header ok

× Ebbe a témába azokat az írásokat, körleveleket teszem, amiket "tévtanításnak" nevez az egyház.
Sajnos!

locked Egyházi tiltakozás és tévtanításnak nevezi az alábbi irányzatokat

12 éve 6 hónapja - 12 éve 6 hónapja #2709 Írta: Margit

Kedves látogatók!


Az alábbi oldalakon lévõ írásokat a katolikus egyház által írt körlevelek alapját képezõ, általuk tévtanításnak tituált írásokat szeretném közreadni, amit nemrég a karizmatikus.hu oldalon a tévtanítások menûben találtam. (kérem, hogy nézzétek meg és gyõzõdjetek meg róla. www.karizmatikus.hu/teveszme.htm) Megmondom õszintén nagyon megdöbbentem, mert oldalakon keresztül sorolják fel azokat az irányzatokat, amiket tiltanak a katolikus emberektõl. Sajnálatos dolog ez a mai világban, amikor egyes egyház képviselõi ilyen cselekedetekre buzdítják az embereket.
Az egyház vezetõinek azon kellene elgondolkodniuk, hogy miért oly kevés az, az ember tábor, aki követi a hagyományos katolikus tanokat. A jelenlegi táborát is csak a megfélemlítés által képes megtartani, mert másképpen még annyi ember sem járna a templomokba.

Sajnos én is megtapasztaltam ennek az egyháznak a képviselõinek a kemény megfélemlítés általi következményét, mert nemrégen amikor még az oldalamon a vendégkönyv és a fórum témái nyitott volt, akkor engem is valósággal megtámadtak, azért mert az oldalamon ezoterikus és szellemtani írások is vannak. Mindenféle ördögtõl megszállottnak neveztek és hogy én félrevezetem az embereket. Szégyeljem magamat, és még nagyon sok gyalázatos hozzászólást beírtak, nem hagytak békén, napokon keresztül zaklattak, és emiatt a vendégkönyvet be is zártuk, mert oda nem illõ tartalmakkal látták el.

Ezek után elkezdtem gondolkodni, hogy hogyan is válhat egy Isten hivõ ember ilyen elvakulttá a hitében, hogy semmiféle más tanítást nem képes elfogadni, de még azokat is üldözik, akik másképpen hisznek.
A kedves látogató által belinkelt karizmatikus.hu oldalra látogattam el és akkor ért a döbbenet, hogy ezek az emberek azért ilyen elvakultak, a hitükben, mert állandóan körlevelekkel bombázzák õket, hogy mire vigyázzanak, és akkor felsorolják a tévtanítások listáját. Döbbenet.

A katolikus egyház szerint nincs más út az Istenhez csak az amit õk tanítanak. Az még nem is lenne baj, de ne akadályozzák meg, ne félemlítsék meg azokat a tisztaszivû, útkeresõ embereket, akik esetleg másként akarnak gondolkodni és hinni az Istenben.

Elõrebocsátom, hogy ezzel az írással nem megbántani akarom azokat az embereket, akik ebben a hitben élnek, csak a megdöbbenéstõl nem tudok mást tenni, csak felhívom az emberek figyelmét azokra az írásokra, amiket ezek után találnak. Egy kicsit hosszú, de érdemes elolvasni, mert abban minden benne van, ami a katolikus egyház tanításán kívül van.

Az én meglátásom szerint a mai nehéz világban pontosan az a cél, hogy minél több ember ismerje meg az Istent, és ezt nem csak az említett egyházon belül lehet, hanem nagyon sok olyan jóakaratú, szeretetteli közösségek léteznek, ahol az emberek megtalálják az Istenhez vezetõ útjukat, anélkül, hogy félelemben élnének.
Az én weboldalam és benne a fórumban is azért tárok a látogatók elé többféle tanítást, "svédasztalt" hogy mindenkinek "szive-joga", hogy kiválassza azt, amiben a lelke megnyugvást talál.
A fórumomban több mint 180 témakörben lehet olvasni olyan írásokat, amik az ember lelkében megnyugvást és szeretet ébresztenek.
Az én meglátásom szerint Jézus nem csak egy "egyházban" található meg, mert Jézus mindenkihez jött nem csak a katolikus egyházhoz. Jézus nem alakított egyházat, azt már az emberek alakították, hanem minden jóakaratú, szeretetteli ember szívében megtalálható, aki az Õ akarata szerint cselekszik.
Minden, ami a szívet, lelket építi és vigasztalja az az Istentõl származó cselekedet, de aki rombol, taszít, gyûlölködik, rágalmaz stb. az, az ellentétnek a mûve.

Köszönöm nektek, hogy elolvastátok az írásomat és itt folytatódik azzal, amit ide bemásoltam a karizmatikus oldalról, hogy aki nem ismeri ezt a tant, itt elolvashatja.
Mindenki értelmezze a saját hite szerint.
Imre Margit
Ezen az oldalon a katolikuis egyház mindent tílt, vagyis minden tévtanítás.

Idézet a karizmatikus.hu oldalról


Megjegyzés: ha a karizmatikus.hu-ra www.karizmatikus.hu/teveszme.htm linkeltek , akkor a kezdõcim alatt hosszú írásokat lehet abban a témában találni, bõvebben ki vannak fejtve.
(IM)


Tévtanítások, téveszmék, kritikák

Az alábbi webhelyek és dokumentumok segítenek eligazodni a NEW AGE és más káros tanok, hitvallások megtévesztõ felvetései és a katolikus hittel kapcsolatos tévtanítások között. Egyes nem katolikus közösségek és szabadegyházak rövid ismertetõjét is közreadjuk.

Tévtanítások


- Napjaink tévtanításai - a kereszténység alapjait támadó tévtanításokról
(Horváth András)Téveszmék, nem katolikus irányzatok


- Jézus Krisztus az Élõ Víz hordozója - vatikáni dokumentum a New Age veszélyeirõl
- Ayurvéda és gyógynövények
- Antropozófia, Waldorf iskola (Rudolf Steiner), Gordon módszer
- A Biblia kódja (Apológia Központ)
- A bioenergetikáról és csakraterápiáról (egy volt szellemi gyógyító írása)
- A dalai lámáról
- A Da Vinci kód (az Apológia Központ és a Parókia Református Portál összeállítása)
- Feng Shui - a New Age legújabb fenegyereke
- Garabandal - jelenések
- Homeopátia - keresztény szemmel (összefoglaló)
- Érvek a homoszexuálisok házasodási és örökbefogadási "joga" ellen
- A jóga elmélete és gyakorlata nem összeegyeztethetõ a kereszténységgel
- Hogyan egyeztethetõk össze Jehova tanúinak Krisztussal kapcsolatos tanításai a Bibliával?
- Júdás evangéliuma (Az Apológia Központ összefoglalója)
- "Keskeny nyomtávú" vallásosság avagy a hit egyéni értelmezésének veszélyei
- Maria Treben - Kovács Gábor atya oldalairól
- A melegekrõl - a Hittani Kongregáció dokumentuma: Az azonos nemû személyek együttéléseinek törvényes elismertetésére irányuló törekvésekrõl (a teljes dokumentum magyarul)
- Közlemény Anthony de Mello SJ atya írásaival kapcsolatban
- Multi Level Marketing (MLM) vallás kiskátéja- az Igen összefoglalója
- Okkultizmus-alternatív szeretet Az önfejûség kisértése
- Embergép - kerekasztal beszélgetés a New Age-rõl (Magyar Nemzet, 2006. júl. 30.)
- Bibliai helyek a New Age szellemiségével kapcsolatba hozható eszmékrõl (dr. Sörédi Pál)
- A New Age - a Biblia szemszögébõl (Basilea Schlink), a New Age veszélyei (Tardif atya)
- Keresztények és a New Age
- Részt vettél-e már New Age praktikákban?
- Mormonok és keresztények (protestáns testvéreink érvelése)
- Amerikai püspökök iránymutatása a reiki alternatív gyógymódként történõ alkalmazásáról (2009)
- A Rotary klubról
- Sai Baba Magyarországon
- A Hittani Kongregáció állásfoglalása a szabadkõmûvességrõl
- Szabadkõmûvesség - Kovács Gábor atya honlapjáról
- Szcientológia
- Szcientológia objektívan és szubjektívan

- Szekták - tanácsok hozzátartozóknak "szektaügyben"
- Szabadegyházak (a Logosz Munkacsoport anyagai alapján)

