Jézus a fény

5. Építkezés a romokból

A lelketek az állandóan építkezik, csak nem mindegy a számára, hogy most milyen alapokra fogja letenni a következő tégláját, vagyis a feladatának az alappilléreit, amelyre majd a többi feladatát fogja ráépíteni.
Mindig nagyon el kell minden földi embernek arról gondolkozni az élete során, hogy valóban a jóra akar- e törekedni vagy csak úgy akarja élni az életét, hogy majd lesz valahogyan.

Mindig az a legnagyobb veszély az emberi életek során, hogy nem  azt teszik, amit a feladataikban lehoztak javításra, hanem egészen más témájú feladatba kezd bele lélek, mert egyáltalán nem figyel a benne megszólaló benső hangra, amely segíteni akarja az embert a feladatában.
Ebből adódnak a legtöbb tévedések és félre csúszások az emberek életében, mert azt hiszik önmagukról, hogy a legjobbat teszik, s közben a számukra a lehető legrosszabbat, mert mindent romba döntenek magukban és maguk körül az elferdített cselekedeteikkel.
.
Mindig az lenne a legjobb, ha nem kellene a romokból építkezni, hanem mindig csak az egyenes utat járná az ember az Isten irányítása alatt. De ahányszor csak nem az Isten akaratát teljesíti az ember hanem a saját akarata szerint él, akkor folyamatosan építkeznie kell a romokból, amelyet saját maga épített maga köré.

Ezért kérünk benneteket kedves földi testvéreink, hogy soha ne keseredjetek el, mert az Isten jó és állandóan a bajbajutott emberek segítségére siet az Ő vigasztalásával.
Egyetlen emberben sem legyen kétség, hogy ő most az Istentől így kevesebbet kap mint más testvérei. Az Isten annak akinek Ő ezt jónak látja, azt lelkében megerősíti, hogy a körülötte zajló események miatt  a lelke meg ne gyengüljön.

Ezért szükséges az, hogy a lelketekben mindig békesség és nyugalom legyen, hogy az Isten Szent Lelke  áttudja járni azt a területet, amit Ő meg akar vigasztalni.

Mindig legyen bennetek az, az érzés, hogy a lelketek csak az Isteni szeretet által van irányítva, mert ellenkező esetben mindig csak a tévutat látjátok magatok előtt.
A jelenlegi időtökben is csak idő kérdése és azok, akik most nagyon boldogoknak érzik magukat abban a mesterséges  új környezetben, azok egy idő után már nem tudják úgy élvezni azt a lelki „táplálékot”, amit ott  fölkínálnak az emberek számára.  

Sokan oda sem figyelnek ezekre az eseményekre, mert az elvakultságuk következtében, akik másoktól várják a lelki felüdülést, azok csak arra figyelnek, hogy ez meg legyen a számukra, hogy ne kelljen szembenézni önmagukkal, hogy valóban arra vágyik-e  a lelkük vagy csak éppen kényelemből ezt a megoldást választották?

Ez a legveszélyesebb az emberi lélek számára, mert folyamatosan  csak arra vár a lélek, hogy olyan táplálékhoz jusson, ami az ő számára  a legjobb, vagyis az Isten által küldött belső segítség.  Ez fogja a lelket előbbre vinni abból a veremből, amelybe szépen lassan belesétált azért, hogy neki a legjobbat kínálták fel tanításként, csak  az a tanítás az ő lelkének nem megfelelő táplálék, így nem örvendezik már a lélek az újnak hitt nagyon szép tanításon.

Ezért fontosak ezek az események, hogy a lelkeknek maguknak kell megéreznie, hogy hol van az ő számára olyan lelki táplálék, amit ő valóban feltud használni az ő feladataiban. Sokáig lehetséges olyan esemény is, hogy a lélek fel sem figyel arra, hogy vele mi is történt.  Nyugodt, jól érzi magát, de a lelke az nem tud az élet  lépcsőjén  fentebb lépni, mert az amiben él és táplálkozik, az nem az ő feladatához  rendelt lecke.

Ez az ami nem ismerhető már fel a lelkek számára, mert itt a lélek már teljesen elvesztette a tájékozódó képességét és nem tudja az irányt sem megváltoztatni a további lelki fejlődéséhez.

Ezért küld az Isten minden időben, olyan lelkeket, akik segítenek a többi embertestvéreiknek, hogy együtt tudjanak újra visszatérni a szellemi otthonukba.

