Jézus a fény

2. A talentumokról

Nem lehet szétválasztani azt az eseményt, amelyet nem tudsz tökéletesen elfelejteni,mert ezeknek be kellett következniük azért, hogy az Isten  akarata  érvényesüljön a földi emberek életében. Nem lehet azt mondani, hogy ez miért, hanem csak azt lehet mondani, hogy köszönöm, mert ezt az Isten akarta, hogy bekövetkezzen. De nem kell emiatt sem elkeseredned, mert ezek után  is az Isten gondodat viseli és segít  a feladataidban.
Vegyél részt minden olyan közösségi találkozón, amelyen  nem akarják az ember tudatát befolyásolni olyan tanításokkal, amelyek eltérnek attól, amit a lelked szívesen hallgat. Ez lesz a számodra az a megnyugvó állapot, amely átsegít bizonyos pontokon.

Soha ne arra gondolj, hogy amit tettél az jó-e, hanem folyamatosan  arra gondolj, hogy amit tettél az örömöt okozott- e az életedben. Az fogja minden esetben eldönteni a benned felmerülő kérdéseket, mert ami szívből jön az a léleknek örömöt jelent. Te aki lépten-nyomon  tombolsz a benned lévő örömtől el kell ismerned, hogy számodra az jelenti a biztonságot, ha  a lelked visszajelez neked. Ez, az amit csak te érzel, más ezt nem értheti és érezheti.
Legyen benned mindig annyi öröm, hogy ne kelljen másra gondolnod csak arra, hogy ma miért volt az Isten  velem ilyen kegyes, hogy ezt ma megadta nekem. Látni fogod, hogy nem más amit csinálsz, csak az amit, amúgy is megtennél, örülni.

Csak  nem mindegy, hogy az ember lelke mekkora teret képes bevilágítani abból, amit az Isten neki adott megmunkálásra.
Az legyen a szemed előtt, hogy az amit leírsz, azok másokat fognak felvidítani, és örömet okozni nekik a sötét napjaikban.

Mi csak ebben a helyzetben tudtuk a figyelmedet a feladatodra irányítani, mert egyébként nem lettél volna képes elvállalni ezt a nemes és szép feladatot.  Mindig az lebegjen a szemed előtt, hogy az Isten  nem akar neked rosszat, Ő mindig csak azt cselekszi meg veled, ami a te javadra fog szolgálni. Így természetesen csak jó és szép dolgok történhetnek meg veletek.

Mi is nagyon örülünk annak, hogy  e szép és nemes feladatot elvállaltad  és elvégzed azt, amit mi égi testvéreitek továbbítunk a számotokra. Az elmúlt időben  nagyon sokat változott a környezeted és te saját magad is, mert ennek így kellett történnie.                          

Ne hátrafelé nézz, hanem előre nézz! Soha nem vezet az jóra, ha valaki  hátrafelé tekinget, mert akkor az még vár valamit onnan, amit, vagy akit elhagyott. Ez ilyen egyszerű . Próbáld zárd le magadban azokat az eseményeket  és embereket, amelyek időnként  eszedbe jutnak. Ez a Múlt!

Mindig előre tekints, tervezz, mert az a tiéd. Ha nem ezt cselekszed meg, akkor vétesz az Isten törvénye ellen. A múlt az volt, a jelen van, erre gondolj. Vigasz legyen az a számodra, hogy sohasem kapsz olyan feladatot az Istentől, amely nem kedvező a te számodra.

Ez lesz a számodra az a hely, ahol megnyugszik a lelked, mert ebben igazán boldognak  érzi magát, mert ez az ő számára olyan  gyógyír, amit sehonnan sem tud pótolni, mert ezek közvetlenül az égi kezek által adott tanítás, ami nem keveredik az emberek gondolkodásával és az ő szemléletükkel.

Nem lenne jó, ha csak  azt tanulnád, amit mások tartanak fontosnak, mert az, az ő lelküknek megfelelő táplálék. De aki igazán felakarja vállalni  az ő feladatát, az nem tévedhet el különböző kiegészítő  gondolatokért oda, ahol csak  a lelkének a feldolgozására, csak néhány szellemi morzsa jut, mert a többi az nem hasznosítható az ő számára.

Ez a legnagyobb tévedési lehetőség az emberek körében, mert azok akik  igazán biztonságban érzik magukat, azok nem a körülötte lévőkkel törődik, csak a saját  maga elméletét próbálja sokszorosítani, hogy minél erősebbnek tűnjön a környezete szemében.
Erről lehet felismerni azokat a tanítónak tartott  emberlelkeket, hogy ellentmondást  nem tűrő  hangon nyilvánítják ki az ő általuk vélt igazságot.