- Metodisták
- Baptisták
- Pünkösdisták
- Új vallási közösségek
- Krisztus Szeretete Egyház
- Hit gyülekezete
- Destruktív szekták
- Szektákról általában
- Jehova tanúi
- Szcientológia
- Mormonok
- Sátánizmus
- Moon-szekta(múnizmus)
- Spiritizmus
- Krisna-tudatúak
- New Age
- Rózsakeresztesek
- Adventisták
- Lélekvándorlás
- Sükösd - látomások-magánkinyilatkoztatások

- Az érseki állásfoglalás megerõsítése (Bábel Balázs), 2007
- A területileg illetékes kalocsa-kecskeméti érsek (+Dankó László) állásfoglalása a sükösdi kinyilatkoztatások ügyében, 1996
- A jugoszláviai magyar püspökök állásfoglalása a sükösdi kinyilatkoztatások ügyében, 1998
- Hogyan választhatom ki, melyik az igaz és melyik a hamis szekta/vallás? (Protestáns érvelés, a katolikus felfogással nem mindenben egyezik meg)
- Teljes Evangéliumi Közösség, Újszövetségi Gyülekezet
- Miért ragaszkodnak a keresztények ahhoz, hogy a megmeneküléshez Jézusban kell hinni?
- Vatikáni dokumentumok Vassula Ryden megítélésével kapcsolatban (2005-2007)
- A Zenrõl (Lasalle nyomán, Apológia Központ)


Szabadkõmûvesség


- Ulrich atya és a szabadkõmûvesek - a semleges és tárgyszerû tudományosság hasznáról
- Ulrich atya és a szabadkõmûvesek - a tolerancia hasznáról
- Ulrich atya és a szabadkõmûvesek - még egyszer a toleranciáról

Bulvárpszichológia

- Pál Ferenc atya - avagy hogy kerül a bulvárpszichológia az oltárra
Hidas-Raffai-féle anya-magzatkapcsolat-analízis
Ki ne szeretne boldog és problémátlan várandóságot, könnyû és gyors szülést, kivételesen intelligens és szociábilis gyereket. A mai anyáknak ez már egyáltalán nem elérhetetlen álom, tudhatjuk meg a bababiznisszel foglalkozó médiából, csak részt kell venniük a Hidas-Raffai-féle anya-magzat kapcsolat-analízisben.

Egy ilyen sokat ígérõ módszert érdemes közelebbrõl is megismerni.

Újpogányság, õsmagyarság

- Az Egyház élõ hitével összhangban (püspökkari körlevél - újpogányság, õsmagyar szinkretizmus)
- Nyílt levél a Magyar Püspöki Konferencia Fõméltóságainak (dr. Papp Lajos)
- Az MKPK titkárságának válasza dr. Papp Lajos nyílt levelére

"Az a hír jutott el hozzánk, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Titkárságára, hogy dr. Papp Lajosnak a Konferenciához intézett nyílt levele több karizmatikus listán is megjelent. Amennyiben ez így van, akkor szeretnénk, ha a levélre írott válaszunk is megjelenne ezeken a listákon. (A szöveg alább olvasható)
Köszönettel:

Mohos Gábor
MKPK titkár
Tisztelt Professzor Úr!
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia részére küldött levele kedves stílusa ellenére igen megtévesztõ és súlyos vádakat fogalmaz meg.
Bár a körlevélbõl egyértelmû, mégis hangsúlyozzuk, hogy annak címzettjei a katolikus hívek és célja a katolikus hit megõrzése, amely minden katolikus püspök elemi feladata. Éppen ezért a körlevél megírása sürgetõ kötelesség volt.
A körlevél hangvétele pozitív, elsõsorban értékeinkrõl, helyes öntudatra ébredésünkrõl szól katolikusokként és magyarokként, ezért teljességgel érthetetlen az inkvizícióval, máglyával, kirekesztéssel kapcsolatos vád, amelyek a körlevélben egyáltalán nem szerepelnek.
A körlevél egyetlen személyt sem vádol, hanem híveink figyelmét hívja fel a katolikus hitünkkel össze nem egyeztethetõ eszmékre és tanokra.
Hitünk megfogalmazása és védelme a vallásszabadsághoz való alapvetõ jogunk része.
Tisztelettel: az MKPK Titkársága"
- A táltosok már a spájzban vannak (a Heti Válasz írása)
- Vicc? (Kovács Gábor atya válasza dr. Papp Lajos nyílt levelére)
- A püspökkari körlevélhez (Gyurka testvér)
Molnár V. József, Papp Gábor és az újpogányság Magyarországon 1.
Molnár V. József, Papp Gábor és az újpogányság Magyarországon 2.

