header ok

5. Médiumi írásaim gyűjtemény 41-55.

41. A tanulás fontossága  a gyakorlatban
2008.10.23.

A szeretet az ember lelkét olyan irányba tereli, ami nem engedi meg a számára azokat a rest gondolatokat, amelyek nem az  Isten akaratának megfelelőek. Az emberek gyakran azt gondolják, hogy nekik az Isten azt akarja, amit éppen ő cselekszik, de ez nagyon sok esetben csak önámítás, becsapás mert az Isten mindig határozottan érezteti azt, hogy mit akar általa és vele megcselekedni. Csak az ember nagyon sokszor azt figyelmen kívül hagyja, mert az, az ő számára lemondással járna, így azután már saját maga akaratát cselekszi meg, abban a tudatban, hogy az Isten ezt várja el tőle.

Testvéreim legyetek nagyon figyelmesek arra a gondolatsorra, amit a lelketek diktál a számotokra, mert nem lehet a földi életet úgy végig élni, hogy az ember csak a fizikai élet gondjaival foglalkozik és nem tesz semmit annak érdekében, hogy a lelke is épüljön, fejlődjön.
Mindig csak annyira képes a lélek a fejlődésre, amennyire a fizikai világ terhei közepette képes azt megtanulni, amit neki el kell végeznie a testbeöltözése előtti vállalt feladatából. Nem mindig van lehetősége a léleknek arra, hogy tudjon tanulni, mert az emberi gondolkodás elviszi azokat a feladatokat a látóköréből, amiket neki el kellene végeznie, hogy sikeresen tudja befejezni a földi életét.

Az emberek nagyon sokszor csak azt hajlandóak elvégezni, amik neki tetszenek, vagyis amiben ő jól érzi magát. A nem tetsző élethelyzeteket elkerüli, vagy egyáltalán tudomást sem vesz róla, mondván neki ehhez nincs semmi köze sem.
Pedig az emberek csak azáltal tudnak továbblépni az élet lépcsőjén, amiben a feladatukat helyesen oldották meg. Vagyis nem azt a feladatot amit ő fabrikál magának, hanem azokat amit mindenki a leszületésével lehozott javításra.

A lélek a javítást abban éli meg, amiben mi emberek nem igazán érezzük jól magunkat, mert azok a lélek gyengeségei, vagyis amit javítani szeretne ebben a földi életében. Mindig küld az Isten segítséget az embereknek különböző élethelyzetek formájában, hogy abban tudja a gyengeségeit, hibáit kijavítani.
De az emberek gyengeségeik és figyelmetlenségeik következtében nagyon sokszor észre sem veszik azokat a kincseket, amit az Isten az ő számukra küldött abban az élethelyzetben. Az lehet rendkívüli  esemény, betegség, baleset vagy bármilyen élethelyzet, amit a földi ember szeretne mindenképpen elkerülni.

Az elkerülés az csak egy időleges állapot, mert az Isten kegyelme által ismét szembekerül azzal az élethelyzettel, amit előzőleg vagy nem vett észre, vagy pedig nem akart vele komolyabban foglalkozni. Mindig a látókörébe kerül addig az feladat amit el kell, hogy végezzen a lélek, mert csak úgy lesz sikeres a földi élete.

Sohasem kerül a földi ember olyan eseménnyel szembe, amire neki nincs szüksége a lelki fejlődése érdekében. Még azt az élethelyzetet is az Isten az ő javára fordítja, amit éppen ő fabrikált magának, mert a feladat megkerülésével ismeretre tesz szert, csak éppen késlelteti a feladatsort ezzel a kis kiruccanásával. Az Isteni kegyelem folyamatosan tereli az embert addig, amíg az rá nem talál és fel nem ismeri  a feladatát.

Akármennyire is el akar az ember kerülni bizonyos helyzeteket, az csak időleges, mert előbb vagy utóbb mindenképpen meg kell azt cselekednie, amit   igyekszik messziről elkerülni.  Lesz  olyan időszak az életében, amikor egyáltalán nem lesz lehetősége, hogy elkerülje, hanem szenvedőjévé válik annak a helyzetnek.

Mi emberek ezeket a sorsokat bizony nagyon nehezen viseljük, mert fájdalmasak a számunkra, de a lélek ezáltal fejlődik, tanul.
Mindenképpen azt szeretném nektek elmondani, hogy csak akkor tegyetek meg mindent annak érdekében, hogy valamit elkerüljetek tudatosan, ha a lelketekben azt érzitek, hogy nektek más irányba kell haladnotok. Akkor bizony határozottan azt fogjátok érezni, hogy nektek más a feladatotok. Mert Isten mindig határozottan érezteti az emberrel, (ha nyitott és figyelmes) hogy merre is menjen az élet útján.

Kívánom nektek, hogy legyen szép a földi életetek és megelégedve érkezzetek meg az égi otthonotokba.


42.  Békesség az emberek erénye
2008.12.10.

Minden alkalommal amikor elakarod kezdeni a gépelésedet előtte a lelkedben végezz önvizsgálatot, hogy mennyire vagy  olyan  lelki állapotban, hogy a feladatodat eltudjad végezni. Mindezt csak azért kérjük tőled, mert már elég régen írtál ebben a formában. A figyelmedet és a feladatodat más irányban kellett terelned, mert neked nem csak a médiumi írásokra kell a hangsúlyt helyezned, hanem a honlapod működésével kapcsolatos teendőket is napra készen kell, hogy végezzed. Mert el sem tudod képzelni, hogy így mennyi embernek tudsz segíteni ezekkel az írásokkal, amiket tőlünk égi segítőidtől átveszel és azokkal az írásokkal és egyéb anyagokkal, amelyeket gyűjtögetsz és saját magad készítesz embertársaid megsegítésére.

Az emberi lelkek nagyon nagy szükségét lelik minden ilyen és ehhez hasonló írásoknak, amelyek felkínálásra kerülnek, hogy mint lehetőségként felismerjék az emberek az Isten tanításait. Ugyanúgy, mint a régi időkben, amikor Jézus születését várták, akkor is voltak előhirnökök az emberek részére olyan földi tanítók személyében, akik tisztán és világosan előterjesztették  Jézus születését és tanításait.

A mai időtök sem más, mint akkor, mert most is nagyon sokan kapnak olyan feladatot földi emberek, hogy segítsenek abban, hogy minél több helyre eljusson Jézus tanítása, még akkor is, ha ez bizonyos nehézségekbe ütközik. A jelen helyzet sem más mint akkor, mert itt is elszabadult az ellentét ereje és ezáltal már nem az Istenhit mutat az emberek számára utat, hanem az ellentét csalja csapdába a megtévedt embereket.

Mindig küld az Isten segítséget azok számára, akik igazán hisznek az Isten megváltó szerepében, mert neki kell ismét „megváltani” az emberiséget ebből a földi pokolnak nevezett helyről. Az Isten kegyelme folyamatosan árad az emberek felé, de nem tudják felismerni, mert nincs bennük annyi jóakarat sem, hogy képesek legyenek felülkerekedni a jelenlegi helyzetükön.

A te szereped is ebben úgy mutatkozik meg, hogy folyamatosan a nap minden percében az írásaid által az embereket hívod az Isten ajtaja elé, hogy kopogtassanak be rajta, mert a lehetőség az készen áll, csak az embereknek kellene felismeri jelenlegi szomorú helyzetüket ahhoz, hogy a kegyelem leszálljon közéjük.

Te minden esetben csak azt tudod tenni az emberekért, hogy azt amit eddig is csináltál, azt tovább folytatod és a szorgalmad az ne csökkenjen, mert csak így képes az emberi lélek arra, hogy felismerje, hogy van más kiút is ebből a világból nem csak a szomorúság és elkeseredettség, hanem a remény, hogy lehet másként is élni. Minden esetben amikor a lelkedben egy kicsit elgyengülsz, mint mindenki másnál előfordul, akkor te csak arra gondolj, hogy a folyamatos munkád, amit állandóan végzel az nem hiábavaló, mert annak a gyümölcse be fog érni. Lehet, hogy nem azonnal, de nem lesz hiábavaló  a munkád, mert a te számodra csak az legyen a cél, hogy haladj előre a megkezdett utadon, hogy az, amit küldünk a számodra, azt továbbítsad az emberek felé.

A békesség az nagyon fontos az emberek számára, mert azáltal lesz a lelkük nyugalomban, ha képesek lesznek felülkerekedni, a külső hatások okozta sérüléseken. Mindig csak az ember képes arra, hogy a lelkét a békesség sugarai hassák át, azáltal ha figyelmét az Istenre fordítja. Nagyon sokszor csak azon múlik a segítség elmaradása, hogy nem képes az ember kilépni abból a kátyúból amibe éppen beleesett.
Ebben az esetben pedig az Isten sem képes a kegyelem kiáradása által az emberi szívet elérni, ha az emberek elfordulnak Tőle.