A lelked fog irányítani téged és csak úgy tudsz cselekedni, ahogyan  azt ő akarja, hogy megcselekedd. Legyél nyugodt  és bízd magadat rá az Istenre, hogy elvégezze azt, amit az emberek a földön másként cselekedtek azért, hogy  az ő akaratuk legyen  az, amit fel tudjanak majd mutatni az Istennek.

Vegyétek észre magatokon, hogy ez az időszak a földi emberek körében, a zűrzavar, a káosz ideje. Ezért nincs békesség az emberek között, még azok között sem, akik valóban az Isteni utat járják, mert a lelküket átengedik a gonosz gondolatoknak és megszentelés helyett az örökös vita és ellentétes érzések kavarognak az emberek lelkében.
Azért, hogy így egyáltalán nem magukkal kell foglalkozni, hanem az embertestvéreikkel. Így kerülhetett sor arra, hogy a jelen időtökben is a lelkek elkeseredésükben egyáltalán nem az Istenre figyelnek, hanem a körülöttük zajló eseményekre.

A kísértőnek ez a legszebb eredménye, mert így az emberi lelkekben nincs békesség, fegyelem és emiatt a lélek az útját elhagyja.
Próbáljatok ezeken elgondolkozni, hogy valóban az Isten Szent Lelke irányít benneteket, vagy csak a csalfa káprázat az, amely a szemeitek előtt lebeg ?

Most a földi élet nem könnyű, mert nem azokat a lelkeket veszíti el az Isten, akik gyengék, hanem éppen azokat, akik lélekben megerősödve, de hitben gyengék és a szemük nem lát, mert nem veszik észre azt, ami éppen történik körülöttük.
A lélek állandóan küzd az emberi nehézségek ellen, hogy ő a feladatát el tudja végezni. Fontosnak tartjuk mi égi testvéreitek, hogy ezekről beszéljünk nektek, mert ezek azok a  nehéz pillanatok a lélek részére, amikor eldől  az ő földi életének a sorsa,  vagyis az eredménye ettől válik sikeressé vagy éppen sikertelenné.

Nem lenne jó ha ezekről nem kezdenétek el gondolkozni, mert ez a legfontosabb a földi  élet befejezésekor, hogy az Isten előtt az Ő mérlegén, mennyi az, amit az Isten fel tud használni az ő javára, vagy éppen csak tele van sivársággal és értéktelen dolgokkal.

Nem mindegy a lélek számára, hogy hogyan tér meg a szellemi otthonába. A földi ember számára az lenne a legjobb, ha nem különféle tudományok irányába fordítaná a figyelmét, hanem az Istenre figyelve élné a hétköznapi életét szeretetben és megértésben. Ehelyett a lelkek telve vannak különféle hit-tudományokkal és érvekkel, nemzetközileg elismert vizsgákkal, amik a lelkeket csak terhelik és ezáltal az Isteni kegyelem által adott szeretet erő csak úgy tud érvényesülni, ha a lélek ezekről lemond, vagyis nem tartja fontosnak, szükségesnek. 

Vannak olyan emberek a földi világban, akik csak az Istent  akarják odairányítani az ő akaratukhoz, mert a tudásuk már megvan, csak az Isten szolgálatába nem akarják magukat állítani, mert akkor az életüket meg kellene változtatni le kellene mondani azokról az elismerésekről, amit testvéreitől kapnak, így az már nem lehetséges az ő számára, hogy ezt meg tudja valósítani.

Mi mindenkor arra szeretnénk felhívni a figyelmeteket, hogy az életeteket ajánljátok az Istennek oda, hogy Ő tudjon benneteket irányítani és nem fordítva. Próbáljátok meg  a mindennapi életetekben, hogy az Isten  a nap minden órájában, percében az Őrá figyelőket mennyi örömmel ajándékozza meg, hogy a lelkükben a vágy  egyre erősödjön iránta.

Ezért történhetett meg körülöttetek, hogy az emberek lelkéből elveszett az öröm, mert a lélek a figyelmét nem az Istenre irányította, hanem valamire, amit annak hitt, hogy az, az Isten.
Ezért fontos az,  az élmény a számotokra, hogy a lelketeket ha  az Istenre irányítjátok, akkor annak a gyümölcseit ti aratjátok le a saját magatok javára.

Ellenkező esetben, amikor nem az Istenre figyeltek, akkor ezt az élményeket nem tapasztaljátok meg. Mert a lélek gyümölcsei azok annak adatnak meg, akik az Isten Szent Lelke által  irányítottak.
Ha  a lélek gyümölcseit nem tapasztaljátok meg önmagatokon, az életetekben, akkor el kellene azon gondolkozni mindannyiótoknak, hogy ezek miért nincsenek meg az én életemben ?

