Jézus a fény

3. A ránk bízott kincsekről

Legyen benned minden alkalommal olyan vágy, hogy mi lesz a mai napon az a téma, amelyet az Úr küld neked és azoknak, akik elolvassák ezt az írást. Te nem tudod felfogni sem, hogy mekkora kincs van a kezedben, azért hogy a lelkedet irányító égi kezek segítenek neked ebben a feladatban, amelyre nagyon nagy szükség van a földi emberek körében, mert ezek az információk így egyben nagyon nagy értéket képviselnek a földi emberek számára.

Mi nem azt akarjuk neked mondani, hogy ezeket, nektek tökéletesen magatokévá kell tenni, hanem azt szeretnénk elérni vele, hogy mindenki találja meg a saját maga számára íródott részeket. Ha csak egyetlen ember elfogadja ezt az írást és magáévá is teszi, akkor már volt értelme ennek az óriási sok írásnak a papírra kerülni.
Te aki csak írod ezeket a sorokat fogalmad sincs arról, hogy ezeket te hogyan fogod az emberek elé tárni, hogy megismerjék ezeket az írásokat. Nem baj, csak legyen benned türelem és alázat, hogy amit elkezdtél azt be is tudd fejezni.
s
Eltudod képzelni, hogy most mekkora támadásnak vagy kitéve amiatt, hogy ezt a lépést megtetted, mert ez fogja elindítani  a lelkekben azt a gondolkodási folyamatot, hogy valóban érdemes lesz-e ezt együtt folytatni, mert ennek így be kell következnie.
Mert ha az emberek csak megszokásból  és egyesekhez való ragaszkodásuk miatt fognak  összejárni, azzal nem segítik elő a saját lelkük fejlődését, akármennyire is azt hiszik, hogy ez mennyire jó nekik. Az a legnagyobb baj az emberek körében, hogy egyáltalán nem akarnak önállóan gondolkozni és döntéseket meghozni, mert az a számukra fájdalmas.

Ezért van a legnagyobb szükség arra, hogy mindig minden körülmények között legyen valaki, aki a lelkeknek segít a továbblépésben. Erre kértünk fel téged, vagyis a te lelked ezt a feladatot örömmel  végzi, mert a te feladataid  közé olyanok  is tartoznak, amire te egyáltalán nem is gondolsz, hogy felhívd  a testvéreid  figyelmüket arra, hogy az Istent hol találják meg.
Vagyis rá kell jönniük, hogy az, az út  nem az  ő útjuk. Ezért van szükség arra, hogy a fenti cselekedeteddel  elindítsd  s az emberek  számára nagyon fontos eseményt, ami elgondolkodtatja  a lelkek egy részét.

Aki nem veszi fel a gondolatmenetet, az egy ideig vergődni fog abban  a légkörben, amelyben nagyon jól érzi magát. Így kerülhetett sor a mai napra is, hogy nem kellett ott legyetek abban a közegben, ahol számotokra lejárt a tanulási időszak, mert ott elvégeztétek azt, ami rátok tartozott. Így ezért ezeket a vergődéseket ti már kívülről szemlélhetitek, mert ha ott lennétek a jelenlétetek mások számára nem indítaná el a gondolkodási folyamatot.
Ez így jó a ti lelketek számára. Fontos, hogy ti emiatt ne aggódjatok, ezt nektek  meg kellett cselekednetek, mert ez a ti feladatotok volt.
Így a lelketek elkezdi a további feladatait, mert ott már nincs számára tér  a fejlődésre.

Ezért van az, hogy nem lehet előre tudni azt, hogy ki mit fog csinálni, mert azt csak mi égiek tudjuk, hogy melyik feladat után mi következik.  Ezért hagyjátok a lelketeket szabadnak, hogy az Isten Szent Lelke tudjon  irányítani benneteket, vagyis a lelketeket. Bízzad ránk magadat, hogy eltudjuk  érni a szívedet és megtudd cselekedni azt, amit mi látunk jónak. Ezért soha ne legyél nyugtalan, ha valakivel beszélni valód lesz, hogy mit mondjál neki, mert ez a mi feladatunk, hogy mindig arra vezessünk rá, amire a te lelkednek éppen szüksége van.
Nem lehetsz biztos abban, hogy amikor eltervezel  valamit, hogy azt meg is tudod valósítani, mert  ha ránk bíztad magadat, akkor ennek az  a következménye, hogy irányítsuk  a lelkedet a jóra.

Nektek földi embereknek az a legfőbb feladatotok, hogy figyeljétek egymást, hogy nektek mit üzen az Isten  egymáson keresztül. Van olyan feladat, amelyben kizárólag csak a másik ember által küldött tanításból lehet kihámozni  az igazságot ahhoz a feladathoz, amelyre  a léleknek éppen szüksége van.
Ezért nagyon fontos, hogy figyeljetek egymásra, mert ezeket a feladatokat  másképpen  nem lesztek képesek megoldani, mert ennek így  kell történnie.