Legyen békesség az emberi szívekben, hogy mindazok az írások amiket küldünk, hogy azok megtudják érinteni az emberi lelkeket, és azáltal eltudjanak indulni az úton és a folyamatos tanulás által meg is tudjanak maradni azon.
Békesség nektek kedves földi testvéreink, akik a föld nehéz súlyát viselitek, legyetek kitartóak és ne gyengüljön meg a lelketekben az a hit, amit eddig összegyűjtöttetek az életetek során.43. Békesség az emberi szívekben
2008.12.30.

A legjobb az, az ember számára, ha nem azt nézi, hogy neki mit kellene csinálnia a mindennapi életében, hogy az megfeleljen annak az elvárásnak, amit az Isten küld a számára. Az a helyes cselekedet, amikor az ember nem tartja számon a cselekedeteit, hogy most jót tette-e vagy sem hanem hiszi azt, hogy ez most jó.
De ezt csak abban az esetben képes a földi ember helyesen megcselekedni, ha a kapcsolata állandó az Istennel. Vagyis nem maga alkotja meg a feladatait, hanem a lelkében él a szeretet és ő annak engedelmeskedve végzi a mindennapi élet feladatait, munkáit. Mindent a gyümölcséről lehet felismerni. Minden ami történik a földi emberrel az életében, az mind azt tükrözi vissza, ami az ő lelkében él. Hiába próbálja a földi ember fényezni magát, az csak kifelé tudja megtenni, ideig – óráig, de a lélek az belülről csak azt tudja a felszínre hozni, ami a valóságot mutatja meg a földi ember  lelkéből, az életéből.

Ebből is látni fogjátok a földön mennyi olyan ember él körülöttetek, akiről azt hiszitek, hogy a legjobb úton jár, mert kifelé azt mutatja meg magából, de a lelkében egészen más tulajdonságok vannak, amit az emberek egymáson sokszor észre sem vesznek, mert mást mutat magából, mint ami valójában a lelkében él.
Nem elegendő az, ha mindenki csak azt tudja a másikról, hogy ő mit csinál az életében, mert nem biztos, hogy az a valóságot fogja visszatükrözni a lelkéből. Fontos, hogy az emberek legyenek őszinték egymáshoz, úgy a családi élet közösségben, mint a jézusi tanuló közösségekben,

Minden alkalommal csak azt tudjátok magatokból kiadni, ami a lelketekben él. Ebből is látható, hogy nem lehet másként élni a földön, csak igazságban és nem képmutatásban, mert a cselekedet az vissza sugározza azokat a nem igazságos cselekedeteket, amit az ember csak akkor ismer fel, ha valóban az igazságban él. Ha csak a maga által alkotott igazságban éli az életét, akkor csak az fog visszatükröződni a földi ember életén, munkáján és minden cselekedetén. Hiába tudja az ember azt, az írásokból, hogy hogyan kell élni a jézusi tanítás szerinti életet, ha nem tesz annak érdekében semmit sem, ha nincs mögötte szeretetteljes cselekedet, akkor az egész földi élete siralmas, mert üres. Nincs megtöltve azzal a szeretettel, amit Jézus tanított és meg is cselekedett földi élete során.

Ezért kérünk benneteket kedves földi testvéreink, hogy próbáljátok az életeteket átnézni, átértékelni, hogy mennyire állna az meg az Isten mérlegén, ha most azt mondaná nektek, hogy a földi életetek csak eddig tartott. Itt az elszámolás ideje. Mit tudnátok felmutatni a szavaitokon kívül, amit nagyon jól tudtok. Csak nagyon sokszor üresek, nincs mögötte Isteni szeretet által végzett cselekedet. Próbáljátok magatokat egy kicsit más szemüvegen keresztül nézni, ne a saját, homályos kissé megtöredezett üvegen keresztül, mert azon keresztül csak a saját akaratotok általi képet fogjátok látni, ami nem egyezik meg azzal, amit az Isten elvár a gyermekeitől, amiért lehetőséget adott nekik a földre születéssel a hibáik kijavítására.  

Békés, szeretetteljes Újesztendőt kívánunk nektek kedves földi testvéreink, akik veletek együtt örülünk minden jó cselekedeteiteknek. Ámen44. Az Isten kegyelme a mindenapjainkban
2009.01.08.

A mindennapi életünket mi magunk emberek osszuk be és így csak rajtunk múlik az életünk alakulása is. Nem lehet az életünk alakulásáért másokat felelőssé tennünk, mert azok az események csak eszközök az életünkben, amik segítségünkre vannak abban az adott feladatainkban. Nekünk embereknek kell az életünkben felmerülő eseményeket úgy kezelnünk, hogy ezek azért vannak, mert a bennünk lévő rossz tulajdonságaink által még a másik emberben keressük a hibát, és nem a saját magunkét akarjuk kijavítani, hanem az embertársainkat akarjuk megjavítani.

Mindig csak olyan események történnek a földön, ami az adott embercsoport javát szolgálja a lelki fejlődése során. Ez nagyon sokszor nem egyezik meg a földi ember gondolkodásával, így ő azt már el is veti, mert az neki nem kedves. Pedig az ember csak olyan eseményekkel találkozik a földi élete során, amiben neki javítani kellene a magatartásában, ez mindenkinél más formában jelenik meg. Isten csak olyan feladatot ad a számunkra, amivel nekünk dolgunk van. Ha mi azt nem úgy látjuk, akkor a hiba bennünk van, mert nem ismertük fel,  abban a helyzetben reánk vonatkozó feladatunkat.

Minden alkalom arra szolgál az életünkben, hogy legyünk éberek és figyeljünk arra, hogy milyen hatások érnek bennünket, mik azok az események az életünkben, amelyeket igyekezünk elkerülni. Minden olyan esemény amelyet elkerülünk valamilyen ok miatt, az a mi hibánk, mert ha nem kerüljük el, akkor abban a lelkünk tovább fejlődött volna.
A lélek számára minden lehetőség adott, hogy fejlődni tudjon, de az ember az, aki nem engedi a gyengeségei miatt, mert elhárítsa magától azokat a lehetőségeket, amelyeket az Isten felkínált a számára.

A mindennapi életben adódó nehézségek azért vannak az emberek életében, hogy azok mint eszközök szerepelnek, hogy ezzel a lehetőséggel a benne lévő tulajdonsággal az ember képes megszabadulni attól a belső tehertől amit cipel. De ez csak akkor lehetséges, ha az ember alázatos és elfogadja az Istentől azokat az eseményeket amelyeket az Isten mint nehézséget küld a számára, hogy ebben tudjon javítani.

Minden élethelyzet egy feladat része, amire nagyon oda kellene figyelni mindenkinek, mert a következő feladat erre épül. Ha kimarad, akkor a lélek addig vár, amíg egy újabb lehetőség  adódik a számára. Ezzel az ember csak lassítja az életében ledolgozandó feladatokat, sokszor teljesen meg is semmisíti, mert nem hajlandó elfogadni az Istentől kapott  kegyelmet.

Testvéreim arra kérlek benneteket, hogy ezeket az írásokat olvassátok el és többször gondolkodjatok el rajta, hogy van-e olyan esemény az életetekben, amiben tudtok még javítani. Szertetem jeléül fogadjátok tőlem ezt az írást úgy, hogy csak segíteni szerettem volna nektek ezzel az írással.45. Gondolatok a mindennapjaimban felvetődő eseményekről
2009.01.15.

Nagyon fontos az életedben, hogy ne legyenek olyan események, amelyek nyugtalanságot idéznek elő a lelkedben. Minden esemény azért nyugtalanít, mert nem tudsz rajta túllépni, vagyis nem tudod elengedni azokat a gondolatokat, amelyek időnkét zavart okoznak a lelki békédben. Mindig csak arra gondolj, hogy ezek az események csak te érted vannak, neked kell belőlük olyan információt leszűrni, ami segít abban, hogy tovább tudjad a mindennapjaidat élni békében és nyugalomban.

A jelenlegi helyzet is azt indokolja meg a te részedre, hogy bizonyos emberek gondolatait nem tudod a helyére tenni az életedben. Ezek azok az események, amelyek tanulságul fognak szolgálni a számodra a későbbiek folyamán. Nem mindig abban a pillanatban fogod meglátni az eredményét azoknak a feladatoknak, amelyekkel éppen most találkozol. Ezek mind csak eszközök az életedben, azért hogy a későbbiekben ebben neked nagyon nagy segítségedre legyenek a jelenlegi nehéz napjaid, amit nem tudsz feldolgozni és pillanatnyilag a helyére tenni az életedben.

Ez nem baj, de majd rá fogsz jönni arra, hogy mindennek értéke van az életben. Ha jelenleg nem is ezt látod, de majd eljön az ideje annak is, hogy ezt felismerd. Mindig arra gondolj amikor olyan nehéznek látszó eseményekkel találkozol, hogy az majd a te javadat fogja szolgálni. Jelenleg neked csak teherként jelentkezik az, az esemény de rá fogsz jönni, hogy minden esemény egy fontos feladat része, ami ezután fog bekövetkezni az életedben. Nem mindig olyan formában jelentkezik, hogy azt rögtön felismered, de eljön annak is az ideje, hogy hálás leszel a sorsnak azért, hogy ezt az eseményt megtapasztaltad már jóval előbb, mint amikor az a feladatsor az életedben eléd kerül.

