Jézus a fény

9. Az emberi akaratról

Ami a közösségetekkel történt, az nem azt jelenti, hogy nincs tovább. A tovább az a vonal, amelyen eddig is haladtatok. Nem lehet különválasztani azt, ami egyben van.
Vagyis azok az esetek, amelyek eddig történtek veletek, azok arra engednek következtetni benneteket, hogy soha ne adjátok fel azt, amit úgy éreztek, hogy helyes. A helyes szó alatt azt értjük, hogy ami a lelketeket építi és vigasztalja.

Ha hiányoznak azok az elemek, amelyek boldoggá teszik az életeteket, akkor azon a cselekedeteken el kell gondolkoznotok, ami ezeket előidézte bennetek.
Az ha csak arra figyeltek fel, hogy mi az ami eltér a ti gondolkodásotoktól, akkor nem értitek igazán azt, amit az akar mondani nektek, aki éppen ezeket tárta elétek, mert a lényegben van az igazság.
Az Igazság pedig nem más, mint az Isten akarata.

A lényeges dolgokat úgy próbáljátok megbeszélni, hogy soha ne az legyen az elsődleges bennetek, hogy mi az, ami eltér a gondolkodásomtól, mert akkor folyamatosan csak arra figyeltek, hogy van -e benne hiba abban amit mond valaki.
Minden embernek van olyan készüléke a lelkében, ami felismeri azt, hogy neki jó-e  az, amit most hallott, vagy csak azt teszi, amit a többi embertársa  tesz, hogy hallgat.

Nem lenne jó egyikőtöknek sem, hogy a lelketekben megerősödve azt tennétek csak, amire ti magatok mondotok igent vagy nemet. A lélek az kiválasztja magának, hogy neki mi a jó, mire van szüksége az adott feladatához. Nem is kellene nektek bővebben azzal foglalkoznotok, hogy mi jó nektek, vagy mi az, ami nem jó nektek. A lényeg az, hogy a léleknek rendelkezésére áll az a lehetőség, hogy eldöntse, hogy neki mire van szüksége ahhoz, hogy a szellemi feladatait sikeresen eltudja  végezni. Nem lenne esélyetek sem arra, hogy valamit is elvégezzetek, ha a lelketek nem lenne olyan biztos a dolgában.

Ne arra helyezzétek a hangsúlyt, hogy mindenáron azt tedd, amit te látsz jónak, mert lehetséges az, hogy a testvéred az éppen tisztábban látja mint te abban a szituációban.
Soha ne legyetek olyan határozottak, hogy egyáltalán nem engedtek magatokhoz közel semmiféle külső információt, tanítást. Te sem lehetsz  tökéletes, ugyanúgy  mint testvéred sem lehet tökéletes. Így kellene látnotok a mindennapi életetekben fennálló eseményeket, és az abból adódó kellemetlenségeiteket.
Mindig tegyétek az igazság mérlegére azt, amiben nem vagytok biztosak, a lelketek az felfogja ismerni azt, amire neki szüksége van.

A lélek az egy egészen különleges műszer, amit kívülről nem lehet befolyásolni. Kívülről csak azt lehet befolyásolni, ami nem az Istené, ami nem marad meg az Isten mérlegén, amelyet az Isten tart a kezében.

Minden földi gondolkozás, ami nem tetszik nektek, vagyis a ti lelketek ettől irtózik, azzal nem kell foglalkoznotok, mert azt nem az Isten irányítja, az rajta kívüli események, amelyeket nem tart meg az, aki az Ő tanítványa akar lenni.

Az Ő tanítványai nem fizikai tanítványok, az Övéi az Ő Szent Lelkének az irányítása alatt lévő emberlelkek, akik folyton arra törekednek, hogy a lelküket  Istennel összekapcsolva tartsák.

Az a téves eszme a földi emberek között, hogy csak az lehet tanítvány, aki emberi akaratnak engedve hagyja, hogy az ő lelkét ne az Isten irányítsa, hanem más  emberlelkek, akik ő magukat tartják annak a legnagyobb Isten gyermeknek, hogy ők ezt megtehetik.

Az, hogy megtehetik az lehetséges, de nem az Isten Szent Lelkének irányítása alatt, mivel az Isten nem akarja azt, hogy emberek  vezessenek más embereket, mert akkor nem az Isten akaratát cselekszik meg, hanem az embertestvérük akaratát.

Ezért nem győzzük hangsúlyozni a földi emberek számára azt, hogy soha ne kövessenek egyetlen embertanítót sem, hanem hagyják a szívüket szabadon és várják azt, hogy az Isten vezesse őket úgy, ahogyan  azt Ő látja  jónak.
Képzeljétek el testvéreim, hogy mennyi emberlélek elbukott már az életek folyamán azért, mert embertanítókat követtek. Ti ne essetek ebbe a hibába.

Mindenki vegye észre önmagán, hogy hogyan képes ő a saját feladatát úgy elvégezni, hogy egyáltalán nem támaszkodik egyetlen embertestvérére sem, hanem mindenben az Isten akaratát igyekszik követni. Amit ő a saját lelkében fog megérezni, ha ő nyitott a tiszta Isteni tanításra, mivel a fertőzött tanítások bizony nem ritkák a földi emberek között, a mai időszakban, mert az ellentét állandóan hinti azt a nem Istentől származott írásokat, amelyeket az emberek nem mérlegelve azokat, magukévá tesznek.

