header ok

× Szellemtan

locked Szellemtani közlemények

7 éve 3 hónapja - 7 éve 3 hónapja #4210 Írta: Margit
Margit válaszolt a következő témában: Szellemtani közlemények
.Részlet a Névtelen Szellem "Mai kor vallása" címû kötetébõl (Eszter Médium utján)Kedves testvéreim, térjetek meg a tévutakról és keressétek Istent egész éltetekben. Ne állapodjatok meg soha az egyszer hallott dolgoknál, hanem kutassatok, hogy a valódi tudomány birtokába jutva, meggazdagodhassatok hitben.
Istent hirdetik az õ szolgái, de nem a valódi Istent, hanem egy más, emberi ésszel kigondolt és elcsúfított istent hirdetnek, aki nekik engedelmeskedik, mert akit õk nem engednek hozzá, az nem is üdvözülhet szerintük. Ezek a hamis istenek megtévesztik az emberiséget, és ez le is mond róla, hogy Istent keresse. Él a bûnnek, az átoknak, az anyagnak és az emberek hanyatt homlok rohannak a sötétségbe, a teljes hitetlenségbe.
Rég volt az, amikor a Megváltó a földön járt. Rég volt az, mikor az igék elhangzottak ajkáról, és azóta sok követõje van nevének, de nem az eszméjének.
Ma is követik az Urat és nagy hanggal hirdetve, keresztényeknek vallják magukat az emberek, sõt még a pogányokat is térítgetik; de nem az eszmének, hanem a névnek hódolnak. És hiába hangzik az Úr szava: "arról ismerlek meg benneteket, hogy az én követõim vagytok, ha az én parancsolataimat megtartjátok és azok szerint éltek és cselekedttek". Kevés azoknak száma, akikre az Úr ráismer az õ parancsai megtartásáról és követésérõl.

Az õ eszméi nem ismernek megalkuvást. Az Úr beszéde, példája, fényes utat jelöl meg a te részedre is, de az emberek a ferde, tekervényes utakat keresik, mert az anyagtól nem akarnak elválni; olyan útra áhítoznak, mely megalkuszik velük és földi érdekekkel, földi érzésekkel a mennybe vezeti õket. Az õ beszéde örök életû, és örökké ugyanazt hirdeti, ugyanazt jelenti. Hiába fordítják ki, hiába idomítják azt az emberek a saját szájuk íze szerint: örökké ugyanaz marad. Isten kegyelmének legnagyobb ajándéka az Úr földre jövetele, az ige hirdetése, mely a földi embert kivezeti a szellemi vakságból és a tiszta, fényes igazságot mutatja meg.

A mai kor vallása, a spiritizmus, melyet a szellemek hirdetnek, nem hozott semmi újat, nem hozott semmi meglepõt, csak a régi korban elhangzott krisztusi igazságokat erõsíti meg, mert az igazság mindig az marad, ami volt. Én sem hirdetek mást, csak a szeretet Istenét, aki örül megtérõ bûnös gyermekeinek.
Az Úr beszéde egyszerû szavakban, mélységes titkokat magyaráz az embereknek; tisztán, világosan beszél és mégsem értik õt. Mást keresnek. Tanításait telerakják babonával és misztikus csodával. A lelkeknek a sötétség inkább tetszik, mint a világosság, mert cselekedeteikkel a gonoszságot szolgálják.
Õ világosan beszél, amikor azt mondja: "Én és az Atya egyek vagyunk; senki nem jöhet az Atyához, hanem csak én általam&". Õ és az Atya egyek; az elsõdök sohasem bukott, soha a törvénybõl ki nem lépett, a tökéletesség isteni magaslatára jutott gyermekei az Atyának, akivel eggyé lettek már az idõk végtelenében.

Õ a szeretet Istenét hirdeti, nem pedig a bosszúálló Istent, aki megbünteti az apák vétkeit a fiakban még hetedíziglen is. A szeretet Istene csak szeretetet, nem pedig áldozatot vár az õ teremtményeitõl. A Megváltó áldozatot hozott mégis, de nem a szeretet Istenének, hanem a bukott, süllyedt szellemeknek, az embereknek.
Mert az õ eszméi, az isteni törvények és igazságok, melyekkel Õ a bûnben és vétekben elsülyedt világot megváltotta és felemelte, ezek voltak azok a kincsek, a melyeket Õ az embereknek hagyományozott, melyek által õk megtérhetnek és megigazulhatnak, nem pedig a véráldozat, miáltal sokak szerint az Isten kiengesztelõdött. Az Üdvözítõ keresztje az emberi nem szégyenfoltja, mely a föld és a hozzátartozó szellemek süllyedt voltát igazolja.

Szemlézte: Bíró László
(forrás: Karsay hirlevele)

--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.
7 éve 3 hete - 7 éve 3 hete #4266 Írta: Margit
Margit válaszolt a következő témában: Szellemtani közlemények
.


Kedves Barátaim!


Most szerdán hallgattuk meg a klubunkban clevelandi Magyar Szellemkutatók médiumának friss, 2017. február 26.-i mediális közlését, ahol a médium elmondta többek között, hogy a fejletlen "színes bõrû" államokban az egy családra jutó gyerekszám felment átlagosan 6-ról 10-re, míg a "fehér faj" esetében leesett 1-re, vagy nullára. Sokat mesélt a népek vándorlásáról is a közlésben.
A hódítások visszaütnek keményen, és egy része karmikus eredetû. Leáldozott hosszútávra a "fehér fajnak".