Bízzál az Isten kegyelmében, hogy sohasem történik veled olyan esemény, ami nem segíti elő a lelki fejlődésedet. Az amikor te valamit rossznak látsz az életedben, akkor arra gondolj, hogy miért rossz az neked, mi az amit nem tudsz abból felismerni, ami elősegíti a lelki fejlődésedet. Ilyen és ehhez hasonló gondolatokkal teli életben bizony nagyon sok olyan esemény is megtörténik a földi emberrel, ami számára teljesen érthetetlen, nem tudja, hogy most ezzel ő mit kezdjen, mi az amiért ezzel neki dolga van, vagy miért kell ezt neki végigcsinálnia. Ilyen gondolatok esetén kérd az Isten segítségét, hogy világosítsa meg a tudatodat, hogy ki tudjál lábalni ezekből a nehéznek tűnő hétköznapi eseményekből.

A jelenlegi helyzeted is olyan esemény, ami csak később fog mint feladatként az életedben megjelenni, hogy azt akkor megoldjad. Az „elő” feladatok mindig sokkal hamarabb szoktak megjelenni az emberek életében, mint az, amihez az szükséges lesz, amit nem tudnak az emberek feldolgozni az életükben, ha nem ismerik az előzményt.
Bízz Isten jóságában és a reménység soha ne hagyjon el, hogy soha sem történik meg veled, olyan esemény, aminek nincs értéke az életed során.

Mi égi segítőitek is láttuk rajtatok azt a rémületet, hogy egyáltalán nem tudtok mit kezdeni azzal az eseménnyel, amellyel éppen szembekerültetek. Folyamatosan foglalkoztat benneteket, hogy hogyan is kellene megoldani, de nem találtok reá választ a gondolataitok között. Mindig csak a miértet keresitek, de arra nem is gondoltok, hogy ez nem a „miérttel” kapcsolatos, hanem más jellegű célja van  az életetek során.

Jó lenne ha nem ezzel foglalkoznál, hanem a mindennapi élet feladatait végeznéd szorgalmasan, mert mindig másfelé tereli ez a gondolat a figyelmedet. A számodra jelenleg nagyon fontos feladat, hogy naponta végezd a feladatodat a fórum és a weboldaladdal  kapcsolatban, hogy az odalátogató embereknek tudjál a segítségre lenni a lelki fejlődésükben. Minden azért van, hogy az emberek tudjanak elindulni az úton, majd újabb ismereteket szerezve tanulni és ezáltal fejlődni.

Azért hoztuk létre általad ezeket a lehetőségeket, hogy mindenki számára képes legyél olyan információkat felkínálni, amelyekkel elősegíted nagyon sok ember lelki fejlődését. Itt megtalálhatja magának mindenki amit keres, amire a lelkének szüksége van, a fejlődési fokától függően. Ez a lehetőség nagyon sok embernek ad megnyugvást  a lelkének, mert olyan írásokat talál benne, amire éppen a lelkének nagyon nagy szüksége van.
Mi égi segítőitek pedig mindent megteszünk azért, hogy azokat tereljük oda, akinek a lelke éppen telve van fájdalommal, elkeseredéssel, hogy lelki vigaszt találjon az olvasása közben. El sem tudod képzelni, hogy mennyi embernek sikerült a lelkét felüdítened, és  megvigasztalnod az elkeseredetteket.

Pontosan azért van ez a lehetőség, amit te felvállaltál, hogy ebben a formában segítesz az embereknek, hogy az Isten felé vezető utat megmutatod a számukra, és tovább is táplálod a weblapon és a fórumon lévő tanításokkal. Ehhez nagyon sok időre és energiára lesz szükséged, mert ez csak folyamatosan bővülni fog, mert ez csak akkor tölti be a célját, ha állandóan foglalkozol vele, és bővíted a benne lévő tanításokat.
Kívánunk neked ehhez erőt és kitartást, bízzál magadban, mi a segítségedre vagyunk. Ámen. 46. Mindennapi élet munkái, amelyeket az égiek irányítanak
2009.01.22.

Az Isten angyalai azok állandóan a földi emberek segítségére vannak rendelve, hogy segítsék a földön élő emberek mindennapi életét. De ez csak akkor lehetséges, ha az emberek elfogadják azt, és a szerint is élik a földi életüket, mert ha csak a saját akaratuk szerint, akkor az égi sugallatot nem hajlandóak elfogadni, és befogadni azt, mert nem az ő gondolatait tartalmazzák.

Mindig gondoljatok arra, amikor Jézus a földi életében csak úgy  volt képes az embereket tanítani, amikor Ő is ugyan olyan emberként élt a földön, mint a többi abban a korban élő egyszerű ember. Sohasem azt hangoztatta, hogy Ő honnan jött és milyen képességei vannak és milyen tanítása van, hanem egyszerűen élte a példamutató földi életét  a mindennapjaiban. A földi embereknek ezzel megmutatta, hogy hogyan kell élni egy egyszerű Isten útját járó embernek, hogy eljuthasson a Teremtőjéhez.
Ebben a földi életben minden benne volt, a születése, a családi élete, a munkája, a tanítása, az emberekhez való viszonya, halála. Ezekben a cselekedeteiben  Ő azt megmutatta, amit később az evangéliumokban le is írtak a tanítványok.

Így ezzel az útókor embereinek  megmutatta a visszafelé vezető legrövidebb és legegyszerűbben élhető földi életet, amit  a jelenkor embereinek sem szabad szem elől téveszteni, mert ha nem e szerint akarja az ember a visszafelé vezető utat megtenni, akkor nem az Ő általa tanított és megmutatott utat választotta, hanem talált magának valami más utat, amit saját maga készített, hogy azon fog visszatérni, de hová? Ez a kérdés.

Testvéreim legyetek nagyon nyitottak és figyeljetek egymásra, mert nagyon közel az idő, amikor már nem lesz lehetőségetek arra, hogy változtassatok a ti téves gondolkodásaitokon, mert az aratás közel és az ég angyalai állandóan készen állnak arra, hogy ezt a munkájukat elkezdjék.
Mi égi segítőitek is állandóan azon dolgozunk, hogy azoknál akiknél még esélyt látunk a változásra, azokat ösztönözzük arra, hogy találja meg az Isten által mutatott utat és induljon el, és mi akkor már irányítjuk, ha nyitott és nem keményszívű, megátalkodott ember, hanem befogadó, és engedelmes szívű.

Szeretnénk benneteket arra kérni, hogy ezeket az írásokat ne veszélynek éljétek meg, hanem inkább figyelmeztetésnek az ég angyalai részéről, hogy legyen időtök a leszületésetek által hozott feladataitokat befejezni.
Testvéri szeretettel a ti égi segítőitek által, akik veletek vagyunk az Isten kegyelméből. Ámen.
47.  Békesség
2009.02.05.

Az emberi szív minden alkalommal amikor összetörik, akkor nem lehet másképpen  csak a léleknek olyan gyógyírt adni, ami segíti őt a tovább haladásban. Itt most ebben a pillanatban nem a te helyzetedről van szó, hanem általában az emberekről szól, amit csak akkor tudnak igazán felmérni, ha megcselekszik az életükben azt a jót, amit az Isten elvár minden embertől.
Ez nem más mint a tisztelet és a szeretet embertársaink iránt, hogy legyen mindenkiben annyi erő, hogy azt megtegye, mert e nélkül nagyon sivár lesz az emberek élete.

Az élet csupán egy rövid idő az emberek életére  nézve, mert amit a mindennapjaiban élnek meg, az nem nevezhető mindig „életnek”, mert nincs meg benne az, az éltető erő, ami segíti az embert a feladataiban. Itt az emberek az életet nevezik a földi értelemben vett időt életnek, holott az Élet az nem egy idő, hanem az Isten maga az élet. Itt ezen lehet vitatkozni, eszmét cserélni, de a lényegen nem fog változtatni az ember, mert minden az Isten kezében van, amit az ember a magáénak tekint.
Mindig amikor nem vagytok tisztában a saját magatok érzéseivel, akkor próbáljatok elgondolkozni azon, hogy mennyire éleitek a mindennapjaitokban meg a Krisztusi szeretet által megmutatott földi életet. Ez az iránymutató a földön élő emberek számára. Ha őszintén belenéz az ember a lelkiismeretén keresztül az életébe, akkor észre fogja venni azt, hogy mi az, amit nem helyesen cselekedett az élete feladatában, de csak akkor van erre lehetősége, ha nem hallgattatja el a lelkében megszólaló belső hangot, amit az Isten akar az emberrel közölni. Ha az  akarat erősebb az emberek lelkében, akkor esélyük sincs arra nézve, hogy felismerjék a saját téves  gondolkodásukat.