A szeretetrõl, valamint az "alternatív szeretetrõl", mely a modern okkultizmusban van...
Gál Péter atya elõadása
(Elhangzott Máriagyûdön, a "Betánia" Rehabilitációs Otthonban tartott lelkészi-orvosi elõadássorozat keretében, 2000. októberében)
Napjainkban az okkult gyógyászat új virágkorát éli, és eme gyógyító törekvése összekapcsolódik egy új vallási-világnézeti mozgalommal, mely gyakran mint több vallási elembõl összegyúrt kozmikus vallás jelentkezik, illetve gyakran New Age mozgalomnak nevezi magát. Ez az okkult divat legújabb szakaszába érkezve elõszeretettel kezd használni bizonyos keresztény fogalmakat, mint pl. a szeretet. Ezt részben kezdettõl meglévõ összekeverési hajlandósága folytán teszi, részben üzleti szelleme szerint, hogy spirituális portékája a keresztényeknek is eladható legyen. Ezért szükségesnek látszik, hogy megvizsgáljuk, mit is jelent az a szeretet-fogalom, melyet az ezoterikus világmozgalom használ.
Az okkultizmus (ma úgy mondják hívei, hogy "ezoterika") világnézeti tartalmait több vallási-filozófiai területrõl gyûjtötte (Egyiptomi vallás, hellén bölcselet, káldeus mágia, keleti vallások). Az okkultizmus legtöbb régi és mai irányzata monista világképû, vagyis a "minden-egy" elve szerint gondolkodik és cselekszik. Fontos, hogy "cselekszik", mert a mágia tevékenyen akarja uralni és befolyásolni a világ anyagi és szellemi részleteit. Ezt azon az alapon véli, hogy teheti, hogy szerinte minden, ami csak van, egy nagy egység részeként összefügg, illetve egynemû, amiért akár egy helybõl szellemi gyakorlatokkal (imagináció, telepátia, mantra) bármely két dolog, személy, stb. között kapcsolatot és ráhatást létesíthetek, s ami itt történik, az amott mûködni fog... Ez minden mágia alapja. Az indiai eredetû tantra-jóga a szexualitáson keresztül tanítja az önmegvalósítást, a felszabadulást. Így beszél a Tantra-jóga tanítója: "A tantra szerint nincs válaszfal, az csak látszat. Minden Egy. Mi értelme ezzel a látszattal foglalkozni?...A különbségeket csak a te elméd gyártotta, felejtsd el! Fogadd el önmagad, és mindent, ami létezik!"
A másik világképi eleme az okkultizmusnak a Nettesheimi Agrippa-féle (középkori mágus) "kvintesszencia", azaz a "világszellem" sajátos fogalma. Így magyarázza: "...szükség van egy, a testnél magasabb rendû közvetítõre, olyanra, amelyik nem testszerû, hanem már-már lélekszerû,...hogy általa a lélek a testhez kapcsolódjék. Ilyen közvetítõnek képzelik a világszellemet, amit mi kvintesszenciának ( ötödik létezõnek) mondunk....Az efféle szellem tehát mint közvetítõ mindenképp fontos feladatot lát el: az égi lelkek általa juthatnak be a durva testbe, s gazdagítják azt nagyszerû adományaikkal. A világ testében oly formájú e szellem, mint a mi szellemünk az emberi testben ... e kvintesszencia a világ lelkének erõit terjeszti szét a mindenségben, mert az egész világon semmi sincs, amely erejének legalább szikrájával ne rendelkezne." "E szellemet akkor tudjuk még jobban hasznosítani, ha (...) legalább azokat a dolgokat használjuk, amelyekben a legnagyobb bõségben található e szellemi erõ." (De occulta phil.36.p. Holnap k. Bp. 1990.) Ez a Hermész-követõ ókori okkultisták Theleszmje, a hinduk akasha-ja, a spiritiszták asztrál-fénye, modern természetgyógyászok "kozmikus energiája". Ez az ún. "Nagy mágikus ágens", mellyel a beavatott a parancsait a távolba közvetíti... A mai ezoterikus gyógyászat és a különféle meditációs mozgalmak ezt nevezik el egyre gyakrabban "szeretetnek".
Mindennapos tanács ún. természetgyógyászoktól, távgyógyítóktól így hangzik el a telefonba: "Este 8-kor majd helyezze kényelembe magát és én akkor energiát fogok küldeni önnek. -Milyen energiát? - Hát gyógyító szeretetet fogok küldeni önnek, szeretet-energiát." Mivel pedig ez az energia is a minden-Egy része, része egy szüntelen visszatérõ, vagy éppen fejlõdõnek felfogott kozmikus folyamatban lévõ nagy egységnek, melyben az elemek alapvetõ homogenitásuk miatt felcserélhetõk, sõt, átlépnek, vagy átalakulnak egymásba. Minden mágus így beszél, és ezt találom a New Age gyógyító könyveiben is: "mindegy, hogy honnan van az energia, csak az a lényeg, hogy tudjad használni". A reiki-beavatáson elhangzott: "Ezt az erõt, amit most kapsz, nevezheted kozmikus energiának, Marx-nak, Jézusnak, szeretetnek, kinek mi felel meg, a lényeg, hogy mûködni fog..."
Louis L. Hay az egyik hírneves kaliforniai New Age mesternõ, aki viszonylag sokszor használja a szeretet szót. Az "önkritika totális melléfogás" címû könyv-fejezetében az ajánlott napi spirituális gyakorlatai közé ezt írja: "Légy jó magadhoz. Szeresd önmagad és bízzál magadban." (90.p.in: Éld az életed, édesvíz, Bp. 1992.) Ilyen mondatokat kell naponta többször ismételgetni az õ elõírása szerint. "Az élet végtelen körforgásában, ahol most vagyok, minden teljes, egész és tökéletes... Segítek magamon, és az élet is megsegít... Szeretem magamat; ezért szeretettel viselem gondját a testemnek. Tápláló ételekkel és italokkal látom el, szeretettel ápolom és öltöztetem, a testem pedig szeretettel viszonozza gondoskodásomat: egészségtõl és energiától duzzad. Szeretem magamat, ezért kényelmes otthonban élek, amely kielégíti igényeimet, ahová mindig öröm hazatérnem. A szobákat a szeretet rezgéseivel töltöm meg, hogy aki csak belép, magamat beleértve, érezze ezt a szeretetet, és részesüljön gyógyító erejében....Csak kedves emberekkel találkozom, hiszen bennük saját magamat látom. Szeretem magamat; ezért megbocsátok s elengedem a régi sérelmeket; csak így lehetek szabad."
A hindu csoda-guru, Sai Baba kivételesen használja a szeretet szót, saját irányzatát a szeretet vallásának tartja, önmagát a nagy vallásalapítók, köztük Krisztus leszületésének vallja. Az elõzõ szerzõhöz hasonlóan, a monizmus talaján az önmegváltás önhipnotikus útját propagálja. "Saját szabad választásodból teremted meg világodat. A sokat látod, a sokat keresed, nem az egyet. Próbáld meg a sokat Egyre csökkenteni. Mások, és magad fizikai testét, a családot, a falut, a közösséget, az államot, a nemzetet, a világot olvaszd magadba, így egyre jobban kiterjedve haladj a mindent magába foglaló lojalitás útján, és juss el az egységhez...Ez a szeretet Sadhanája, mivel a szeretet kiterjedés, befogadás, egységesítés. Az egyénnek univerzálissá kell válnia." (Sai Baba: Istenember, Bp. 1993.111.p.)
A régi és újkori okkultizmusban, az ókori gnózisban, a keleti vallásokban nem találhatjuk meg a szeretet fogalmát, ha pedig szó van a szeretetrõl, akkor az ezt a fenti világenergiát, életerõt, általános mágikus hatóenergiát jelenti. A szeretet ebben a világnézetben egy személytelen erõ, egy mindenütt jelen lévõ hatásos energia, amellyel fel lehet töltõdnöm, és utána kisugározhatom magamból. A Tantra-jógi ezt tanítja: "Fogadd el hálásan azt, ami vagy... Tárd fel érzéssel, éberséggel, mély tudatossággal, sok szeretettel... igyekezz megérteni azt, ami történik... Ha az energia veled dolgozik és nem ellened, akkor ez a föld a paradicsom, a te tested a templom, és ahol vagy, az szent hely..."
C.G. Jung (aki a New Age egyik guruja - a kifejezés életrajzírójától származik!-) legtöbb írását elolvastam és nem találkoztam a szeretet kifejtésével, sõt, még a szerepére való utalással sem. Csupán egy hely van az olvasmányaimban: az Összegyûjtött Mûvek 11. kötetébõl. Itt sem a szeretetrõl beszél, hanem meglehetõsen csalódott, keserû iróniával helyezi az evangéliumi szolgáló szeretet fölébe a bûnös önmagam szeretetét. "Hogy megvendégelem a koldust, bántómnak megbocsátok, s akár még ellenségemet is szeretem Krisztus nevében, az kétségtelenül jeles erény. Amit testvéreim közül a legjelentéktelenebbel cselekedtem, azt Krisztussal tettem. Ám, ha azt kellene fölfedeznem hogy mindenek között a legcsekélyebb, a koldusok legszegényebbike, minden sértegetõk legszemtelenebbje vagyok, sõt az ellenség bennem magamban van, sõt, mit több, nekem magamnak van szükségem javaimból alamizsnára, mi légyen akkor? Akkor rendszerint felbillen az egész keresztény igazság, nincs többé szeretet és türelem, s a bennünk lakozó testvért ostobának nevezzük..."
Levelei között pedig ezért azt javasolja: "Ahelyett, hogy önmagunkat, vagyis a keresztünket magunk hordoznánk, Krisztusra rójuk megoldatlan konfliktusainkat. Az 'Õ keresztje alá állunk', de a világért sem a magunké alá. Krisztus a keresztjét Õ saját maga vitte, és az az övé is volt..." Íme a megváltó jézusi szeretet derekas félreértése, noha tudható lene, hogy a megváltás kereszthordozásában a mi keresztünket, "a mi fájdalmainkat és a mi betegségeinket is elhordozta" Õ. Jungnál ezek után természetesen az lesz a valódi Krisztus-követés, amit õ is az önszeretet - önfigyelem témájában javasol: " Mivel pedig mással nem szabad azt tennünk, amit saját magunkkal nem tennénk, azt a bûnöst is föl kell karolnunk, aki nem más, mint saját magunk." (Gondolatok a vallásról...54-55-56.) Jung valamiért képtelen megérteni a kereszt által kinyilatkoztatott isteni szeretetet, és úgy tûnik, hogy abban is az okkultisták és gnosztikusok nyomdokain halad, hogy a szeretet helyett a lelki befeléfordulás útjaira irányít mindenkit. Ezen az úton válik Jung is az okkultistákhoz hasonlóan, a pszichoterápiás módszerének nem titkolt túlértékelése és a szeretet keresztény fogalmának meg nem értése nyomán - az önmegváltás apostolává.
Miben áll a szeretet kinyilatkoztatott fogalma? A szeretet részesedés a Szentháromság életébõl. "Az Isten szeretet." A szeretet a személyes istenkép lényege. A szeretet Isten kinyilatkoztatása, a kinyilatkoztatás a szeretet bemutatkozása. A keresztény élet középpontja. A szeretet személyes kapcsolat, az ideális kapcsolat Isten és ember, ember és ember között. Nincs szeretetkapcsolat állatok, növények, tárgyak és az ember között. A szeretet cselekvés és a legfõbb erény. A legmagasabb rendû értékkel, vagyis Istennel való találkozás, ennek keresése és a hozzá való ragaszkodás. A szeretet Isten önközlésének elfogadása, s vele az Isten kegyelmébe, az üdvösségébe való belépés történik. A szeretet nem érzelem, hanem akarat és konkrét szolgálat. Odaadás. A szeretetben ezért az ember állandóan transzcendálja magát. A szeretet alapvetõ formája a másiknak, a szenvedõnek, a gyarlóbbnak az önfeledt és önfeláldozó szolgálata. Az emberi szeretet el akarja juttatni a másikat a kiteljesedése felé, ezért önmagát, önzését, saját személyét félreállítja, és mégis ebben az önzetlenségben gazdagodik igazán. Ilyen esetben az emberen keresztül is Istennel való kapcsolat, Isten szolgálata, amelyben Isten az Õ Szentlelkében sajátos módon jelenvalóvá válik. Az Isten szeretetérõl és a valódi emberszeretet természetérõl a legfontosabb igék: "Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta érte, hogy benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." "Amit a legkisebbek közül eggyel tettetek, azt velem tettétek....Senkinek nincs nagyobb szeretete annál, mint aki életét adja barátaiért." A szeretet nem olyan valami, ami önmagában húzódik a kozmoszban, nem is valami sugárzás, vagy alapvetõ rezgés, vagy energia. A szeretet nincs személyek nélkül. Azért éltet és gyógyít, mert maga a Szentlélek, a szeretet Lelke van jelen ott, ahol valami szolgálatot tesznek, áldozatot hoznak valaki javára, vagy Istent szolgálják, imádják. A szeretet a Szentlélekisten cselekvõ munkája. Minden szeretet forrása Isten, aki maga segít, hogy képesek legyünk a szeretet tetteire és szavaira.
A mai okkultisták, akik közé a legtöbb ún. természetgyógyász is tartozik, vagy a panteisztikus élmények egyik aspektusát azonosítják a szeretet-fogalommal, vagy konkrétan kimondják, hogy a szeretet az egységes kozmosz energia-rezgéseinek egyik formája. Így tehát az energia, és a "Magasabb intelligencia" kifejezéseihez hasonlóan a szeretet is személytelen marad világukban, csakúgy, mint általában maga az istenfogalom. A "Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!" felszólítást megfordítják: "Szeresd önmagadat, (mint felebarátodat!) hogy felebarátodat szerethessed!" Önmagunk ismerete - mondják-, és az, ha nem vetjük el magunkat önpusztító módon, és nem ássuk alá a saját önbizalmunkat, az segíthet abban, hogy másokat is elfogadjak, hogy mások felé is tudjak lépni. Ám nem feltétlenül következik ebbõl az, hogy ezért, ezután valóban fogom is jobban szeretni a felebarátomat, hiszen az egy többlet. Általában látható, hogy egy önmagában erõs én, egy "gyógyult személyiség" még nem válik automatikusan a szeretet forrásává, minthogy az a fajta szeretet, amely mások felé áldozatosan fordul a cselekvésben, kegyelemként, adományként és hitben való gyakorlatozás nyomán, Istentõl való emberi többlet. A valódi szeretet emberi képességként megbújik a belsõ lehetõségeink között, mert így vagyunk teremtve, aztán erény is, tehát már egy készség, és egyúttal ajándék is marad, tehát Istentõl ingyenesen ered, miközben kérhetõ tõle. Ha csupán a magunk elfogadásán és szeretésén fáradozunk, abból még nem következik automatikusan a mások aktív szeretete, mert az önzés bármilyen szinten szívesen megreked az énünkkel történõ foglalkozások termékeként. Tehát szükséges a szeretet-parancs elsõ felére koncentrálni, az eredeti sorrendben. Az okkultisták szeretet-útvonala tehát eltávolíthat Jézus tanításától.
Isten szeret engem - és én viszontszeretem Õt. Isten megvált engem, mert szeret engem, tehát nem kell megváltanom magam azért, mert szeretem magamat. Elég, ha Isten felé fordulok, és neki adom át magamat (a magamért való aggodalom, a magam szeretete helyett). (A szeretet odaadás...) Az õ szeretete elegendõ számomra is, feltéve, ha hiszek ebben a szeretetben és megváltásban, illetve ha valóban el akarom azt fogadni, és kellõképpen meg tudom nyitni a szívemet feléje. Ha ez nem megy valami okból, akkor hasznos kerülõút lehet pl. az önmagam egyre mélyebb elfogadásának gyakorlása, ám ez nem veszély nélküli.
A modern okkultizmus Junggal az élén a maga szeretete felé fordítja az embert, amibõl az következik, hogy ha szeretem magamat, akkor meg is fogom váltani magamat, ami persze még embernek nem sikerült, amennyiben a megváltás nem azonos egy meditációs, önhipnotikus, vagy pszichoanalitikus eredetû emelkedettséggel, ún. spirituális élménnyel. Rendszeresen sikerül viszont az egyénnek így visszacsúsznia olyan önszeretetbe, amely bezárhatja és újra betegesen elszigetelheti õt. (Ha nem éltem volna át ezt, kvázi jógiként, akkor nem mondanám.) S ami a legfontosabb, ezen az úton lehetséges bagatellizálni a Megváltó Isten Fia szerepét az.életemben...
A szeretetnek a fogalmát a monista és panteista világkép hátterével valóban egész másra használják. A monista-panteista szemlélet megengedi azt az elméleti és gyakorlati relativizmust, melyben eltûnik a bûn és az erény, mert az egység jegyében egyszer így tekintjük, más nézõpontból pedig mást látunk benne. Maga Jung is alapvetõen az egység-gondolattal birkózik életmûvében, miközben a dualizmust érdekes módon megõrzi saját istenfogalmában. Nem egyszer mondja, hogy "Isten a gyûlöletet és a gonoszt is magában foglalja" (Beszélgetések és interjúk, 172.o.) Az ilyen gondolatsorok, hogy a rossz, a jó, valamint hogy az Isten és a gonosz is bennem vannak, illetve hogy Istenben van a jó és a rossz is, ezek elvezetnek: 1. a személytelen istenség képzeteihez (ami lehet egy pszichológiai alakulat csupán), akár pedig önmagam istenítéséhez, ill. 2.: arra, hogy a megváltás is csak belsõ, pszichológiai kell legyen. Egy ilyen istenkép természetesen nem viseli el az "abszolút szeretet" jelzõjét...
Az általános feloldódás és összemosódás lehetõségei között napjainkban a szeretet gyakran éppen a vele ellentétes erõknek a jelzéseként is megjelenik. A szeretet mint a legmagasabb erkölcsi fogalom, amely a keresztény kinyilatkoztatásban már megtisztította magát az elõzõ korok homályaitól, megszûnése nélkül nem szenvedheti újra el a fogalmának kitágítását, vagy a szinkretizmust, illetve az alternatív használatot. Az okkult gyógyászat negatív gyümölcsei igazolják azt, hogy nem ugyanarról beszélnek ezekben a körökben, amikor a szeretet szót használják. Ami e szeretet-energiázásokban mûködik és oly gyakran aktuálisan elmezavart hoz létre, vagy szexuális kiszolgáltatottságot, majd szellemi függõséget a természetgyógyász és paciense között, annak nem sok köze van a kinyilatkoztatott szeretet-Istenhez.
A szeretet okkultista energia-fogalma, valamint az egység-elvû világkép nyomában nincs alapja, sem értéke az igazi szeretet személyes kapcsolatformáinak, és szinte egy szintre kerül, egymás mellé kerül a macskák, kutyák, sõt tárgyak szeretete (kedvelés, anyagi vágy, I like you) a személyes szeretettel, amely Isten és emberek, vagy ember és ember közti kapcsolat. (Nem térhetünk ki arra, hogy a legnemesebb emberi szeretetben is benne vannak a vágyak, az erósz, a szépség keresése, stb., de a durva összemosásra, amely a mai hétköznapi szemléletben, éppen az okkult dömping miatt erõsödik, fel kell hívni a figyelmet.)
Nagy hibává válhat esetenként a keresztény életvitel közepette is a szeretet azonosítása a pozitív érzelmekkel. A New Age szüntelen a belsõ, a más tudatállapotok létrehozása általi emocionális élményekre, feltöltöttségre, örömök átélésére törekszik, megoldás, megváltás gyanánt. A valódi szeretet nem függ érzelmektõl, és végképp nem jelenthet egy bizonyos tudatállapotot. A szeretet nem meditáció, vagy önhipnózis tünete.
Az is a mai divatos gondolkodás része, amikor a morális síkon a szeretet csak odáig jut el: "Fogadd el a másikat!" Ez a liberalista minimál-altruizmus még nem a valódi szeretet, csupán a saját békéjét és függetlenségét keresõ keleti vagy ókori felfogásokhoz hasonlóan az ember tartózkodási helyét jelöli a többiek között. Az elfogadás még nem evangélium, még nem kereszténység. Önmagában ez még elvezethet a másik tévedéseinek, bûneinek jóváhagyásához is. A keresztény lépés, az igazi szeretet az a másik szolgálata. Ez közvetít igazi irgalmat, igazi figyelmet. Ennek nyomán történnek változások, akár a másikban, aki lehet problémás, de én mégis szolgálom õt. Jean Valjannal a szökött fegyenccel szemben ilyen lépés volt az általa ellopott ezüst gyertyatartók visszaadása, amely gesztusban az õ lelkét megérinthette a szeretet irgalmassága, és ez alakítani kezdte õt. A Bibliának és benne a Szeretet-himnusznak a tanítása nyomán a szeretet megkerülhetetlen fontos aspektusa a közösségiség. Pál is közösségnek írja, és ebbõl a szövegbõl is nyilvánvaló, hogy a szeretet közösségi kapcsolatokban van, alakul, cselekszik, növekszik. Isten közösségi lényt teremtett ember gyanánt, és a sokféle emberi közösség, amelyeknek mind az imádság és a szeretetszolgálatok körül kellene szervezõdniük, a szeretet életterei. Ez a vonás is jellemzõen kimarad az okkult, alternatív szeretet- emlegetés mögül. Az ezoterikában nincsenek valódi közösségek, legfeljebb körök, a meditációs divat, a pszichotechnikák gyakorlataihoz nem szükséges a közösség. Az ezoterikus irodalomban sehol nem találtam felhívást se közösségi életmód kialakítására, sem a szegényebbek megsegítésére, mondjuk pl. adakozásra.
A bioenergetikáról és csakraterápiáról
A megkülönböztetés elõsegítéséhez szeretnék itt felvázolni néhány alapvetõ ismeretet a bioenergiával és a csakragyógyítással kapcsolatosan. Megértésükhöz alapvetõen Barbara Ann Brennan �Gyógyító kezek c. könyvét használtam, amely a bioenergetikában és a csakragyógyászatban is alap-tan-könyvként ismert.
1. Az egyetemes energiamezõ