Az, hogy a lélek nehezen tudja ezeket felismerni, az azért lehetséges, mert a tájékozódó képességét teljesen elveszítette, mert az Isteni kegyelem nem adatik meg a számára.
Nem lenne jó, ha csak akkor vennétek észre önmagatokon, hogy valami nincs rendbe körülöttetek, vagyis veletek, mert az idő az rövid, egy földi ember  élete az Isten szemében pár pillanatnak tűnik, ezért igyekezzetek, amíg van rá időtök, hogy elvégezzétek azt, amit az Isten rátok bízott.

Mi is segítünk benneteket, csak hagyjátok magatokat az Isten által vezetni, hogy ne legyen a szívetek megkeményedve és a lelketeket pedig adjátok oda az Isten Szent Lelkének megmunkálásra, hogy Ő végezze el azt, amit ti elrontottatok a hibás cselekedeteitekkel.
Jó lenne ha minden földi ember elkezdene ezeken elgondolkozni, hogy minél több elhullott kalászt tudjanak az Isten angyalai begyűjteni az aratáskor, hogy öröme legyen az Istennek az Ő gyermekeiben, akik Őt elhagyták és most ismét visszatértek Őhozzá.

A lelketekben tartsátok meg azt, amit az Isten a szeretetével beleírt a ti életetekbe és soha ne zavarjon meg benneteket, ha valaki másképpen kezd el gondolkozni. Annak az, az oka, hogy soha nincs senki sem magára hagyva, és így annak aki eddig egyáltalán nem azt tette , amit az Isten elvárt volna tőle, így most kényszerhelyzetként  éli meg az,  az ember azt a Jézus által vezetett életet, amit ő nem akar felvállalni, mert az neki nem tetszik.
Holott a lelkének pontosan arra lenne szüksége, hogy azokat a tulajdonságait változtassa meg, amelyek az ő számára a legféltettebb, legérzékenyebb pontjai.

Az Isteni kegyelem mindenkit irányít, csak aki tudatosan nem akarja azt felvállalni, amit az Isten az ő számára küld, akkor az a lélek nagyon szenvedni fog addig, amíg arra rá nem döbben, hogy valamit másként kellene cselekedni, hogy ebből a kátyúból  kitudjak kerülni. Ez a szenvedés nemcsak fizikai, hanem lelki  is lehet. Sajnos az emberek ezekből a maguk alkotta mélységekből nagyon nehezen tudnak egyedül kijönni, mert az Isteni kegyelem által küldött emberi segítséget, ( mármint a gondolati változásokat küldi az Isten ),  ha az emberi lélek túlságosan  megkeményedett, akkor ezeket a Jézusi szeretetfoszlányokat észre sem veszi, hanem inkább az ellenkezőjét éli meg, hogy őt az embertársai  állandóan csak bántják, holott az Isten Lelke által irányított embereknek tudjuk csak  elküldeni azt a sugallatot, hogy ők továbbadják testvéreiknek.     

Azok, pedig, akik ezeket továbbadják, a közösség egyes tagjai  bizony ferde szemmel néznek rá, hogy miért oktatja ki azt, aki  éppen a legjobbat cselekszi, mármint ő szerinte. Innen indulnak el az emberek között, a közösségekben a véres ellentétek, amikor a megkeményedett szívet az Isten már nem tudja megérinteni az ő meleg, simogató szeretetével, mert teljesen elzárkózik tőle.

Az ő lelkében az él, hogy embertársai mennyire  ellenségesek vele szemben és így még jobban megerősödik abban a téves gondolkodásában, hogy itt mindenki rossz  úton jár, csak ő az, aki az igaz Isteni utat járja.
Testvéreim ez a léleknek a legnagyobb buktatója, hogy egyáltalán mi az ami ebből a ti részetekre elfogadható, azt mindenki a saját maga lelkén fogja megérezni akkor,  ha ő az életével és minden adottságával  az Istent szolgálja, mert a lelke csak akkor lesz képes felfogni azt, amit az Isten elvár az emberi lélektől.

Ha ezt az életében elmulasztja, csak akkor fog ráeszmélni  a földi életében elkövetett  hibáira, amikor az Isten előtt kell azt az eredményt felmutatni, amiért  a földi élettel az Isten megajándékozta őt.
Nem lenne helyes, ha erre kellene a  legtöbb energiát  elfogyasztani, hogy a jelenlegi  földi élet zátonyra futása miatt legyen a lélekben olyan teher, ami nem segíti elő a további fejlődését  itt a földi  testben.