Mi égi segítőitek azon dolgozunk, hogy ne legyen az emberek között olyan vita, békétlenség, ami megnehezíti a további feladatok sorsát. Minden alkalommal amikor leírod ezeket a sorokat mindig azt hiszed, hogy ez neked szól és elkezdesz azon gondolkodni. A te számodra adandó írásokat személyesen csak a te részedre adjuk, azt mi jelezzük a számodra.
Te az égi tanítóid számára egy közlő csatorna vagy, ami segít nekünk abban, hogy a közlendőinket el tudjuk juttatni a földi emberek számára. A te szereped ebben annyi, hogy mindig legyél nyugodt és békés lelkületű ember, hogy a feladatodat el tudjad végezni.
Áldott legyen az, aki ezeket az írásokat olvassa és meg is találja benne azt, ami a számára szükséges.
Ámen.48. A figyelem
2009.03.01.

Mindig arra ügyeljetek, hogy ne halogassatok egyetlen eseményt sem az életetekben, hogy majd ekkor vagy akkor elvégzitek azt. Amikor késztetést éreztek valamire, akkor azt akkor kell elvégezni, mert mi akkor tudunk nektek segíteni a sikeres megoldásban, mert annak akkor van az ideje.

Törekedjetek arra, hogy ne csak a másik ember problémáit tartsátok a szemeitek előtt, hanem a tiétekkel is törődjetek, mert nektek pontosan abban kell megküzdenetek, amiben másoknak nem kell figyelmet sem fordítani olyan eseményekre. Nagyon vigyázzatok, mert nagyon nehezen észrevehető módon következnek a megoldandó feladataitok és bizony sokszor tudomást sem vesztek róla, mert nektek a figyelmeteket egészen más köti le.

Az emberi gyengeség következtében nagyon sokszor észre sem veszitek, hogy mit is kellett volna most tennem, hogy a jelen esetben az a feladat sikeresen és gördülékenyen oldódott volna meg. Ehelyett csak legyintetek egyet és mentek tovább. Semmibe veszitek azt a fáradságot, amit mi teszünk azért, hogy a figyelmeteket egy kicsit is a jóra irányítsuk. Nagyon nehezen lehet az emberi lelket olyan minőségben irányítani, hogy az valóban az Istenre figyelve élje a mindennapi élet feladatait.

Ehelyett mindenféle olyan eseményekre hajlamosak az emberek amivel nekik nem kellene törődniük sem, nem hogy a figyelmüket az, az esemény kösse le teljes mértékben. Így kerülnek az emberek olyan helyzetekbe, hogy egyáltalán nem is figyelnek az Istenre, hanem csak élik a megszokott földi életüket tele keserűséggel és szomorúsággal. Ennek bizony nem kellene bekövetkeznie ha az emberek az Istenre figyelve élnék az életüket és hagynák, hogy a bennük megszólaló Jézus irányítaná őket a lelkiismeretükön keresztül.

Ilyen esetekben amikor az ember a figyelmét az Istenre irányítsa, vagyis hagyja hogy a lelkiismeretén keresztül eltudja őt érni az Isteni kegyelem és akkor az élete is könnyebbé fog válni, mármint könnyebben tudja megoldani azokat a feladatokat, amik addig megoldhatatlannak tűntek, vagy nagyon nehéznek.

Így a földi ember csak addig képes a feladatát sikeresen megoldani, amíg hajlandó elfogadni azt a segítséget, amit mi küldünk a számára az ég angyalai által. Ebben az esetben minden simán és gördülékenyen megy az életében és boldognak és kiegyensúlyozottnak érzi magát addig, amíg hagyja, hogy az Isteni kegyelem elárassza őt az Ő meleg szeretetével.

                                                                 

49. Jézus útját követve
2009.04.05.

Az emberek a mindennapi életben arra törekednek leginkább, hogy ne legyenek olyan helyzetben, hogy őket az embertársaik megkérdőjelezzék. Vagyis nagyon sokszor, sokan abba a hibába esnek, hogy nem akarják tudatosan felvállalni az életükben Jézust, a megváltót.
A mindennapi élet nehézségei és rohanásai közben egyre kevésbé jut idejük arra, hogy a lelkükben lévő nehéz érzéseket feloldják a szeretetben. Számukra a szeretet ereje pénzben kifejezett dolog, amit bármikor meg lehet tenni, nincs hozzákötve semmiféle eseményhez. Számukra az élet azt jelenti, hogy nekik csak azt kell tenni amit látnak, vagyis csak a fizikai élet által nyújtott lehetőségeket veszik számításba, azzal törődnek legtöbbet, arra használják fel a földi életük legnagyobb részét.

Arra, hogy a lelkükben változást idézzenek elő, arra nincs idejük, de még csak kedvük sem, mert az a számukra nem vonzó, nem lényeges, sőt nagyon sokan kimondottan haragos tekintettel néznek arra, az emberre is, aki próbál segíteni azoknak, akik a közelükben vannak. Az ilyen emberek előbb vagy utóbb gúny tárgyává is válnak a környezetükben az ő magatartásuk következtében. Mert azok az emberek, akik megértették az Örömhír üzenetét Jézust, azok nem fognak olyan cselekedeteket elkövetni, hogy azokkal tudatosan bosszantsák vagy félelemben tartsák a körülöttük lévő embereket is.

Mindig arról lehet felismerni azokat az embereket, akik Jézust követik, hogy azoknak a lelke telve van olyan tulajdonságokkal, amelyeket nem lehet megvenni, vagy átadni, azt csak  mindenki a saját lelkében képes megteremteni, a lelki békéjét, mert ott már az ember nem egyedül él és cselekszik, hanem Jézus az, aki a mindennapi életében segíti a feladatában, munkájában.

Azért nagyon fontos, hogy az emberek lelke telve legyen békességgel és örömmel, mert akkor már neki nincs szüksége olyan eszközökre az életében, amivel csak a saját részére képes teremteni jót és szépet, hanem az már a másik ember lelkében is képes szépet és jót előhozni, az ő saját maga alkotta szép és jó cselekedetei által. A példamutatás által  nagyon sokan kerültek már abba a helyzetbe, hogy olyan emberek vették őt körül, akik addig elfordultak tőle. Egy idő után, azok az emberek már nem képesek ellenállni annak a szellemi erőnek, ami abból az emberből árad, aki a Jézus útját járja a mindennapi életében. Vagyis a Jézusi tanítást az már nem csak beszéli, hanem meg is éli  a mindennapi életében, és ezáltal a körülötte élő emberek lelkét segíti, tisztítja anélkül, hogy ő erről tudomást szerezne.

Ugyanis az Isten úját járó embernek már természetessé válik a szeretet törvénye, hogy nem bántja meg embertársait, megbocsát annak, aki őt megbántotta, és segíti azokat, akik arra rászorulnak.

Mindezeket figyelembe véve nagyon sokszor az emberek nem veszik komolyan azokat, akik nekik segíteni szeretnének, mert egy kicsit „flúgosnak” tartják, mert már nem cselekszik a szeretet törvénye ellen, vagyis nem „üt” vissza embertársai bántó szavaira sem. Ő már azt az elvet vallja, ha „megdobnak kővel, dobd vissza kenyérrel”. Ha a Jézust követő embert megbántsák, az már törekszik arra, hogy ne bántsa meg a másik ember testvérét, hanem szeretettel elviseli azt, amivel őt megbántották.

A Jézust követő ember csak akkor képes ezt az életet élni, ha a saját lelkében már a szeretet törvénye gyökeret vert, hogy képes arra, hogy megtartsa azt a parancsolatot, „Szeresd felebarátodat, mint önmagadat.”
Ámen.


50. A lélek birodalma
2009.06.07.

A lélek az nem abban leli az örömét, hogy minden ember csak azt teszi, amit ő lát jónak, hanem a lélek az, az ő számára kijelölt utat akarja járni. Azt, hogy akarja, az még nem azt jelenti, hogy meg is tudja tenni, mert az emberi akarat az nagyon nagy befolyással van arra, hogy milyen irányban is halad az,az ember az útján, ha nem figyel fel arra, hogy neki mi is lenne a legjobb a lelki fejlődéséhez.

A lélek az csak akkor képes arra a feladatra, amit lehozott magával, ha az ember a lelke által van irányítva, de ha azt nem akarja, amit neki el kell végeznie az élete folyamán, akkor hiábavaló volt minden addigi szellemi tanulása, mert cselekedetben nem nyilvánul meg a számára, az amit nagyon szépen beszél.
A földi ember számára csak akkor kezd derengeni az életfeladata, ha ő azt tudatosan akarja felvállalni. Olyan értelemben tudatosan, hogy neki nem számít az, hogy most mi lesz a sorsa annak a feladatnak, amit neki el kell végeznie, hogy lesz-e annak eredménye vagy sem, ő azt teszi, amit a lelkében érez, hogy meg kell tennie.