Az õsi, 5000 évnél is régebbi indiai spirituális hagyomány egy Pránának nevezett egyetemes energiáról beszél. Ezt az egyetemes energiát minden élet alapvetõ alkotórészének és forrásának tekintik. A jógik légzõgyakorlatok, meditáció és testi gyakorlatok segítségével gyakorolják ennek az energiának a manipulációját annak érdekében, hogy képesek legyenek fenntartani megváltozott tudatállapotukat és megõrizni ifjúságukat messze az átlagosnak tekinthetõ idõn túl is
A kínaiak már a Krisztus elõtti 3. évezredben beszéltek egy vitális energia létezésérõl, melyet õk csinek neveztek. Minden anyag, élõ és élettelen egyaránt, ebbõl az energiából épül fel, és ez hatja át. Ez a csi kétpólusú erõt tartalmaz: yint és yangot. Az akupunktúra õsi mûvészete e két erõ kiegyensúlyozására összpontosít
A Kabbala, a zsidó misztikus filozófia Krisztus elõtt 538 körül ugyanezeket az energiákat, mint asztrális fényt említi. Az ótestamentumban számos hivatkozás található az emberek körül levõ fényre. ..
A keresztény szentképek Jézust és más szellemi lényeket fénymezõvel körülvéve ábrázolják.
Sok ezoterikus tanítás csupán néhányat említve közülük: az õsi hindu védikus szövegek, a teozófusok, a rózsakeresztesek, az észak-amerikai indiánok füvesemberei, a tibeti és indiai buddhisták, madame Blavatsky és Rudolf Steiner részletesen leírja az emberi energiamezõt.
Az egész természetet átható egyetemes energia ideája sok tudós nyugati elmében maradt fenn évszázadokon keresztül. Ezt a vitális energiát, amit mint fénytestet lehetett észlelni, a pytagoreusok említik elõször, Kr.e. 500 körül.
A matematikus Helmont az 1800-as években egy, az egész természetet átható univerzális fluidomot képzelt el, mely nem testté sûrûsödött anyag, hanem tiszta életszellem, amely minden testen áthatol. .. Helmont és Messmer közölték, hogy az élõ és élettelen testek feltölthetõk azzal a fluidummal, és hogy az anyagi testek képesek távolról hatást gyakorolni egymásra.. Dr. Dora Kunz, a Teozófus Társaság Amerikai Szekciójának elnöke megállapította, hogy a test minden szervének megfelel egy energiaritmus az étertestben.
A bioenergetikus a tudományát kizárólag olyan kultúrákból, olyan emberektõl eredezteti, amelyek a lehetõ legtávolabb állnak a zsidó-keresztény Kinyilatkoztatástól. Nyíltan mondja, hogy ezoterikus tanításokból indul ki.

