõk azon állítását, hogy az agykontroll nem tartozik a New Age szellemiségéhez.)

Maria Sorel szerint: A meditáció célja az, hogy a tulajdonképpeni ént, és ebben az énben Istent is megtapasztalhassuk. Ez a hallgatás útja, amely megvilágosodási tapasztalatokhoz, víziókhoz juttat.

A meditációval kapcsolatosan is olvashatunk tanítást a pápai dokumentumban. Nem azzal van a baj, hogy valaki megtanul meditálni, hanem a gyakorlat tárgyával és tartalmával, amely világosan meghatározza, hogy a Jézus Krisztus által kinyilatkoztatott Istenre vonatkozik, valami más kinyilatkoztatásra, vagy egyszerûen az én rejtett mélységére .Akármennyire is hangoztatják az agykontrollosok Istenhitüket, mégis, az agykontroll tanfolyamok folyamán sehol nincs szó Jézus Krisztusról, a meditációk, alfa állapotok közben sincs. használatos meditációs technikák közül sok nem imádság. ( technikái végsõ soron a magunk képességeire építenek, hogy elérjük az istenit, sõt istenivé váljunk: de ha megfeledkezünk arról, hogy Isten keresi szívünket, akkor az nem keresztény imádság. ( A keresztény misztika egyáltalán nem pusztán emberi erõfeszítés, hanem lényegileg párbeszéd, és a megtérés alapmagatartása foglaltatik benne, amely kilépés az én-bõl az isteni Te felé. Úgy gondolom ezek alapján elég világos, hogy az agykontrollos meditációk, alfa állapotok éppen ellenkezõjét mutatják mindannak, amit a keresztény meditációnak nevez. Az agykontrollban éppen az én van a középpontban, és Istennek a saját énben való felfedezése, megtalálása, amely ellentmond a rajtam kívül lévõ, Te-nek szólítható Isten képének, és nem alapoz arra, hogy Isten nyit felénk, hanem saját erõbõl akar istenélményhez jutni.

José Silva ezt írja könyvében: egy unitárius lelkész igen kényelmesen tud egyik lábbal a vallásos, a másikkal pedig a materiális világban állni. Feltételezi, hogy az univerzum mögött kreatív, teremtõ erõk rejlenek, s hogy ezen belsõ és külsõ valóságaink valahol találkoznak. A Silva-módszer erre a találkozóhelyre visz el. Alfa szinten képzeleted emberfeletti módon mûködik, mert jobb agyféltekéd jelenti a kapcsolatot a szuper intelligenciával. Tény: része vagy egy egységes értelemnek, ami átszövi az univerzumot. Tehát 1. kommunikálj Alfa szinten, 2. úgy kommunikálj, mintha te és az üzenetet vevõ személy egyek lennétek.

Mit mond errõl Egyházunk?

Egyes csoportokra mind az ezoterika, mind az okkultizmus jellemzõ. Az okkultizmus magja a hatalom akarása az istenivé válás álma alapján. A tudattágító technikák célja, hogy az embereknek feltárják isteni erejüket, és õk majd ennek az isteni erõnek a révén készítenek utat a megvilágosodás korának. Az emberségnek ez a felmagasztalása a feje tetejére állítja a helyes viszonyt a Teremtõ és a teremtmény között, és egyik végletes formáját a sátánizmus jelenti.
(karizmatikus.hu)

--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.
Az oldal motorja a Kunena fórum

Idézet

"Higgy, remélj és szeress, hogy boldog ember lehess!"

Keresés

Képes idézetek (kattints a képre)

Látogatottság

Ma288
Tegnap337
A héten288
Ebben a hónapban11747
Összesen6064606

2023-01-30