Ilyenkor az ember már nem akar mást tenni, csak azt, amit ő lelkében érez, hogy meg kell cselekedni. Ilyenkor szokott bekövetkezni, hogy emberek lesznek olyan képességekkel ellátva, ami a hétköznapi emberek számára lehetetlennek látszik. Minden ilyen esemény elindítja az embereket, azon az úton, amelyet neki el kell végeznie a földi élete során.
Az elvégzés az nem abból áll, hogy minden nap a fizikai feladatait végzi el és kész, hanem a lélek akkor már komolyabb feladatokkal is ellátja a földi embert, mert, akit a Szentlélek irányít az már nem az emberek akarata szerint éli az életét, hanem hagyja, hogy a bensőjében megszólaló hangok, vagy érzések döntsék el, hogy milyen feladatokat kell neki elvégeznie.
Addig, amíg a földi ember csak a saját akarata szerint éli az életét, addig nincs meg az a kapocs, ami segíti őt a továbbfejlődésében.

Minden alkalommal, amikor az ember nem teszi a jót az életében, akkor ő nem az Isten akarata szerint éli az életét, hiába hiszi azt, hogy ő nagyon szerényen él, de a lelkében megkeményedett, és nem engedi meg azt, hogy a szeretet is megnyilvánuljon általa, mert akkor már az ő akarata nem fog érvényesülni.
Vannak akik, tudatosan ellenállnak a jónak, vagyis az Isteni útmutatásnak, mert féltik azt, hogy nekik meg kellene változtatni a saját önző akaratukat és ezzel meg lenne a számukra az  a nagyon is kemény akarat bélyegezve, hogy nincs kitartásuk. De ez csak az ő akaratuk és gondolataik szerint valóság. Mások ezt nem  így értékelnék, hanem belátnák azt, hogy minden emberben benne van az Isten és bármikor lehetséges a változás a részükre.
Ugyanakkor mindenkiben benne van az a változás is, hogy bármikor képes azt megváltoztatni, amit eddig gondolt, vagy képviselt. Ez mind csak akkor tud bekövetkezni, amikor az emberek már nem a fizikai élet nehézségeivel, hanem a lelkük építésével is képesek foglalkozni.

A lélek építése az nem csak abból áll, hogy az ember imádkozik, olvas esetleg előadásokra, összejövetelekre jár, hanem a lélek akkor képes igazán élni az emberben a lelki életet, amikor az hagyja, hogy a benső meggyőződését félretéve is hajlandó azt tenni, amit az Isten küld a számára embertársain is keresztül.
Az Isten csak úgy képes az ember lelkét bizonyos mértékig elérni, megérinteni, ha ő képes arra, hogy neki csak az a fontos, hogy a kapcsolata az Istennel élő legyen. Vagyis nem elegendő az embernek az, hogy csak akkor tud a lelke által irányított lenni, ha valakinek megmondják, hogy mit csináljon, vagy mit ne csináljon. Az embereknek maguknak kell rádöbbenni arra, hogy hogyan jobb nekik, mi az ami segíti őket, mi az ami akadályozza őket a lelki fejlődésükben.

A lélek fejlődése az csak abban az esetben lehetséges az emberek számára, ha nem csak azzal vannak elfoglalva, hogy mi az, ami nekik a legjobb. Hanem arra törekszik, hogy mi az amivel másokat tud segíteni, megvigasztalni, örömet okozni, esetleg elérni azt, hogy nekik is vonzóvá váljék az Isteni út. Mindezeket az emberek elfelejtik, sőt értéktelennek tartják, mert azt hiszik, hogy csak az evangélium olvasása által képesek lesznek az üdvözülésre is. Csak éppen azt felejtik el sokan, hogy Jézus az nem azt tanította az embereknek, hogy mindenképpen csak a tanítással foglalkozzanak, hanem azt is tanította nekik, hogy szolgáljatok másokat, mert a szolgálat az a legnagyobb érték, azért mert akkor már az ember nem magáért él, nem maga akarata a fontos, hanem mások élete az, ami tovább segíti őt a mindennapjaiban.
Tudvalevő, hogy mindenki csak a saját maga alkotta törvénybe fog beleütközni, nem lehet egyetlen embernek sem kikerülni azt, mert a cselekedetek által mindenki csak azt kapja, amit ő is tett másokkal. „ A cselekedeteitek által fogtok üdvözülni, nem pedig a tudásotok által” mondja Jézus a tanítványainak.

Minden földi ember számára nagyon sok talentum van elrejtve bizonyos „nem szeretem” feladatokban és ha azt kihagyja az ember az életében, akkor képtelen a többi feladatát is elvégezni, mert a feladatok azok egymásra épülnek, ha kimarad egy, akkor az addig várat magára, míg a földi ember nem kezd el másképpen gondolkodni, hogy felismerje benne az ő számára a kincset.
Ha ez nem történik meg, akkor a földi élet befejezése után számot vet életéről, az el nem végzett feladatokról, és akkor látja meg, hogy mennyit mulasztott.
De akkor már késő. Azt a földi életét elfecsérelte, nem az Isten  akarata szerint élte, és így vétett az Isten törvénye ellen.
Mindezt, ez Isten kegyelméből, kijavíthatja egy következő földi életében.


51. A tanítványok élete a mai időkben
2009.07.24.

 A mai tanítványok élete sem különb, mint a régebbi időkben, mert ha nem is olyan láthatóan, de ki vannak közösítve a világi emberek köréből, akik  igazán felvállalják az életükben az ő hitüket és ezzel együtt az Istent.
Ma sem lehet az embereket olyan körbe elhívni, hogy vegyenek részt esetleg egy előadáson, vagy beszélgetésen és ne csak a saját maguk alkotta törvények szerint éljenek, hanem vegyék figyelembe az ő Teremtőjüket is.
Mindez csak akkor válik értelmessé a mai emberek számára, ha nekik ebből valamiféle anyagi előnyük származik, mert ma a világot a pénz és az erőszak uralja, vagyis aki ezt létbe hívta, az ellentét, az bizony a mai napig is megkeseríti a jó szándékú, igaz emberek életét.
Azok számára, akik nem akarnak semmiféle közösséghez tartozni, azok már messziről  felismerhetők arról, hogy nekik a pénz az ő istenük. Nem akarnak abból körből kiszabadulni és életüket másként élni.
A mai tanítványok élete egyre nehezebb, mert az ellentét csak szórja a magot, az ő tanítását és ezáltal az emberek elbizonytalanodnak, mert nincs minden esetben felismerésük, hogy mi is az igazság.
Az Isten pontosan azért küldött olyan embereket, akiket most nem tanítványoknak hívnak, hanem inkább a névtelenségbe burkolózva végzik azt a feladatot, amit az Isten rájuk bízott.
A mai időkben nagyon sok olyan ember van, aki ezzel segíti az Isten által küldött emberekhez azokat, akik arra rászorulnak.

Minden időben éltek olyan emberek a földön, mint Jézus születése előtt  és az Ő idejében , akik csak arra voltak hívatva, hogy előkészítsék az Ő útját. A mai időszak is hasonló, mint régen volt, hogy azokat az embereket, akik hisznek az igaz tanításban, azok egy kicsit kiszolgáltatott helyzetben vannak, mert nekik  az a feladatuk, hogy azt tegyék, amivel őket leszületésük előtt Jézus megbízta. Ez bizony nem nagyon tetszik az ellentét  képviselőinek.
Nagyon sokféle tanítás kering a földön  jelenleg, mert megadatott az emberiségnek, hogy legyen lehetőségük a felismerésre, hogy melyek azok a tanok, amik összeegyeztethetőek a jézusi tanítással, mindenkinek a maga számára kell, hogy felismerje az igaz Istent, a benne lévő tudása által.

 Az Isten a parancsolatokban felhívta az emberek figyelmét arra, hogy ne csak azt tegyék, ami nekik jó, hanem a többi emberhez is ugyanolyan jósággal viselkedjenek. „Szeresd felebarátodat, mint önmagadat.”
 


52. Út, az Igazság és Élet
2009.08.24.
 
Az Út, az  Igazság és az Élet, a legfontosabb három szó, amely az embereket foglalkoztatja. E három szó legfontosabbja az Út, mert az maga Jézus, hogy milyen úton járok, az Igazság az pedig annak a következménye, hogy milyen utat választottam magamnak, mert annak az Igazságát fogom magamévá tenni. A harmadiknak a jelentősége mindkét esetben ugyanaz, mert ha az egyik nem megfelelő, akkor annak következményeként a többi is helytelen lesz.
Ennek függvényeképpen minden földi ember, aki ebbe a fizikai életében elindul egy Úton, annak nagyon körültekintőnek kell lennie, mert nagyon sokféle út létezik, ami ma nagyon divatos is egyben, mert sokan csak mint egy különleges hóbortnak tartják, hogy „én az úton vagyok”, és a többi ember nem is érdekel, mert az igazság nálam van. Bizony azok az emberek nagyon nagy tévedésben vannak, mert az Istent és az Ő igazságát, nem lehet úgy kezelni, hogy az csak egy emberek alkotta közösségben létezik. Isten mindenkié, és mindenki úgy hiszi az Istent, amilyen a lelki világa, vagyis amiben hisz, az úgy is éli a fizikai életét. Erről fel lehet ismerni, hogy ki-ki mit hisz és miben hisz.