A teozófusok (Teozófiai társaság), a rózsakeresztesek nyíltan a keresztény tanítás ellenségei, nem is beszélve Helena Blavatsky és Rudolf Steiner "érdemeirõL" a New Age létrehozásában. Mindketten meghatározó alakjai voltak " és ma is azok " a New Age filozófiájának. Steiner rózsakeresztes volt, Blavatsky pedig buddhista kolostori meditációi során "világosodott meg, s ettõl kezdve elszántan üldözte a keresztény hitet.
Brennan a világot átható, és mindent élõt és élettelent betöltõ fluidumról, energiáról szóló bizonyítékait a spirituális indiai és kínai hagyományokból vette át. A késõbbiekben majd ellentmondást találunk a személytelen, mindent betöltö életenergia és a nagyon is intelligens, irányítható energia jelenléte között. A keresztény hittel teljesen ellentétes a panteizmus: minden Isten tanítása, amely szerint azért van az ásványoknak, köveknek is gyógyító hatása, mert az Isten azokban is benne van, mint minden másban is, ami csak létezik a világban. Amennyiben valaki ezt a tanítást elfogadja, egyértelmûen tagadja a keresztény tanítást.
Úgy gondolom, már ennyibõl is elég világossá válik a New Age manipulatív munkája, vagyis, hogy a régi keleti és más kultúrákból és vallási hagyományokból kiemel egy-egy szeletet, s azt a nyugati ember ízlésének, elvárásainak megfelelõen adja elõ. Ugyanis a jógik meditációs gyakorlatainak sem a hosszú fiatalság elérése volt a célja, hanem az, amit a jóga jelent: szellemi út. A jóga célja a megvilágosodás, az önkiüresítés, és a személytelen, mindent átható istenséggel való egyesülés, amely a személyes lét, a tudat kialvását is jelenti. A New Age mindezt egészen másképpen állítja elénk, hisz tisztában van azzal, hogy a ma embere nem talál vonzó távlatokat létének teljes megszûnésében. A New Age egyszerûen elhagyja a számunkra kellemetlennek tûnõ dolgokat, és megtartja, sõt kívánatosabbá szinezve ránk tukmálja az érzékeinket és fantáziánkat felizgató elemeket:

2. Most egy kicsit visszatérnék a könyv bevezetõjéhez.

E mûvet elsõsorban egészségügyben dolgozó szakembereknek, papi személyeknek és mindazoknak ajánljuk, akik teljesebb testi-lelki és spirituális egészségre törekednek.
Biztosan nem véletlenül célozza meg a könyv a papságot, hiszen ha õket sikerül megnyerni, akkor bizony a hívek már önként mennek a New Age ölelõ karjaiba. Bár az Egyház azt tanítja, hogy a Kinyilatkoztatás teljessé vált Jézus Krisztusban, és az isteni üzenetet lezártnak tekinti, mégis ez a könyv újabb tudással rukkol elõ az üdvösségünkkel kapcsolatosan. A teljes testi-lelki és spirituális egészség ugyanis az e könyvben foglalt tudás nélkül nem érhetõ el. Bár késõbb azt is megjegyzi és ezt sem véletlenül -, hogy ez a könyv nem helyettesítheti a gyógyító tanfolyamokat. Itt szeretném megjegyezni, hogy a könyv írója saját bevallása szerint - isteni, jézusi erõkkel mûködik együtt a gyógyításkor. Ezekért a gyógyításokért a bioenergetikusok pénzt kérnek, illetve a gyógyító tanfolyamokon a részt vevõknek fizetni kell azért, hogy megtanulják, hogyan mûködhetnek együtt az angyalokkal, Jézussal és más szellemi lényekkel.
Ingyen kaptátok, ingyen adjátok mondta Jézus. És ne feledjük el Simon mágust sem, aki pénzért akarta a Szentlelket megvásárolni az apostoloktól.
Bár minden ember élménye egyedi, vannak olyan általános élmények, amelyek mindenkinél jelentkeznek az észlelési kör kitágítása, a csatornák kinyitása során.
A csatornák kinyitása azt jelenti, hogy befogadóvá válunk a körülöttünk lévõ szellemi valóságok felé. Az az állomáskeresõ (ember), aki nem hangolódik egy konkrét állomásra (Jézus Krisztusra), könnyen léphet érintkezésbe olyan szellemi valóságokkal, amelyek egyáltalán nem kívánatosak számára. Óvatosan tehát ezzel a nagy nyitottsággal! Fentebb említettem már, hogy nem véletlenül kell az elméleti tudás megszerzésén túl részt venni a gyógyító tanfolyamokon. Az itt megkapott beavatás nélkül ugyanis nem mûködnek ezek a gyógyító energiák. A beavatás (a keresztény beavatásokból tudjuk) mindig egy kívülálló Forráshoz való csatornázást jelent. A bökkenõ csupán az, hogy míg a keresztségben egyértelmûen (ebben biztosak lehetünk) Istenhez vagyunk csatornázva , addig az ilyen gyógyító kurzusokon vajon hová csatornáznak bennünket? Ki hiheti el, hogy itt is Isten a forrás, hiszen a beavatásért pénzt kérnek, és van-e bármely bioenergetikusnak képessége arra, hogy Isten erejét pénzért továbbadja, kiárusítsa? Ha nem Isten a forrás márpedig ebben az esetben nem Õ -, akkor ki?
Ha egyszer ráébredünk, rájövünk, hogy hatalmunkban áll megváltoztatni azokat a dolgokat, amelyeket nem szeretünk, és elõsegíthetjük azok beteljesülését, amelyeket szeretünk.
A pozitív gondolkodással semmi baj nem lenne, de itt egyáltalán nem arról van szó. A hatalom ettõl sokkal többet sejtet, arról nem is beszélve, hogy nagyon öntörvényûen hangzik, és Isten akaratát teljesen kirekeszti a megváltoztatás és beteljesülés folyamatából.