Ma most ha ehhez hozzátesszük, hogy jelenleg többen élnek már most Európában a bevándorlók és "õsbevándorlók", hiszen nagyon sokan már évtizedekkel ezelõtt átköltöztek, itt élnek közöttünk, sõt az új nemzedék már eleve ide született. Így itt is több muzulmán vallású él mint keresztény. Fõleg észak - Afrikából dél- Európába, de nagy része dolgozni jött. Monnfalconébe járok 25 éve nyaralni (észak - Olaszország, Triest mellett), itt is rengetegen vannak, az ottani hajógyárban dolgoznak, minden félelem nélkül lehet közöttük lenni, közös játszótér, együtt játszik mindenki. Sajnos az iszlám radikálodása miatt és a papok hergelése okozza a legnagyobb bajt, de mi se mehetünk messze a keresztes háborúinkkal és az erõszakos térítésekkel, ami mindig "a karma törvénye által " visszaüt valamikor.

Hosszú távú elõrejelzések is már voltak több száz évre elõre, ezt két elõadásban is elmondom, hivatkozva a forrásra, ami az elmúlt száz évben már bizonyította a rövidtávú elõtejezéseinek bizonyságát. Például Európában kb. 300 év múlva egy egységes színû kevert faj fog élni! (Edgar Cayce XXI. századi próféciái))

Nem kell nagyon kétségbe esni " persze ezt az ateisták nehezen értenék meg " hogy a mostani fehér faj az atlantiszi idõkbõl maradt itt, és fõleg azok, akiknek még tisztulásra van szükségük, nem volt lehetõségük elmenni, és egy magasabb szintre lépni. Nem kell, hogy ezt személyesen magára vegye valaki kétségbeesve, ez a normális szellemi fejlõdés útja, és én is itt vagyok a sok hibámmal, együtt és lehetõséget kapok a fizikai síkon történõ fejlõdésre.
Azt kell tudomásul venni, hogy idõnként egy - egy szellemcsoport ideje lejár, vannak bolygórendszerek, ahol ugyanez történik, ilyenkor elköltöztetik onnan egy másik rendszerbe tanulás céljából a szellemi lényeket, és a bolygórendszer befejezte a feladatát, és megsemmisül, ilyen jelenséget nemrég figyeltek meg a NASA tudósai, persze õk a szellemi okát nem tudták!
A Föld egyenlõre nem fog megsemmisülni, továbbra is a szellemek fejlõdési célját fogja szolgálni. Halálunk után vagy alsóbb, vagy felsõbb szintre emelkedünk, vagy... visszaszületünk a kicsit átváltozott földre további "munkavégzésre"......

és akkor két elõadásom ebben a témában,:

A Föld jövõje és a migránshelyet.
Itt beszélek a föld várható átalakulásáról, és a migránshelyzet jövõjérõl, a fajok keveredésérõl.Ezek kb. 2300 környékén fognak megtörténni.


A Föld várható katasztrófái


Forrás. (Karsay István jul.hírlevele)

--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.
4 éve 3 hete #6149 Írta: Margit
Margit válaszolt a következő témában: Szellemtani közlemények
.


Az emberi szeretet a mindennapi életben.Az emberek azokkal az eseményekkel találják magukat szembe, amiben éppen a legnagyobbat hibázták, mert folyamatosan ad az Isten a számukra újabb és újabb lehetõségeket a javításra. Mindig csak az embereken múlik annak a lehetõségnek a kijavítása amiben hibáztak, hogy mennyire figyelmes, és mennyire ismeri fel benne a saját maga részére adott feladatot.

Az emberek hajlamosak arra, hogy mindenképpen magukat tüntessék fel olyan színben, hogy õk a legjobbat cselekszik, mert nekik ez már megadatott. Itt történik a legnagyobb tévedés, mert itt nem az embereknek kell megfelelni, nem az õ elvárasaiknak kell a legjobbat mutatni, hanem az Isten az, akinek meg kell, hogy feleljen az ember az életében elvégzett feladatai által.

Úgy, hogy azokat a legjobb tudása szerint tudja elvégezni, mert az Isten nem fél munkát vár el az emberektõl, hanem a teljes egészében szeretné, ha a reábízott feladatokat sikeresen végezné el. Ehhez az Isten az embernek megadja a leszületésével a lehetõséget és a képességet ahhoz feladathoz, amelyben az embernek élnie és cselekednie kell.

Ehelyett az emberek nagy része egyáltalán nem azzal foglalkozik, hogy õ azt végezze el amit éppen a lelke diktál a számára. Lazán, nemtörõdöm módon éli az életét azt hiszi, hogy az Isteni kegyelem állandóan elfogja õt halmozni az életében minden jóval és neki ehhez nem kell semmit sem tennie.

Így alakulnak ki az emberek között azok a nézet különbségek, amelyek ezeket idézik elõ azokban, akik errõl másként vélekednek. Minden földi ember, aki másként él és cselekszik mint embertestvére, az már nem úgy teszi ahogyan azt õ elvárná tõle. Így alakul ki az emberekben az ellentét. Nem egymásnak akarnak õk rosszat, csak éppen a bennük lévõ rossz tulajdonságok következtében nem képesek úgy cselekedni, ahogyan azt abban a szituációban éppen kellene nekik.


(Imre Margit)
2007.03.03.

--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.
1 éve 4 hónapja - 1 éve 4 hónapja #7083 Írta: Margit
Margit válaszolt a következő témában: Szellemtani közlemények
.

AZ ŐRÁLLÓK - AZ ŐRÁLLÓKNAK, A NÉVTELEN SZELLEM BÖLCSÉSZETE     


                               


 forrás: Evangéliumi spiritizmus

--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.
Az oldal motorja a Kunena fórum

Idézet

"Higgy, remélj és szeress, hogy boldog ember lehess!"

Keresés

Képes idézetek (kattints a képre)

Látogatottság

Ma180
Tegnap503
A héten1561
Ebben a hónapban7307
Összesen6272184

2024-07-18