Minden földi ember, aki azt hiszi magáról, hogy neki van a legjobb kapcsolata az Istennel, vagy bárki milyen nevet ad neki, annak azt kell, hogy mondjam, hogy neki csak abban van igaza, hogy az ő általa vélt igazságot látja, de nem biztos, hogy az Isten is azt úgy látja, ahogyan azt ő elképzeli és feltölti vele önmagát. Az Isteni gondolatokat nem lehet papírra vetni, azokat csak érezni lehet, azokat csak azok érzik meg, akiknek a kapcsolatuk élő. Vagyis az élő kapcsolat függvénye, hogy neki milyen is az életvitele, mert beszélni valamiről könnyű az embereknek, de amit beszél, azt a fizikai síkon is meg kell élnie cselekedetében és olyan formában, hogy az, az evangéliummal, Jézus tanításával megegyező legyen.
Minden földi ember csak annyit képes az életében megélni, amennyire a lelke fel van töltődve az Isten által küldött szeretet erővel, mert az ha csak én azt hiszem, hogy én azt jól teszem, amit teszek, akkor az még nem biztos, hogy az Isten mérlegén is megáll  az Ő mércéje szerint. Mert ugye a mérce Istennél van, mi emberek csak a halovány másolatát látjuk az Isteni igazságnak, mert az emberi látást nagyon befolyásolja minden embernek a saját maga alkotta Isten képe.

Így kedves földi társaim, csak annyit szeretnék elmondani nektek, hogy nekem csak akkor élő a kapcsolatom az Istennel, ha azt a fizikai élet terhei alatt is képes vagyok olyan szinten tartani, hogy az megegyezik azzal, amit Jézus az evangéliumban megélt, mint földi ember.
Az ha csak én felmagasztalom magamat az emberek előtt, az nem vezet sehová, az csak az egómat növeli. Így a mindennapi életemben arra törekszem, hogy Jézus tanításait tudjam megélni a mindennapjaimban.
Ez a megélés nem arról szól, hogy minden tökéletes amit csinálok, de törekszem arra, hogy képes legyek a tökéletesség felé, vagyis az Isteni úton haladni. De ezt csak akkor tudom megtenni, ha a mindennapi életemet, nem a pénz, a vagyon és egyebek gondolatai kötik le, hanem élem a szolgáló szeretetet, a másokért való élést, az önzetlen segítést a mindennapjaimban.
Ez a szeretet nem csak arról szól, hogy én szeretek valakit hanem, hogy az Isten szeretete által leszek képes arra, hogy az embertársaimat is olyannak lássam, mint saját magamat. Vagyis ne lássam magamat nagyobbnak, szebbnek, jobbnak mint mást, mert akkor már nem az Isteni utat járom, mert az már nem fér bele a szeretet törvényébe, hogy „szeresd felebarátodat, mint önmagadat.”

Sajnos nagyon sok ember  abba a hibába esik, hogy csak ő a legjobb, csak ő tud mindent, csak ő képes embereket tanítani. Tévedés, mert az Isten mindenkit egyformán szeret, és mindenkinek a feladatát Ő szabja meg, vagyis ha az ember saját maga alkot egy feladatot, mert az tetszik neki, és abban a hitben, hogy az Isten is ezt akarja, akkor azt  a gyümölcseiről lehet felismerni, hogy valóban jó-e az amit csinál, vagy az Istennek más tervei vannak vele.

Velem is történtek régebben hasonlóak, amikor nem akartam tudomást venni arról, hogy nekem meg kell tanulnom a számítógép kezelést és azután pedig a gépelést is. Én is kitaláltam mindent, mert nem hittem el, hogy nekem az Isten ilyen feladatot adott. Bizony egy ideig csak magam akarata szerint cselekedtem, de a sugallatok és egyéb tanításokban rá kellett jönnöm, hogy a feladatom más. Nekem az Isten akkor azt a feladatot adta, és ez után még jött, hogy az internetre tegyem fel az írásaimat, hogy mások is tanuljanak belőle. Én mint ember, az emberi akarat ezt egyáltalán nem akartam, de tereltek tovább azon az úton, ahol már nem volt kitérő, hogy ne figyeljek fel arra, amit nekem változtatnom kell az életemben, az addigi feladataimban.

És rájöttem arra, hogy az égi segítőim folyamatosan terelnek, irányítanak abba az irányba, amerre éppen haladnom kell. Ha ellenállok és nem teszem meg, akkor egy idő után ismét a látókörömbe, vagyis elém kerül az a feladat, amit nem végeztem el. Tudniillik az életfeladatomat leszületésem előtt már megkapom, és a szerint kell, kellene élni a földi életemet. Hát bizony vannak idők, amikor nem mindig sikerül úgy ahogyan azt én szeretném, mert az élethelyzetek azok más irányba terelnek, és ha én hallgatok az égi segítőimre, akkor úgy végzem a feladataimat, ahogyan azokat lehoztam magammal leszületésem előtt.  Ezek lehetnek a fizikai élet feladatai és a szellemi feladataim is.
Számomra nagyon fontos e mondat amiben minden benne van. Az Út amelyen járok, az Igazság ahogyan élek, és az Élet ahová tartok, a cél  ( ez az iránytűm).


53. Lehetőség a változtatásra
2009.12.02.

Az, az ember, aki csak azt veszi észre ami körülötte van az nagyon szegény, mert nincs meg  a rálátása az Életre, vagyis a nagy világmindenségre,  mint annak, aki nyitott és nagyon sokféle tanításból képes meríteni.
Az, hogy egy ember  abban a közegben él és dolgozik ahova az Isten helyezte őt, az annak az eredménye, hogy mindig arra figyel, hogy mi lehet az amivel a lelkében tovább tudna lépni. Az emberek általában elutasítják azokat az embertársaikat, akik náluk több információval rendelkeznek, mert az, az ő számukra nem ismert.

Ebbe a helyzetbe kerültél te is, hogy olyan avatatlan emberek kerültek kapcsolatba veled, akik egyáltalán nem fogadják el azt a tanítást, amit te képviselsz. Ez annak a következménye, hogy minden egyház a maga akarata szerint él és cselekszik, de nem törődik azokkal, akik másként akarnak dönteni, mert meghatározott szabályok szerint lehet csak élni abban a közegben. Aki ennek a feltételnek nem felel meg, annak nincs ott helye tovább és megbélyegzik az ördög vagy sátán, mindegy hogy hogyan mondjuk  jelzővel. Ezért is történnek olyan meghatározó döntések egyes vallási tömörülésekben, hogy csak azt a tanítást szabad elfogadni és képviselni, amit ők mondanak, mert ellenkező esetben csak kívülről szemlélhetik a közösségüket.

Minden ilyen tömörülés sajnos azzal a veszéllyel jár, hogy az embereknek elveszik a döntés jogukat, vagyis meghatározzák, hogy hogyan éljenek és cselekedjenek, mert ha ettől eltérnek, akkor már őket is megkörnyékezte az ellentét ereje. Az emberek bízva azokban a vezetőkben, képesek a szabad döntés jogukat átadni olyan képviselőknek, akik azt hiszik, hogy ő általuk  fognak az üdvösségre jutni. Minden olyan vallási tömörülés megkérdőjelezhető, ahol az embereknek nincs saját döntésük, joguk arra, hogy másként gondolkodjanak.
Ebben az esetben kénytelenek elfogadni azt, amit mások mondanak, hogy az, az igazság, mert ha nem akkor más eszközökkel fogják őket rábírni arra, hogy ne legyenek senkinek se a bizalmasa, nehogy valaki véletlenül is olyan külső információhoz jusson, ami által esetleg elkezd gondolkozni és véleményt alkot az eddigi jónak ítélt közösségéről.
A vezetők ezt nagyon veszélyesnek ítélik meg, mert akkor esetleg más emberek is elkezdenek érdeklődni az új tanítások iránt, mármint nekik  új.

Legtöbb ember egyszerűen elhárít magától minden új gondolatot, lehet az bármilyen forrásból, mert számára csak azt lehet elfogadni, amit nekik megmondanak, mert ellenkező esetben nem azt az egyházat, tömörülést szolgálja.

Így jártál te is most kedves földi testvérem, hogy az a tanítás, amit te képviselsz és tovább adod az embereknek, emiatt célpontja lettél egy olyan erős vallási irányzatnak, mert képtelenek elviselni azt a vereséget, ami majd vár reájuk az elkövetkező időszakokban, és ezért mindenki foggal körömmel ragaszkodik a megszokott eszméhez, hogy ki ne csússzon a kezükből a gyeplő. 
 Mi égi segítőid azon dolgozunk, hogy minél több olyan emberhez eljusson az a tanítás amit adunk, hogy minél több ember tudjon az üdvösségre jutni, ha megtalálja az életében azt fordulópontot, hogy befogadja az Istent a szívébe.