3. Az útmutatás kialakulása

Gyógyítóvá válni nem könnyû feladat.. Mindig azt kapjuk vissza, amit kisugárzunk. Ez az, amit karmának hívnak.
Egyre szembetûnõbben bontakozik ki számunkra a New Age alaptanításainak sok-sok összeillõ eleme. Itt vagyunk a karma törvényénél. Mindig azt kapjuk vissza, amit tettünk az elõzõ életünkben. Ez már valóban messze jár a keresztény tanítástól. A karma törvénye, az önmegváltáson alapszik. Senki sem tud eszerint megváltani senkit, csak mindenki önmagát. Így aztán Jézus Krisztus megváltónak hitt halála nem is lehetett megváltó. Így szól errõl Dombi Ferenc (katolikus pap) a Hang címû könyvében: Jézus is csak önmagát váltotta meg a kereszten. A bioenergiával való gyógyító manipuláció és bármilyen más szellemi eredetû gyógyítási technika eleve feltételezi a reinkarnáció létét és valóságát. Megpróbálkozhatnak ugyan kimosakodni ebbõl amiatt, hogy a valóban hívõ keresztényekkel is elfogadtassák magukat, de ez a törekvés könnyen leleplezhetõ.
Ahogy az életem kitárult, az engem vezetõ láthatatlan kéz egyre érzékelhetõbbé vált. Elõször bizonytalanul éreztem. Majd spirituális lényeket kezdtem látni, mintha látomást látnék. Majd elkezdtem hallani õket, ahogy hozzám beszéltek, és éreztem érintésüket. Most elfogadom, hogy van egy tanácsadóm. Látni, hallani, érezni tudom õt.
Rendkívül sok szellemi gyógyítási technika létezik, de egyvalami mindegyikben közös: a szellemi, spirituális segítõ jelenléte. S máris találkozunk egy újabb ellentmondással. A bioenergetikusok közül többen is azt vallják, hogy saját energiakészletükbõl sugároznak át a betegnek. Ám ezt az általam ismert mindegyik gyógyítási mód megcáfolja, sõt maguk a gyógyítók is, amikor szellemi segítõjüket említik, akik jelenléte mindig meghatározó egy szellemi gyógyítás folyamán. Az a feltételezés, hogy ezek a gyógyító segítõtársak csakis angyali lények lehetnek, eleve hibás, hiszen ez csak akkor lenne hihetõ, ha az illetõ gyógyító nem pénzért tanulta volna a mesterségét, és nem pénzért gyógyítana. A mi pénzünk ugyanis egyáltalán semmiféle befolyást nem gyakorol az angyalokra, Istenre pedig fõképpen nem. Ennél is továbbmegyek, mert az sem garancia a tiszta gyógyító erõre, ha valaki nem tanfolyamon vette pénzért, hanem csak úgy kapta valahonnan. A megkülönböztetés szabályait erre vonatkozóan a Szentírásban megtaláljuk: gyümölcseirõl ismerszik meg a fa.
Az a fa pedig, amely a reinkarnáció tanítását hinti maga körül, valamint a teljes nyitottságot propagálja a szellemi világ felé, valószínûleg rohadt gyümölcsöt termett:
Az ülések során elkezdtem látni valami olyasmit, amit elõzõ életeknek lehet nevezni.

4. Az emberi energiamezõ vagy aura

Az Emberi Energiamezõ az egyetemes energia megnyilvánulása, amely igen bensõséges kapcsolatban áll az emberi élettel.
Íme, az ellentmondás, amit az elején említettem. Egy személytelen, mindent átható energiahalmaz, amelyet irányíthatunk, levehetünk, visszaküldhetünk, milyen módon állhat bensõséges kapcsolatban az emberi élettel? A bensõséges kapcsolat legalábbis számomra mindenképpen személyek között létezhet. Ha az a megállapítás az igaz, hogy ez az egyetemes energia személyes létezõ, akkor KI Õ? Isten nem lehet, hiszen amint már mondtam, annak a feltételezése is mélységesen sérti Isten fenségét és valóságát, hogy a mi pénzünk adása-kapása motiválná Õt a gyógyításra. Akkor KI Õ?
A fizikai testet körülvevõ és átható fénylõ testet, mely jellegzetes sugárzást bocsát ki, általában aurának nevezik.Valamennyi rendszer rétegekre bontja az aurát.Hét réteget figyeltem meg..Az aura minden rétegéhez kapcsolódik egy csakra.
Az energia egyik szintrõl a másikra a csakrák tetején lévõ kapun át terjed. A legtöbb emberben ezek a kapuk zártak. A spirituális tisztítómunka eredményeképpen nyílnak meg, s így a csakrák az aura egyik szintjérõl a másikra átvitt energia eszközévé válnak.
A fenti idézetek alapján azt mondhatjuk, hogy csak az az ember egészséges, aki ismeri az embernek ezt a fajta spirituális felépítését, és képes összehangolni csakrái és aurarétegei energiáit. A teljes testi-lelki, spirituális egészség (azaz az üdvösség) tehát csak azok számára elérhetõ, akik magukévá teszik ezeket a kereszténységtõl teljesen idegen tanokat, és vagy önmaguk, vagy más gyógyítók megnyitják bezárt kapuikat.

5. Az aura hetedik rétege


A hetedik réteg a spirituális sík mentális szintje, amelyet keterikus mintának is neveznek.. Amikor az aura e szintjére emeljük tudatunkat, tudjuk, hogy egyek vagyunk a Teremtõvel.
Ezek szerint mégsem személytelen energiamezõrõl van szó, hanem egy személyrõl, akit Teremtõnek nevez az író. Szerinte azonban a Teremtõvel csak úgy tudunk egységben lenni, ha ismerjük az aura-tant, és képesek vagyunk az aura 7. rétegének szintjére emelni a tudatunkat. Úgy is mondhatnánk, hogy Isten egy passzív szereplõje a mi Hozzá törekvésünk folyamatának, és csupán rajtunk áll, hogy elérjük-e Õt, vagy sem.
A keterikus mintaszinten ..találhatók a múlt életek síkjai.. A keterikus szint a spirituális sík legutolsó szintje. Tartalmazza az élettervet, és ez az utolsó olyan szint, amelynek kapcsolata van a jelen inkarnációval.
Egyre világosabbá válik az auragyógyítás keresztény szellemisége. A keterikus szint, ahol egyek vagyunk a Teremtõvel, tartalmazza az elmúlt életeink információit is. Ez hordozza az életünkre vonatkozó tervet, amelyet megszületésünk elõtt mi magunk állítottunk össze. A Teremtõ jelenléte mintegy biztosítéka annak, hogy voltak elõzõ életeink. Figyelem: rothadt gyümölcs!

6. Az emberi növekedés, és az aurában zajló fejlõdés

A fogamzás elõtti inkarnálódási folyamatról madame Blavatsky Alice Bailey és Eva Pierrakos írt.Az inkarnálódott lélek találkozik útmutatóival, hogy velük megtervezze eljövendõ életét. E találkozás alkalmával eldöntik, milyen karmával kell találkoznia, és megbirkóznia a léleknek, milyen negatív hiedelemrendszereket kell élményein keresztül megtisztítania.
Az elõzõekben már volt szó az újraszületés (reinkarnáció) tanáról, s itt újra hivatkozik a szerzõ a New Age alapító Blavatskyra, és a Bailey nevû hírhedt boszorkányra. A karma, mint a sors megváltoztathatatlan törvénye (legalábbis a jelen életútra vonatkoztatva), újra felbukkan. És találkozunk egy érdekes kifejezéssel: a negatív hiedelemrendszer megtisztítása, mely a fent említett fajsúlyos szerzõk munkásságát ismerve, egyértelmûen a kereszténységtõl való elfordulást jelenti.