Vegyétek észre  önmagatokon, hogy ez mennyire nem működik a ti köreitekben, mert ezek mind arra engednek következtetni, hogy egyáltalán nem vesztek tudomást  embertársaitok által adott tanításról, mert szóba sem jöhet egyeseknél, hogy ezekről el is gondolkodjon.
Ezért nincs egyetértés és megértés a földi emberek között, úgy azoknál  akik egyáltalán nem foglalkoznak Jézusi tanítással és úgy azoknál sem tapasztalható csak  igen ritkán, hogy a mások által kimondott felelet az, amit el kellene fogadni annak, akinek éppen szólt.

Ezért kérünk benneteket, hogy nagyon figyeljetek egymásra, mert csak így  tudunk  nektek segíteni  a feladataitokban. Ha ránk sem figyeltek, akkor esélyetek sincs a továbblépésre a feladataitokban.

Reménykedjetek abban, hogy az Isten örömére fogtok dolgozni és akkor helyetek lesz az ő országában. Nem lehet előre semmiféle olyan eseményt biztosra vennetek, amit  azt hiszitek, hogy  úgy van  jó.  Az Isten országában és  abban a közreműködésben, amelyben mi is részt veszünk csak úgy tud működni, ha hagyjuk, hogy az Isten irányítson bennünket is. Ezért ti földi testvéreink soha ne gondoljatok magatokról olyant, hogy ezt ti cselekedtétek meg.

Ha  hagyjátok magatokat az Isten által vezetni, akkor azt mi irányítjuk és ti cselekszitek meg. Nem lenne jó egyetlen földi ember számára sem, ha nem hagyná magát irányítani, mert akkor ezekről  az értékes kincsektől elzárja magát.
Jó lenne ezeken elgondolkoznotok, mert minden mondat, ami ide leíródott, annak jelentősége van, csak találjátok meg benne a saját magatokra vonatkozó sorokat. Mindezeket csupán szerettük volna a tudomásotokra hozni, hogy lehet másképpen is élni.

Az emberek döntő  többsége észre sem veszi azt, amit nagyon sok ember elkezd fejtegetni önmagában, hogy ez miért van így, vagy hogyan lehetne ezen változtatni. Nem arról  kell legfőképpen  gondolkoznotok, hogy  most mi lesz azzal, aki fittyet hány ezekre  a sorokra, hanem arra gondoljatok, hogy hány ember lesz, aki elolvassa és a lelke felüdül rajta és örvendezik és hálálkodik az Istennek, hogy ezt a könyvet elküldte neki embertársain keresztül.

Ezek lesznek az igazi örömkönnyek a szemeitekben, amikor erről tudomást fogtok szerezni, hogy mennyi embernek  tudtatok azáltal segíteni, hogy ez az írástömeg  a papírra került. Ez  legyen bennetek és éltessen benneteket, hogy az Isten szolgálatába álltatok és szeditek annak gyümölcseit, amelyeket azért  ad az Isten a számotokra, hogy segítse  a további munkáitokat, hogy legyen bennetek  kitartás, öröm  és erő, hogy végig tudjátok csinálni ezt a gyönyörű feladatot.

Mindig gondolj arra a példabeszédre, amelyben az ember elteszi  azt a garast, amit kapott az Ő Urától  és elmegy  vele oda, ahová  az emberek nem tudják őt követni, hogy ő ott gazdálkodjon azzal a rábízott kinccsel, amelyet  az ő Ura  számon fog kérni tőle, hogy hogyan gazdálkodott  a reábízott  kinccsel.

Az aki csak elásta, hogy biztosan el ne veszítse azt,  azt az Isten nem tudja rávenni arra, hogy  ő fogjon neki az ő életének és az abban rejlő kincsekkel kezdjen el gazdálkodni, mert arra ő képtelen, nincs meg hozzá az a ráérző képessége, ami őt  elvezetné ahhoz a személyhez, aki őt útba tudná igazítani, hogy a rábízott értékeit,  hogyan  tudná sokszorosítani, hogy az  Ő Ura ha  megérkezik örömmel tudná neki megmutatni azokat az eredményeket, amelyeket ő a földi életében elért.

Ezért van nagyon nagy szükség arra, hogy legyetek egymásnak támaszai, hogy amikor valaki elgyengül, akkor annak tudjatok segíteni.  A jelen időtökben nagyon nehéz helyzet alakult ki amiatt, hogy a körülmények nemhogy javultak volna, hanem inkább erősödtek a közösségben azok a szellemi erők jelenléte, amelyek eddig is nagyon nagy befolyást tettek az emberekre, és az emberek pedig egymásra.