Abban szeretnénk segíteni benneteket, hogy a földi életetek eredményesek legyenek a számotokra. Jó lenne ha a földi életet nem megerőltetőnek élnétek meg, hanem örömteli, boldog lehetőségnek, hogy az Isten kegyelméből lehetőségem van a földi életemben a hibáimat kijavítani.

Ezért vannak a földi emberek túlságosan megterhelve lélekben, hogy állandóan csak, a rosszra hajló természetük  folytán, nem veszik észre a bennük  rejlő olyan hibákat, amelyeket az Isten  lehetőségként a földi életében biztosított a számukra, olyan helyet ahol ő azt elvégezheti.
De a földi ember mit csinál ?  Azt, hogy irányítja a másik embert, elveszi azt az örömet  az ő életéből, amit az Isten neki adott, hogy ezzel is ő büszkélkedhessen, erősítse önmagát.

A lélek ilyenkor szenved, nem találja a helyét, azt érzi mint amikor rabló járt volna lakásában és feltúrva azt, az ő megszerzett értékeit ellopja.
Ezek a lelkek, akik a máséból gazdálkodnak, azok nem törvényesen szerezték meg azt, amit magukénak vallanak.

Így a vezető emberek, közösségi lelkek nem képesek azt  a nagyon fontos szerepet fölvállalni, hogy ők valóban  az Isten szolgálatában álljanak, mert a lelkük már nem engedi meg azt a számukra, hogy meghallják az Isten halk, szerető, gondoskodó  szavát.

Testvéreim törekedjetek arra, hogy a lelketekben mindig igaz, tiszta, jószívű emberek legyetek és hagyjátok, hogy az Isten Szent Lelke irányítson benneteket, ne a lelketek külső redőjében megszólaló téves hangra legyetek figyelmesek, hanem a belső igaz értékeket figyeljétek meg magatokban.

Az a leghelyesebb a számotokra ha mindig örömteli, igaz, jókedvű és jó humorú emberek lesztek, ha nem engeditek magatokba a szomorúságot, hogy gyökeret verjen a lelketekbe, mert akkor az Isten szavát nem halljátok meg a ti szívetekben.
Pedig Ő mindig szól nektek, csak a lelketekben, szívetekben nincs csend és nyugalom, hanem a külső zajokra figyeltek, amik bizony elviszik a gondolataitokat  olyan irányba, ahol már nem halljátok magatokban meg az Isten hívó szavát.

Láthatjátok az életetekben, a közösségeitekben, hogy mennyire nem tud megvalósulni az, amit az Isten akar veletek és általatok megcselekedni.

Itt van az, az élethelyzet, amikor egymást el nem fogadva el kell, hogy távolodjatok egymástól, mert az Isten nem hagyja egyben azt, amit az ellentét művel, vet és táplál. Így kerülhetett sor arra, hogy a lelkeknek  másként juttatja el azt  a táplálékot, amire nekik szükségük van. Jelen időtökben  is hasonló a helyzet. Az Isten megkeresi azokat a lelkeket, akiket Ő érdemesnek talál és Ő azt, az Ő lelki erejével táplálja, hogy az elesettségükből feltudjanak állni, ami annak  a következményeként érte őket, hogy nem lettek alkalmasak arra, a feladatra, amire a földi embertanítók elkezdték összegyűjteni azokat, akik az ő nagyon értékes szellemi tudásukat együtt tudják kamatoztatni.

Ne legyetek testvéreim elkeseredve, mert az Isten gondoskodik az övéiről, nem hagyja őket szabadon, hogy az ellentét prédájára kerüljenek azok miatt, akik ebbe a helyzetbe  taszították az embertestvéreiket.

Jó lenne minden embernek elgondolkozni azon, hogy ő hány ember  életét keserítette meg azáltal, hogy ő előbbre jusson az élet lépcsőjén ?
Nem lenne helyes ha csak azokról beszélnék nektek, akik letaszítottakká váltak, hanem gondolkodjanak el azok az embertestvéreim is, akik egyáltalán nem törődve a rájuk bízott lelkekkel a saját erős akaratuk  által azt cselekednek meg, amit ők akarnak,  az Isten nagy ernyője alatt.

Vegyétek észre, hogy az emberek mindent az Isten akaratával megegyezően cselekednek, csak  elfelejtik, hogy az ellentét is pontosan azt követi az emberi lélekben, hogy mi az amit az Istennel tud igazolni. Ha ez bejön a számára, onnantól kezdve lehet bármit is mondani annak az emberléleknek, ő arra hivatkozik, hogy az Isten akarata szerint cselekedett.