Azon testvéreid, akik ezt nem fogadják be, sőt  elutasítják,  nagyon nagy tévedésben vannak, mert nekik is ugyanolyan lehetőségük adatott, mint másoknak, hogy megtalálják az életükben azt a jelzést, hogy lehet másképpen is élni. Lehet úgy is élni, ha nem csak azt cselekszem amit más akar, hogy cselekedjek, hanem saját magam találom meg azt, ami az én lelkemet építi.

Sajnos azok a kedves földi testvéreid ezzel a lehetőséggel nem éltek, mert az ő lelkükben keményen él a fenyegetés, az elszigetelődés, ami annak a következménye, hogy nincs egyetlen olyan érvük sem, ami abban nyilvánulna meg, hogy a szeretet élik meg a közösségükben. Összejönnek, de mint idegenek úgy élnek, nincs meg a kellő öröm azokban a tömörülésekben, amelyeket ti egyházaknak hívtok, de a valódi funkcióikat nagyon kevesen töltik be, mert az uralkodási vágy erősebb a vezetőknek a lelkükben, mint a megértés és a szeretet.
Minden alkalommal, amikor arra döbbensz rá, hogy téged csak elutasítanak, nem fogadnak el, ne keseredj el. azok nem csak téged utasítanak el hanem ezzel együtt azokat a lehetőségeket is amit mi küldünk a számukra. Mi égiek nagyon sokat törekszünk abban az irányba, hogy az utolsó időkben minél több embernek tudjunk segíteni.
Azért is hoztuk létre általad ezt a nagy mennyiségű írás tömeget az interneten, hogy minden idelátogató, vallástól, fejlődési foktól függetlenül megtalálja mindenki a neki küldött ajándékot, amit mi égi segítőitek küldünk nektek kedves földi testvéreink.

Az, hogy nagyon sokan nyitottak, az annak is köszönhető, hogy nagyon sok ember a lelkében érzett változásra való késztetést, mert neki mi azt küldtük, hogy ébredjen fel. De nagyon sokan nem hallják meg ezeket a jelzéseket és továbbra is csak abban a langyos közegben tengődnek. Ennek az lesz a következménye, hogy nagyon sok ember képtelen lesz az igazi megtérésre, ami Isten szerint is az, mert most nagy divattá vált a földön ez a szóhasználat, hogy „megtérés”. Ennek a szónak a tartalmát nézve, csak akkor van jelentősége, ha azt az ember a lelkében éli meg, nem csak beszéli, hogy megtért ember.

Mindenképpen arra szeretnénk a figyelmedet felhívni, hogy soha ne legyél senkivel sem ellentétes viszonyban, mert azzal csak magadnak ártasz. Legyen benned mindig békesség és hirdesd azt a tanítást, amit eddig is tettél Jézus nevében.
Nagyon sok ember lesz ezután is a látogatója ennek a forrásnak, mert mi égi segítőitek is azt szeretnénk, ha elfogadnák az emberek azokat a formákat, amit eddig keményen elutasítottak. Sajnos mi csak terelgetjük az embereket, de ott van a kemény akarat, ami nem engedi őket a változásra. Sőt még nem csak a változásra nem hajlandóak, hanem még azokat a földi testvéreinket is keményen támadják, akik a mi segítségünkkel végzik a földi feladataikat.

Bízzatok kedves testvéreim abban, hogy nektek az Isten megadta azt a lehetőséget, hogy már elindulhattatok azon az úton, amelyen visszataláltok Hozzá.
Szeretettel búcsúzunk tőletek kedves földi testvéreink, akik az Úrban egyek vagytok velünk. Az áldás szálljon reátok és azokra a kedves testvéreitekre, akik olvassák ezeket az írásokat.
Ámen.54. Szent Karácsony napján
2009.02.25.

Békesség nektek kedves földi testvéreink, akik az Úrban egyek vagyunk, mi égi testvéreitek, akik csak akkor tudunk nektek segíteni ha ránk  figyeltek. Mi mindig készen állunk arra, hogy a segítségetekre legyünk, csak a figyelmeteket nagyon sokszor nem szegezitek ránk, hanem inkább a földi dolgok nehéz terhei alatt szenvedtek.
Most karácsony napján az emberek egy kicsit másképpen élnek, ilyenkor könnyebb elérni még azokat is, akik egyébként nem hajlandóak egyáltalán szembefordulni a maguk alkotta törvényekkel, hogy meglássák azt, hogy nem az a lényeges, hogy mennyire vagytok éhesek, vagy szomjasak, hanem az hogy mennyire tudjátok felismerni magatokban az Istent, az Ő meleg, szelíd vonásait.  Pedig ha a terheket letennétek, egyáltalán nem foglalkoznátok velük, hanem a szíveteket hagynátok, hogy az Isten Szent Lelke irányítja, akkor sok mindenben másként látnátok  a mindennapjaitokat. Olykor te is csak azt veszed észre, kedves testvérem,  hogy mindennap csak a megszokott dolgaidat végzed el, de semmi pluszt nem nyújtasz, semmi nincs ami fontosabb lehetne  csak az, amit a Teremtőd küld a számodra.

A lélek számára a táplálék nem csak karácsony napján fontos, hanem akkor is amikor egyáltalán nem gondolsz rá, akkor kellene a legjobban odafigyelned, hogy legyenek olyan napjaid is, amikor csak azzal foglalkozol, hogy a lelked által másoknak nyújts támaszt. Nagyon sokszor csak azért teszed, mert ezt látod jónak, egyébként csak akkor nem látsz semmit jónak, amikor a lelkedben keserűség van. Ez természetes emberi tulajdonság mert,  minden földi ember telve van azokkal a tulajdonságokkal, amelyek segítik őt abban, hogy a figyelme elterelődön más irányba.

A lehető legjobban tetted a mai napon, hogy felfigyeltél a lelkedben megszólaló belső hangra, arra, amit mi küldtünk neked, hogy vedd komolyabban a feladatodat. A mai nap sok mindenben más,  mint egyébként a napok szoktak lenni a földön, a mai napon minden angyal, aki a földön részt vesz a munkában, annak nagyon nagy szerepe van abban, hogy az emberek jól érzik magukat, boldogok, mert ünnep van ma. Ünnep a mai nap a mi számunkra is, mert nekünk az a feladatunk, hogy minél több emberhez tudjuk eljuttatni általad azokat a tanításokat, amelyeket küldünk neked az elkövetkező időkben. Mindig legyél készen és tanulj sokat, készítsd fel a lelkedet a nagy feladatra, arra, amit mi fogunk a számodra küldeni, hogy elhintsd az emberek lelkébe azokat a magokat, amelyek felébresztik azokat, akik még mély álomban vannak, vagyis azokat akiknek a lelke nyitott, de még nem volt hajlandó elfogadni azt, hogy elindul azon az úton, ahol neki haladnia kellene. Ez az időpont az, amikor tovább nem lehet várni arra, hogy lassan ébredezzenek az emberek, hanem fontos, hogy mihamarabb felismerjék az életük útját. Ez mindenkire egyformán vonatkozik, mert nem tudja senki sem, hogy az úton hol jár, és mi a feladata, és mit végzett már el abból, amit neki már el kellett volna, hogy végezzen.

Nagyon nagy tudatlanság uralkodik a földön, nincs emberi lélek, aki igazán komolyan venné a Krisztusi tanításokat. Mindenki törekszik valamire, elindul egy úton, de nem érdekli, hogy az, az út vezet-e valahová, vagy csak látszatra út. Minden földi embernek nagyon nagy szüksége lenne arra, hogy tisztán lásson, és felismerje minden tanításban az igazi Jézus által küldött tanításokat. Nagyon sokan foglalkoznak ilyen - olyan tanításokkal, akik csak azt hiszik, hogy jó amit csinálnak, de Krisztus mérlegén azok bizony nem állnak meg.
Nagyon sok a tévtanítás a földön, sok ember abban hisz, hogy neki megmondják, hogy hol van az Isten és ő akkor már nem is foglalkozik vele tovább, mert majd elvezetik oda őt. Mindenki nagyon nagy tévedésben van, ha azt hiszi, hogy mások által fog az üdvösségre jutni. Mindenkinek a saját élet útját kell végigjárni, azt nem teheti meg más helyette. Az ha az emberek közösségekbe járnak az nagyon jó, de csak addig, amíg nem akarják az embereket tudatosan egy irányba terelni.  Az természetes, hogy mindenki az Isten felé akar haladni, csak az nem mindegy, hogy az milyen eszközökkel történik meg. Mert azok, akik csak azért választanak egységet az Istennel, hogy majd mások segítsége által eljut oda, ahová azt neki mondják, de tudnotok kell kedves földi testvéreink, hogy azok az utak,  amelyeken tömegek haladnak, ott nem az Isten a cél, hanem az egyéni érdek, mert ha az emberek eltérnek a megszokott tanítástól, kemény eszközökkel visszatérítik oda, mert nem lehet másként imádni az Istent csak ahogyan az elő van írva. Tévedés. Az Istent mindenki úgy imádja, ahogyan azt, az ő lelkében érzi. Az Isten minden jó szándékú ember lelkében ott van és várja, hogy szólhasson hozzá, hogy elfogadja azt, amit az Isten küld neki a lelkében megszólaló érzések és hangok formájában. De amikor ilyenekről kezd valaki beszélgetni egy másik emberrel, aki a tömeglelkek csoportjába tartozik, azt már keményen elitélik, hogy az Isten nem szólhat az emberhez, az csak a sátán lehet.