Ebből kifolyólag egyre jobban szükségét érezzük annak, hogy ezek az írások mihamarabb az emberek kezébe kerüljön, hogy az emberi lelkek, amíg nem  süllyednek a mélybe, a gondolkodásuk eredményeképpen, addig legyen a számukra egy kapaszkodó, hogy ezt megtudják valósítani, amit az Isten is elvár tőlük.

Mindannyian nagyon nagy események előtt álltok  a közösségeitekben, mert elérkezett az idő arra, hogy mindenki a cselekedetével igazolja azt az Istent, akit ő képvisel. Mert a földi emberek körében nagyon sok Istenkép létezik, de az igazi az nem úgy létezik, ahogyan azt egyesek és csoportok azt képzelik, mert ők az Istent alakítják a maguk kénye – kedve szerint ahhoz a képhez, amit ők jónak látnak.

Így kerülhetett sor a jelen időtökben és környezetetekben, hogy ezerféle Isten létezik a számotokra,csak egyikőtök ilyen ruhába öltözteti, míg a mások  különbözőképpen  imádják, de ezek csak külsőségek. Az igazi benső  érték a legfontosabb, ami az emberi szívekben lakozik.

A lelketekben megerősödve vegyétek észre magatokon, hogy nincs más Út csak az, amit  az Isten irányít, a többi csak annak látszik. Mindenkire rá fog kerülni a sor, hogy szembekerüljön önmagával, az ő saját maga alkotta eseményekkel és akkor bizony fájdalmas lesz az, az óra mindenki számára.
Legyetek kitartóak a hitben és az Isten iránti hűségetekben, hogy ne legyen bennetek olyan rész, ami az Isten előtt nem került megtisztításra.
Mi nem azt akarjuk a számotokra jelezni, hogy csak tökéletesek lehettek és akkor kerültök az igazi otthonotokba, hanem arra szeretnénk a felhívni a figyelmeteket, hogy mennyire fontos a földi ember életében a hit és az amit ő jónak ítél meg az Isten fényében. És azokat a fizikai világ nehézségeiben  magáévá tenni, olyan formában, hogy neki ebből égi kincsei születhessenek.

Próbáljátok ezeket a kincseket megélni földi testben, hogy azután  a szellemi  otthonotokban örömötök legyen az elvégzett munkáitokban. Ez a célja a földi életeteknek, hogy kamatoztassátok magatokban azt a kincset, amit az Isten reátok bízott.

Minden földi ember azt szeretné, hogy azokat a kincseket, amelyeket az Úr reá bízott, hogy  azokra ő vigyázzon.  Ezért igyekszik mások szolgálatába állítani, olyan formában, hogy  átadja magát  annak, aki képes az ő talentumaival is gazdálkodni, hogy azokat ne veszítse el, de ebből ő nem kap pluszt, mivel ő csak oda adta megőrzésre.

Az gazdálkodott vele, akinek adta és a haszna is annak a javára szolgált, majd amikor már neki nagyon sok értéke van, visszaadja a tulajdonosának, hogy csináljon vele azt amit ő akar. Ő nem vigyáz rá tovább. Így az, aki kapta sok – sok idő eltelte után  is csak azzal rendelkezik, amit ő az Istentől  kapott, rosszabb esetben még az is előfordulhat, hogy meg sem kapja azt, amit odaadott és akkor egyáltalán nincs semmije, kifosztották a lelki vagyonából.
Odaadta annak akiben megbízott.

Így kerülhet sor azokra a nagy lelki sivárságokra a szellemek otthonában, hogy még mások örülnek a földi életükben megszerzett kincseiknek, addig akik a földi életükben a lelküket másokra bízták, azok bizony nagyon szegényen fognak megérkezni az otthonukba.

Vegyétek észre önmagatokon, hogy mennyire fontos ez a témakör  a jelen időtökben azért, hogy tudjatok segíteni embertársaitoknak, mert az Isten mindig küld segítséget azoknak, akik arra rászorulnak. Mindannyian nagyon sokat tudtok meríteni ezekből az írásokból, hogy talpon tudjatok maradni.

Ezek az írások olyan formában fognak az emberek kezébe kerülni, hogy nem nekik kell a megoldani egy feladatot, hanem készen kapják meg, ha erre vevő lesz az a lélek.

Ennek hatására kell a lelkekben elindulni annak a nagy változásnak, ami felrázza őket álmaikból, mert nem lenne jó, ha csak akkor ébrednének fel, ha már késő lesz.

Ezért van szükség arra minden korban, hogy az emberlelkeket előbbre tudja az  Isteni kegyelem emelni azáltal, hogy a lelkeknek felhívja a figyelmét, hogy lehet másképpen is élni, tanulni.