Ezért fontos, hogy az emberek ne higgyenek egyetlen olyan tisztának látszó írásoknak sem, amelyeknek elhintése következtében az emberi lelkekben nyugtalanságot eredményeznek.
Lehet, hogy aki ezt a könyvet elolvassa ő is ezt fogja érezni, mert a lelkében vannak még  abból a régebbi olvasmányból, olyan szellemi foszlányok, amelyek nem engedik, hogy tisztán lásson az ember. Ezért kérünk benneteket, hogy az a tiszta Jézusi tanítás, amit eddig mindannyian magatokba szívtatok, azon nevelkedtetek föl és itt a jelenlegi időtökben pedig elhagyjátok azt a tanítást, amit egy ember áldozatot nem ismerve állandóan tette azt, a jót a reábízott emberlelkekkel, amit az Isten elvárt tőle.
Ti is tegyétek továbbra is  azt a jót, amit tőle tanultatok, és ne engedjétek meg magatoknak, hogy ezt ti már túlléptétek, mert fejlődni kell jelszóval.


Ne tegyetek semmit  a magatok akaratából, hagyjátok, hogy az Isten terve teljesüljön be a ti életetekben. Mi szellemi segítőitek is csak úgy tudunk nektek segíteni, ha hagyjátok magatokat. Soha ne legyen az, az életetekben az elsődleges dolog, hogy „én” mit akarok ? Hanem teljesüljön be az életetekben az, amit az Isten Szent Lelke akar általatok megcselekedni az életeteken keresztül.

Mi égi lelkek a földi emberekkel  csak úgy tudunk  kapcsolatba kerülni, ha az a tanítvány, aki magát fizikai szinten nem tartja magát annak, az teszi meg azt a nagy és felelősségteljes munkát mindannyiótokért, hogy ti ebből tudjatok tanulni, és ezáltal a lelketeket az Istenhez fölemelni. Nem mindegy, hogy a földi életeteket, hogyan használjátok fel, mi az amiben meghasonlotok azzal, amit eddig igaz tanításnak véltetek.

Most jött el az idő arra, hogy az emberi lelkek szabadon dönthetnek az ő további sorsukról, mivel az a nagy feladat kezdődött el a földi emberek körében, hogy tehetik a jót, de lehetőségük  és a szabadságuk is meg van ahhoz, hogy eldöntsék az életük folyamán  adódott lehetőségekből, hogy merre akarják folytatni a további életútjukat. A lehetőség adott. Ti földi emberek pedig választhattok.

Az idő vasfogai látszanak azokon  az emberi gondolkodásokon, amelyek eldöntötték sok ember sorsát, hogy ne legyen bennük olyan Élet, amely arra az útra vezet, amelyen a Mi Urunk Jézus Krisztus vár bennönket. Vegyétek észre önmagatokon, hogy valóban azt az Utat járjátok-e, amit az Isten a ti számotokra mutatott ? Vagy ti már felcseréltétek azt egy jobbra, egy újabbra ?

Gondolkodjatok el gyermeki lelkülettel, úgy mint egy őszinte kicsi gyermek, aki beismeri, hogy egy kicsit eltévedtem az erdőben.
Mindannyian ha elgondolkoztok és imádkoztok az Isten rávezet benneteket arra a gondolatra, amiben hibáztatok, amit ki kellene javítani ahhoz, hogy az Isten újra az Ő kegyelmével lásson el benneteket, és az Élet szekerét elindítsa  azon az  Úton, ahogyan azt Ő szeretné, ha azon járnátok.

Bízzatok magatokban és az Istenben, hogy megtudjátok cselekedni azt, ami a javatokra fog szolgálni. Ne essetek bele abba a hibába, hogy nekem ezt nem kell megcselekednem, mert én az Istené vagyok, vagyis vele vagyok.

Tévedés testvéreim, mert ez a könyv akihez eljut, annak bizony van mit javítania, mert azon dolgozunk mi égi testvéreitek, hogy ezt nektek eljuttassuk, bármilyen formában. Tudjátok, hogy soha nincs véletlen. Csak irányított Isteni cselekedet van, ami most rajtatok akar segíteni, ha hagyjátok magatokat.
Mi nem vagyunk veletek erőszakosak, csak lehetőséget kínálunk a számotokra, és rajtatok múlik, hogy hogyan tudjátok feldolgozni magatokban a leírtakat. Mi is azt szeretnénk ha sikerülne a számotokra az, ami emberi  segítségekkel nem sikerült.

Jézus Krisztus az mindig vár benneteket igyekezzetek, hogy el ne késsetek a vőlegénnyel való találkozásotokról. Mi nem azt akarjuk a számotokra mondani, hogy kapkodjatok. Hanem ellenkezőleg, legyetek békések, türelmesek, lélekben nyugodtak és ne legyen bennetek erőszakosságra való hajlam.
Ha törekedtek az Isten kegyelmével áraszt el benneteket. Örüljetek, hogy van valaki aki segít  nektek ebben, Ő az Aki ezeket küldi nektek, a Mi Urunk Jézus Krisztus.

Vegyétek észre magatokon, hogy nem vagytok egyedül, az Isten állandóan veletek van és irányít, ha engeditek önmagatokat.
Az önmagatokat szó nem úgy értendő, hogy csak magatokat, hanem a lelketeket értjük ez alatt. Ugyanis nagyon sok földi ember csak úgy képes a  földi életében megélni az Isten akaratát, ha neki nem kell semmiféle teendőire odafigyelni, mert helyette ezt megteszi valaki.

Ekkor már nem az ő akarata érvényesül, hanem a közösségi szellem az, ami irányítja  őt a feladataiban. És mi arra szeretnénk felhívni a figyelmeteket, hogy a szabadság a legnagyobb kincsetek a földön, és ezt ne adjátok oda senkinek sem, mert ezt az Isten adta minden földi embernek a feladataihoz.
Képzeljétek csak el ha az Isten nem adott volna szabad akaratot az embereknek, akkor mindenki csak azt tenné amit a másik, nem lehetne arról beszélni, hogy mindenki más feladattal született a földre a hibáinak a kijavítására.