7. A csakrák pszichológiai funkciója


Amikor a csakrák normálisan mûködnek, akkor nyitottak, az óramutató járásával megegyezõ irányba forognak, és a számukra speciálisan szükséges energiát metabolizálják az Egyetemes Energiamezõbõl. A csakra bármely varázsvesszõvel mért zavara mellett megtalálható a hozzátartozó pszichológiai aura zavara is (a varázsvesszõ technikáját ld. A 9. fejezetben).
Itt újra több problémával kerülünk szembe. Az Egyetemes Energiamezõ (így nagybetûvel), amely már szerepelt Teremtõként, de most újra azt látjuk, hogy a csakrák egyszerûen leszívják ebbõl az Energiamezõbõl a számukra éppen szükséges speciális energiát. Az ellentmondás most már antagonisztikussá válik. Vagy személytelen ez az energiamezõ (kisbetûvel), és akkor talán leszívhatják a csakrák (ha léteznek) egy részét, vagy a személyes Teremtõrõl beszélünk, és akkor a csakrák (ha vannak) bármilyen kísérlete erre az energiavámpírságra képtelenség. A rossz gyümölcsök pedig egyre csak érnek ezen a fán. Ugyanis elõbukkan a mágia egy újabb kelléke, a varázsvesszõ. Persze, gondolom, ezen hozzám hasonlóan nem mindenki lepõdik már meg, hiszen aki a New Age szélén kaparászik, az hamarosan könyékig benne találja magát. Aki még ezek után a bioenergetikát és a csakragyógyászatot veszélytelennek, keresztényinek tudja látni, illetve úgy gondolja, hogy ezek a természetgyógyászat kategóriájába illeszthetõk, az vak.

8. A csakrák diagnosztikája

A csakra állapotának érzékelésére elõször én egy inga használatát találtam a legjobbnak.. Ha sikerült némi érzékenységet kifejleszteni a kezünkben,.. akkor kézérzéseink segítségével gyakorolhatjuk az energiaáramlás érzékelését.. Ugyanezt úgy is megtehetjük, hogy ujjbegyünket egy akupunktúrás pontra helyezzük.
Ismét feltûnik, mint nagyon fontos eszköz, az inga. Az ingával lehet tehát a csakrák mozgását, energiaszintjét, aurákat vizsgálni és mérni, de az inga szakavatottabb mûvelõi kiingáznak bármit, teljes vérképet tudnak elemezni, sõt, elõzõ és jövendõ életekrõl is tudósítanak stb. S újabb fogalom kerül elõtérbe: az akupunktúrás pont. Az akupunktúrát ugyan megpróbálták megfosztani attól a filozófiától, amelyen alapszik, ám így a tudományos magyarázat még mindig várat magára a hatásmechanizmusát illetõen. Addig pedig marad az áltudományosság, amely mégis keveri az õsi kínai dualista világnézetet és az ezen alapuló meridiánrendszert az anatómiai ismeretekkel. A bioenergetika pedig keveri az õsi kínai dualista világképet és a meridiánrendszert, az õsi indiai spirituális hagyományt, a panteista világképet és a csakra- és aurarendszert, és minderre megpróbálja a tudomány zászlaját kitûzni. A baj csak az, hogy a lóláb (inkább lópata) nagyon kilóg!

9. A betegségek oka


A gyógyítóé a szeretet munkája. A gyógyító eléri a lélek fájdalmas területeit és gyengéden újraéleszti a reményt és azt az õsi emléket, élményt, aki a lélek. A testet minden ízében megérinti az isteni szikra és gyengéden ráébreszti arra, hogy Istenként létezik, és az Egyetemes Akarattal együtt kérlelhetetlenül halad az egészség és teljesség felé.
Újabb fogalmak lépnek be ismereteink körébe. A lélek, akit, mint egy emléket, a gyógyító ébreszt fel. Az eszmélés eredménye pedig nem más, minthogy Istenként létezik. Nem emlékszem rá, hogy a zsidó-keresztény Kinyilatkoztatásban hol lehet megtalálni a saját Istenségünkre vonatkozó utalást. Milyen körülmények között mondhatja magáról az, aki embernek lett teremtve, hogy Istenként létezik? Egyetemes Energiamezõrõl már volt szó, Teremtõrõl is volt szó, de most találkozhatunk az Egyetemes Akarattal is. Hol kell õt elhelyeznünk eddigi ismereteinkben? Az Egyetemes Akarat kifejezés számomra újra csak egy személyes létezõt idéz, hiszen a személytelen dolgoknak nem lehet akarata. Ha ez az Egyetemes Akarat Isten egyik aspektusa lenne, akkor hogyan létezhet az emberi lélek Istenként Isten mellett? Engem ezek a kifejezések nagyon emlékeztetnek a José Silva agykontrolljában emlegetett Magasabbrendû Intelligencia, Legmagasabbrendû Intelligencia elnevezésekre. Ezek pedig számomra valaminek az eltakarását jelentik. Ott feltétlenül bajt és rosszat érzek, ahol nem nevezik Istent Istennek, hanem mindenféle homályos kategóriákban beszélnek. Ilyen esetekben sohasem tudni, hogy igazán ki vagy mi bújuk meg e kifejezések mögött. Csak érdekességként szeretném megemlíteni, hogy Brennan könyvében is elég sok technika és gyakorlat található, ami nagyon is hasonló az agykontroll gyakorlataihoz.

9. A gyógyítás folyamata


A hetedik szint megjavítása automatikusan megnyitja a hatodik szintet a nagyobb mennyei szeretet számára. A mennyei szinten a gyógyítót mennyei szeretet veszi körül, amelyet egyszerûen közvetít a beteghez. Éteri szinten a spirituális sebészet az auratestet alakítja át. Ennek az a hatása, hogy az akaratot hozzáigazítjuk az Isteni akarathoz.
Újra úgy érzem, mintha tejszerû ködben járnék, amikor ezt az idézetet olvasom. A mennyei szeretet megtapasztalása ezek szerint csupán az aura jó mûködésétõl függ. Isten ilyen bonyolult módját választotta az õ szeretete közlésének. Ha ez így van, akkor Isten szeretetét (már amennyiben a mennyei szeretet ezt jelenti) csak akkor élhetjük át, és fogadhatjuk be, ha bioenergetikushoz fordulunk, mert az egyszerû hívõnek fogalma sincs az auráról és csakrákról. Jézus állandóan arra hívta fel a figyelmet, hogy magunk fordulhatunk Istenhez szeretetért, a Szentlélekért, bármilyen kéréssel zavarhatjuk Õt. Ha közvetítõre van szükségünk, az maga Jézus! Hiszem, hogy a mennyei szeretet nem csak a �mennyei szinten� hanem a mi egyszerû emberi szintünkön is átélhetõ, csakragyógyász nélkül is. Jézus olyan idõben élt, amikor már ismert volt az õsi indiai spirituális hagyomány, mégsem élt azokkal, és nem is próbálta hasonló dolgokra rávenni tanítványait, illetve a betegeket. Ha ez egy valóban létezõ és Istennek is tetszõ dolog lenne, javára válna az emberiségnek és közelebb vinne az üdvösséghez, akkor hiszem, hogy Jézus megmutatta és megtanította volna. De nem tette! Amit fontosnak tartott, hogy megtudjunk, azt elmondta. A testi-lelki egészség, a spirituális teljesség, a mennyei szeretet az Õ szavaiban, az Õ életében, Benne van.
Továbbmenve azt olvassuk, hogy a szellemsebészet hatása az, hogy az emberi akaratot az Isteni akarathoz igazítjuk. A fogalmak áradatában akár el is veszhetünk. Volt az elõzõekben Egyetemes Akarat, most Isteni akaratról van szó. A szándékos egybemosása a személyesnek a személytelennel most már egyértelmû. De mi lehet a szándék mögött? Valószínûleg az, hogy az egyszerû ember zavarodjon össze ebben a sokaságban, és veszítse el az igaz Isten ismeretét. Ne tudja már, hogy Ki vagy mi is Õ. Ha eljut idáig, akkor azt is el fogja hinni, hogy a szellemi gyógyász képes lesz az õ egyéni akaratát Isten akaratához igazítani. Nem is gondol arra, hogy a szabad akaratot mindenki maga kapta, és mindenki maga dönt arról, hogy Isten akarata szerint tesz vagy sem. Helyette nem hozhat sem pozitív, sem negatív döntést egyetlen szellemgyógyász sem, és döntéseinek következményeit sem viselheti.
Aubrey Westlake Az egészség módszere c. könyvében megnevezte azokat a gyógyszereket, amelyek az aura különbözõ szintjére hatnak. Megfigyeltem, hogy minél erõsebb egy homeopatikus gyógyszer, annál magasabb szintû auratestre hat.Természetesen a kézrátételes gyógyítás, a gyógyító meditáció és a fénnyel, színnel, hanggal, kristállyal történõ gyógyítás mind eléri az aura felsõbb szintjeit
A bõség zavara ömlik ránk ebbõl a rövid idézetbõl. A sokat vitatott homeopatia is bekerült tehát a mágikus gyógyítás körébe. Ebben az aspektusában pedig elég érdekes lenne ártatlannak vélelmezni. Éppen azt mutatja e könyvben való szereplése, hogy mind készítése, mind hatása a szellemi régiókban keresendõ, vagyis nincs tudományos alapja.
Az idézet további részében pedig a természetgyógyászat körébe sorolt, de oda nem tartozó gyógyászati módokat sorol fel: kézrátétel, kristály.