Kérlek benneteket kedves földi testvéreim, hogy gondolkozzatok, az Isten adott mindenkinek értelmet és észt, hogy felismerje az adott helyzetben, hogy neki hogyan kell cselekednie. Mindenkinek akinek  a lelkében él a szeretet, és elfogadja azokat a gondolatokat, amire a lelkének szüksége van, akkor szépen halad a kijelölt útján. Ha nem fogadja el, akkor csak a mások által mutatott utat járja, ami nem biztos, hogy sikeres, mert minden embernek az útja más és más.
Ezzel nem azt akarjuk nektek mondani, hogy változtassatok. Mi csak arra szeretnénk a figyelmeteket felhívni, hogy gondolkozzatok és a lelketekben megszólaló hangra legyetek figyelmesek, azt figyeljétek, mert az a lelkiismeretetek hangja, Jézus hangja és ne nyomjátok el magatokban, hanem figyeljetek fel minden hívó szóra.
Soha nincs semmi véletlenül. Minden ami veletek történik, annak oka van, arra figyeljetek, annak jelentősége van az életetekben a feladataitok megoldására. Ne menjetek el semmilyen esemény mellett úgy, hogy annak számotokra nincs semmiféle jelentősége. Mindennek van, csak ismerjétek fel. Ezek a mi útmutatásaink a számotokra, ebben akarunk nektek segíteni.

Nagyon fontos, hogy erre felfigyeljetek, mert nem lehet úgy élnetek, hogy nem veszitek észre az idők jeleit. Az idő már régen elkezdődött, de nem tudni, hogy mikor kell számot adnotok életetek eseményeiről. Az idő az akkor fog bekövetkezni, amikor a mi Mennyei Atyánk azt jónak ítéli meg. A megmérettetés az mindenki számára elkerülhetetlen, mert annak a függvényében kerül a földi ember lelke  abba a dimenzióba, ahol a feladatát folytathassa.

Karácsony szent ünnepén azt kérjük tőletek, hogy legyetek nagyon éberek és tekintsetek el minden megkötözöttségtől, hogy legyetek szabadok, „ hogy bármikor jön a ház Ura éberen találjon benneteket.”
A
Ámen.55.  Békességben   - felkészülni a változásokra -
2009.12.27.

Talán észre sem veszitek, hogy mindennap van olyan esemény az életetekben, ami megzavarja azt a lelki békét bennetek, amire olyan nagy szükségetek van. Az, hogy törekedtek arra, hogy minden alkalommal amikor imádkoztok legyen bennetek olyan összetartó erő, ami megerősít benneteket.
A mindennapi élet nehézségei azok teszik tönkre az emberek lelkét, mert nem képesek észrevenni magukon, hogy milyen nehéz is azt a szerepet eljátszani, hogy békességben él.

A szerep az azt jelképezi, hogy minden földi ember egyszer eljut odáig, hogy nem akar már másnak ártani, mert érzi a lelkében azt a neheztelő érzést, amivel a másik embert letaszítja. Az ilyen ember hamarabb kerül az Isten országába, mint az, akit csak a gyűlölet ereje tart életben, mert nem látja végét az ő útjának. Mert ugye nincs is vége, mert a gyűlölet gyűlöletet szül és soha véget nem érő erő az, ami táplálja az emberek lelkét.

Az emberek lelke telve van olyan érzésekkel, ami nem engedi meg nekik, hogy lássák meg a jót, mert az ellentétnek pontosan az a célja, hogy az emberek ne legyenek tájékozottak, ne lássanak meg másokban olyan tulajdonságokat, ami belőlük hiányzik, mert akkor esetleg elkezdenek másként gondolkodni. Azoknak a számukra ez veszélyesnek tűnik, akik csak azt látassák az emberekkel, ami az ő szabályzataikban benne van, ettől eltérni nem engedik a híveket. Ugyanis vannak olyan vallási tömörülések, akik csak abban élik meg az Isten szeretetét, hogy élnek és dolgoznak, de nincs bennük öröm, békesség és azok a szeretetteljes tulajdonságok, amelyek azokban az emberekben benne van, aki maga gondolkodik, és nem szabják meg neki a feltételeket, hogy hogyan higyjen az Istenben, hogyan  gondolkozzon, cselekedjen stb.

Így alakulnak majd át azok a nagy tömörülések is egy idő után másfajta közösségekké, a vezetőjükkel egyetemben, akik jelenleg irányítsák a világ nagy vallását. Nem kell sokat várni arra, hogy ez bekövetkezzen, mert a jelek már arra utalnak, hogy azok a vezetők lelki szemeikkel látják a veszélyt, csak éppen nem akarnak róla tudomást venni és nem akarnak változtatni eddigi szabályaikon.
Arra gondolnak, hogy addig amíg nem kell nekik erőszakosan terelgetni az embereket, addig nekik nem kell beavatkozni.
A beavatkozás sem önszántukból fog bekövetkezni, hanem nagyon erős külső nyomás hatására történik az elkövetkezendő időkben változás. De ez a változás nem olyan értelemben fog megtörténni, amire az emberek várnak, hanem erőszakos cselekedetek következtében.

Mindazok az emberek, akik ezeket az eseményeket végig élik, azok látni fogják a változásokat, azoknak a lelkük abban a pillanatban rádöbben, hogy itt valami nincs rendben, valami nem úgy történt, ahogyan azt megmondták nekik. Ekkor kezdenek az emberek keresni, kutatni, ekkor kell majd mindenkinek nagyon ébernek lenni, hogy felismerje azt az élethelyzetet, ami akkor a szeme elé tárul, hogy el ne szalassza azt  a lehetőséget, amit az Isten felkínál a számukra.
Az Isten mindig gondoskodik az  övéiről, nem hagyja őket pásztor nélkül, nyújt a számukra menedéket, biztosit számukra friss legelőt, mint ahogyan az evangéliumban le van írva.

Itt ebben a helyzetben az egyik legfontosabb erény a bátorság lesz, hogy lesz- e az emberekben annyi erő, hogy képesek legyenek ezeket a döntéseket meghozni.
Minden alkalommal, amikor veletek vagyunk kedves földi testvéreink, akkor azt vesszük észre rajtatok, hogy nagyon híján vagyok a bátorsággal, mert apróbb események is rögtön kibillentenek a megszokott békés életviteletekből. Ezekben kell nektek megerősödni, hogy képesek legyetek olyan döntéseket meghozni, ami a későbbiekben nagyon fontos lehet a számotokra. Arra kérünk benneteket, hogy soha ne mulasszatok el egyetlen lehetőséget sem, ami a lelki fejlődéseteket segítené elő, mert ezekre mind szükségetek lesz egy  adott pillanatban.

Kedves földi testvéreink elérkezett az idő, amikor nagyon komolyan kell vennetek az utatokon való haladást és annak fontosságára szeretnénk felhívni a figyelmeteket.
Mindenkinek csak a saját maga útján  kell végig mennie, nem lehet embertömegeknek egy kijelölt úton haladni, mert ezzel mindenkinek a saját maga által lehozott életfeladatát akadályozzák meg. Az út az csak egyféleképpen közelíthető meg,  az Istennel együtt. Egyedül, igaz hit nélkül, az Isten segítsége nélkül lehetetlen. Az út többféle irányból is megközelíthető, de csak együtt az Istennel, egységben, igaz szeretetben. Mert minden tiszta, igaz ember lelke kapcsolódik az Istenhez, amit embertársaikon keresztül lehet megtapasztalni.

Végezetül annyit szeretnénk még elmondani nektek, hogy legyetek nagyon erősek a reátok nehezedő terhek alatt ne szomorodjatok el, hívjátok segítségül Jézus Krisztust, aki azt szeretné, hogy minél több ember képes legyen ebben a földi világban az igazi megtérésre, az igazi hit befogadására és gyakorlására.
Testvéri szeretettel hoztuk nektek ezeket a tanításokat, hogy legyen időtök felkészülni azokra a változásokra, amelyekkel találkozni fogtok a feladataitok során.Megjegyzés: A következő részt ahogyan lesz egy könyvre való mennyiség ismét közzéteszem könyv formájában.
Szeretettel: Imre Margit
2010. január.12.

Idézet

"Higgy, remélj és szeress, hogy boldog ember lehess!"

Keresés

Képes idézetek (kattints a képre)

Látogatottság

Ma33
Tegnap448
A héten33
Ebben a hónapban11277
Összesen6111225

2023-05-29