Csak éppen azt felejtik el az emberek, hogy a lelkükben mélyen elnyomták azt az érzést, amelyet Istennek neveznek.
Így kerülhetett sor arra az eseményre, hogy egyes lelkek elkezdtek úgy gondolkozni, hogy most akkor mi van, nincs igazi tanítónk ?, hogy ilyen zűrzavar keletkezett körülöttünk.
Igen vannak, akik erre rájöttek, hogy az igazi tanítótok  Jézus Krisztus és őt kell követnetek, hogy a lelketekben mindig, öröm, nyugalom és békesség legyen.

Soha ne adjátok fel testvéreim, hogy nincs tovább, Jézus Krisztus szeretete velünk van és segít bennünket a  mi nehéz napjainkban is.
Próbáljátok megtapasztalni azt, amikor az Isten nem hagy benneteket magatokra, hanem folyamatosan az Ő áldásaiban fürödtök, hogy el ne gyengüljetek.  Mi is folyamatosan arra törekedünk égi testvéreitek, hogy ebben nektek segíteni tudjunk, hogy a földi élet nehézségei közepette ne legyen egyetlen napotok sem, amiben boldogtalanok lennétek.

Mi azt szeretnénk a  ti számotokra elmondani, hogy ezek az írások,amiket hosszú oldalakon keresztül  olvastatok, ezek emberi kezek  által íródott, csak az irányítást  az Isten Szent Lelke vezette, mivel az, az embertestvérünk aki ezt elvégzi ő nincs ezeknek a szellemi tudományoknak, olyan formában a birtokában, hogy ő erre képes lett volna önmagától, emberi gondolkodásból.

Ezért kérlek benneteket, hogy ezeket az írásokat fogadjátok tőle olyan szeretettel és örömmel, amilyen örömmel ezt ő írta nektek.
Gondoljátok el  éjjelt – nappallá téve tette ezt a feladatát azért, hogy a kérésünkre ez az írás minél hamarabb  a ti kezeitekbe kerüljön, és segítségetekre legyen.    

Próbáljátok megérteni őt, ha ezeket az írásokat elolvassátok, hogy ezt neki  meg  kellett cselekednie ahhoz,  hogy az Isten Szent Lelke ezeket továbbítani tudja  a földi emberek számára.

Ti nagyon jól tudjátok, hogy a földi életben mily keveset foglalkoztok az Isten dolgaival. Ezen testvéretek a keze által tollal leírva, majd legépelve tette azt értetek, hogy segíteni tudjon nektek.
Örüljetek, hogy az Isten mindig talál magának olyan szolgát, akire rábízhatja a mennyei kincseket, hogy ő azt még tovább tudja adni azoknak, akiknek az Isten akarja, hogy a kezükbe kerüljön.

Így jöhetett létre  ez a tanítás, könyv formájában is, hogy ezt a szerencsétlen kis emberlelket irányítottuk, hogy  valahogyan eltudjuk érni ebben az értelemben  a lelkét, mert  ő egyszerűségénél fogva, és tudása miatt egyszerűen távoltartott magától minden olyan gondolatot, hogy ő ilyet csináljon.

Napokig vergődött abban a gondolatban, hogy ő ezt nem csinálhatja meg, mert ő egy olyan ember, aki nem a tudományos írásokkal foglalkozik, csak éli az egyszerű szeretet teli  életét a családjában.
 
Aki ezt nem hiszi el róla rá fog jönni abból, hogy egyáltalán nincs semmiféle olyan képzettsége, ami arra engedne következtetni, hogy ezt tudományosan tárta elétek. Nem. Ember ő, aki csak azt teszi, amit az Isten kér tőle, hagyja, hogy az Isten akarata teljesüljön az ő életében.

Lássátok testvéreim, az Isten mindig megkeresi a legkisebbeket, akik felismerik Őt,  mivel nem vakította el a szívét a nagy tudás, ami nem hátrány, de nem is visz a győzelemre, ha üres, és nincs mögötte  Isten által vezetett cselekedet.

Örülünk annak mi égi testvéreitek, hogy van közöttetek olyan ember, aki ezt a feladatot fölvállalta és eljuttatja hozzátok, mivel ezek az égi kincsek a földi embereknek szólnak.

Bízzatok embertestvéretekben, mert mindez nem az ő saját akaratából készült, csupán eszköze volt az égi tanítóinak.  A szeretet vegye körül a ti lelketeket, hogy mindaz amit itt elolvastok építse tovább a lelketeket, hogy az Isten örömét lelje bennetek.