10. Kapcsolatfelvétel spirituális vezetõinkkel


A vezetõ is, mint egy kesztyû, látszólag rám simul, és a beszélgetéssel összhangban kezdi mozgatni karjaim és lábaim. Õ a kezemet is használja, hogy kiegyensúlyozza energiamezõmet, és energiát közvetít csakráimba, amíg beszél.
Valamiféle jelenlétet érzéklünk a hátunk mögött. Puhán, rendkívül könnyedén vezetõink belecsusszannak auránkba. Összhangban vagyunk az egész univerzummalészrevesszük, hogy a vezetõk kezei éterikus kezeinken keresztül becsúsznak a páciens testébe.
Igencsak érdekes történésnek vagyunk tanúi. A gyógyítót segítõ szellemi vezetõ rásimul a gyógyítóra, és használja a testét, miközben energiát közöl vele. Ha elég bátor lennék, azt mondanám, hogy egy démoni megszállás esetét írja le. Isten és angyalai így sohasem használtak embert, annál inkább a médiumokat a gonosz lélek.

11. Az energiamezõnk a gyógyítóeszközünk

A gyógyítás során közvetített energiát nem mi hozzuk létre, de ahhoz, hogy azt az Egyetemes Energiamezõbõl magunkhoz ragadhassuk, elõbb a saját frekvenciánkat kell a beteg által megkívánt szintre emelni.
Most már egyértelmûen kimondja a szerzõ, hogy a bioenergetikus nem a saját energiájával dolgozik, ahogyan azt sokan állítják, hanem az értelmezhetetlen Egyetemes Energiamezõbõl (Istentõl?) ragadja magához. Ismét fölmerül a kérdés: mi ez az Egyetemes energiamezõ? Mert ha Isten, akkor nem hinném, hogy bárki csak úgy magához ragadhatná tõle az erõt. Ha nem Isten, akkor miért keveri gyakran a szerzõ a fogalmakat? Ha nem Isten, akkor ki, vagy mi?

12. A gyógyítás sorrendje

Mielõtt elõször találkozunk a pácienssel, nagyon fontos, hogy ráhangolódjunk a mindig jelenlévõ magasabb energiákra. E célból gyorsan felhozom energiáimat a csakrákon. Elmondok egy megerõsítést, hogy Krisztussal és a fény egyetemes erõivel összehangolódjak.........Ha nem állunk kapcsolatban Krisztussal, akkor az Egyetemes Teljességhez, Istenhez, a Fényhez, a Szentek Szentjéhez fûzõdõ kapcsolatunkat alkalmazzuk.
A zagyvaságok tárházát szemlélhetjük most már. Az író felteszi, hogy õ bármikor gyógyítani kezd, a magasabb energiák mindig jelen vannak. Hogy mit vagy kit ért ezek alatt a magasabb energiák alatt, az végképp nem világosodik meg. Hogy melyik az erõsebb: Krisztus és a fény egyetemes erõi, vagy ha nem állunk kapcsolatban Krisztussal, akkor a másik csoport-e, azt nem lehet tudni. Ráadásul a másik csoportban említettek kiléte is homályos: ki az az Egyetemes Teljesség, és ha Õt Istenként fogadjuk el, akkor ki az Isten, nem is beszélve a Fényrõl és a Szentek Szentjérõl. Krisztus személyének említése mindenképpen olyan csúsztatás, ami a keresztények lelkiismeretét van hivatva megnyugtatni. Annak a gondolata is arcpirító eretnekség, hogy egy szellemi zavarosban halászó csakragyógyász úgy használja Istent és Jézust a manipulációihoz, mint valami sebészeti eszközöket.

A bioenergetikával, csakragyógyászattal, szellemsebészettel való foglalkozásom mindezeknek csupán egy vékony kis szeletét érintette. Remélem, sikerült azonban rávilágítani azokra a sötétségekre, csúsztatásokra, amelyek könnyen tévútra vihetik az embert, aki még nem látott bele a szellemi világnak ezekbe a sötét bugyraiba. Szeretném hangsúlyozni, hogy nincs olyan bioenergetikai kezelés, amely az itt leírt mentalitásoktól mentes lenne, illetve amely valamilyen "tisztA" isteni erõt közvetítene a beteg ember felé. A tiszta erõt csupán imádsággal eszközölhetjük ki, és csak alázatos, Istent az Õt megilletõ helyen tisztelõ és imádó lélekkel. A keresztény embert inkább arra kell orientálni, hogy minél többet olvassa Isten Igéjét, épüljön, gyógyuljon annak igéreteibõl, és az imádságos keresztény közösségekben jelen lévõ Krisztus erejébõl. A hitbõl élõnek nincs szüksége szellemi gyógyítókra, különbözõ technikákra ahhoz, hogy a mennyei szeretetet megtapasztalja és magába fogadja. Istennel egyek lehetünk az auránk kapujának megnyitása nélkül is, de csupán Krisztus Urunk érdemébõl és szeretetének végtelen volta miatt.
Csúnya csúsztatásnak tartom azt is, hogy ezeket a gyógyítási módokat a természetgyógyászat cégére alatt hirdetik, holott ahhoz ezeknek semmi de semmi köze nincsen. Még inkább félelmetesnek és veszélyesnek találom azt, hogy egy olyan intézményt népszerûsítsenek katolikus keresztény újságban, amely az itt megtárgyalt elfogadhatatlan szellemi hátterû praktikákat alkalmazza.

Végül álljon itt egy idézet Máté evangéliumából (7, 21-23): Nem mindenki, aki azt mondja nekem: Uram, Uram!, megy be a mennyek országába, csak az, aki megteszi Atyám akaratát, aki a mennyben van. Sokan mondják majd nekem azon a napon: Uram, Uram! Nem a te nevedben prófétáltunk, nem a te nevedben ûztünk ördögöket, és nem a te nevedben tettünk sok csodát? Akkor majd kijelentem nekik: Sohasem ismertelek titeket. Távozzatok tõlem ti, akik gonoszságot cselekedtetek!
(Juhász Zoltánné)
(volt természetgyógyász, volt szellemi gyógyító)

(forrás: karizmatikus.hu.)

www.karizmatikus.hu/teveszme.htm

--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.
10 éve 10 hónapja - 10 éve 10 hónapja #3337 Írta: Margit
.


Az elsõ pecsét: a hitehagyás


uzenete.blogspot.com/


"Minden más isten a sátántól származik, független attól, hogy mennyire vonzó ezek megjelenése.

Kérlek benneteket, ne pazaroljátok el az örök életet azáltal, hogy hûséget fogadtok azoknak a vallásoknak, amelyek tisztelik a New age gyakorlatait, beleértve a Reikit, a Pránát, a Jogát, a New age meditációkat, a tarot kártyákat, a jövõbelátást (clairvoyancy), a médiummal foglalkozó olvasmányokat, és a felemelkedett mesterekkel összefüggõ angyalimádást.

Ezek az okkult gyakorlatok, lassan, de biztosan elfogadottakká válnak, nemcsak a társadalmatok által, hanem a Katolikus és más Keresztény Egyházak által is.

Ezen hamis vallások tanai oly gyorsan terjednek, hogy Isten gyermekeinek milliárdjait falják fel, akik - most már- oly sok hamis vigaszt találnak bennük, hogy többé már nem ismerik el ISTEN létezését, az egyetlen IGAZ ISTENÉT."
Forrás:jezusatyánk.hu)

--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.
Az oldal motorja a Kunena fórum

Idézet

"Higgy, remélj és szeress, hogy boldog ember lehess!"

Keresés

Képes idézetek (kattints a képre)

Látogatottság

Ma259
Tegnap337
A héten259
Ebben a hónapban11718
Összesen6064577

2023-01-30