Ez a környezet számára  nagyon meggyőző, mert ebből azt veszik észre, hogy ők bizony azt teszik, amit az Isten tőlük elvár. Itt van a legnagyobb buktató az emberi lélek számára, mert ezt nem tudja megkérdőjelezni, mert  ezzel  ő is egyetért, mármint elfogadta, és ezzel szemben  bármilyen  más megoldást elvetnek, elküldenek embereket, akik  ezt nem teszik.
Így alakul ki ezekben az emberekben, akik valahonnan  kikerültek, hogy sokkal mélyebben kezdenek el gondolkozni az Istenről, mert az ő lelkük nem volt vevő olyan tanításra, ami azt éreztette vele, hogy  számára  valamit másként  kellene, csak nem ezt és nem így.

Ezért kerülhetett sor arra is, hogy jelenleg az összes emberlélek, akik eddig együtt is tanultak, kezdenek szétszéledni, mert azok az erőszakos Istennek mondott tanítások egyáltalán nem meggyőzőek a számára, mert nem tudja lelkében a helyére tenni azt, amit ott hal, tanul.

Így lehetséges, hogy az emberlelkek elkezdenek másirányba keresgélni, hogy a lelkükben nyugalom legyen, szűnjön meg az állandó zaklatás, ami befolyásolja az emberi tudaton keresztül az egész gondolkodását. Ez az amikor a lélek nem képes meghozni azt a döntését, amit ő az életfeladataiban elvállalt, de az emberi gyengeség, befolyásoltság miatt néha ez teljesen lehetetlenné is válik.

Azért kérünk benneteket, hogy mindig, minden döntésetek előtt próbáljátok józanul, nyugodtan meghozni a döntéseteket, mert akkor tudunk nektek segíteni. Ekkor vagytok vevők a feladat sikeres megoldására, de ellenkező esetben csak olyan döntéseket vagytok képesek meghozni, ami nem Isten segítségével történik, hanem az emberi akarattal, vagyis Isten akaratát ilyenkor igyekszik kizárni az ember.
Gondolkozzatok el minden olyan eseményen az életetekben, hogy az Isten ezt valóban akarja-e az életemben vagy csak én vagyok az, aki ezt mindenáron megakarom valósítani, úgy hogy keresztülviszem az akaratomat azokon is, akik ebben érdektelenek.

Nem azt szeretnénk ezzel a számotokra mondani, hogy ne legyen bennetek kitartás, hanem folyamatosan gondolkozzatok el a bennetek levő érzésekről, gondolataitokról, de úgy hogy közben az Istent hívjátok, hogy segítsen nektek a döntéseitekben.
Az életút tele van döntésekkel, amit ti fel sem ismertek, mert természetessé válik a számotokra, hogy élitek az életeteket. Ebben rejlik a legtöbb kincs a földi emberek számára, hogy a sok apró feladatban, ami a mindennapi életben megtörténik, hogy azokat az Isten akarata szerint tudja megélni.

Sok olyan esemény van az emberek körében, amelyre egyáltalán oda sem figyelnek, mert jelentéktelennek értékelik, és így nagyon sok esetben a nagyobb feladatokat várják és az apróbbat észre sem veszik.
Ha észre is veszik azokat átlépik, hogy ilyen „ ökörséggel” már csak nem töltöm az időmet jelszóval, és ezek  is feladatok, csak ezeken keresztül juthat el az ember a nagyobb feladatokig.
Akik ezt átlépik és mégis nagyobb feladatokhoz jutnak, azok az Istent megkerülve, erőszakosan akarják az Isten akaratába burkolózva megkerülni azt. Csak ezután jön a következmény.
Ha az Isten akar emberen keresztül cselekedni, akkor azt az emberi lélek felismeri és örömmel végzi, és az eredmény sikeres lesz, nem kerül az emberek közé konkoly, ami elnyomja azt, amit az Isten akar hogy bekövetkezzen.

Ne azzal foglalkozz sohasem, hogy most mi az, ami téged zavar, vagy kevésbé tudod magadat nyugalomba helyezni, mert a kísértő folyton arra vár, hogy a ti lelketekben találjon olyan megmunkálatlan részt, amely arra utal, hogy ti ebben igen gyengék vagytok.
Akkor ő ott elkezd dolgozni, különféle trükkökkel kezdi a munkáját, amit a földi ember észre sem vesz, mert azt hiszi, hogy azt amit kér tőle, azt az Isten akarja,  hogy megcselekedje, mert minden külső jel arra utal, hogy ezt kéri tőle az Isten a saját lelkiismeretén keresztül.

Igen ám, csak itt kezdődnek el a nagy szellemi kitörések, nagyot akarások, hogy nekem azt kell cselekednem, amit a lelkiismeretem  megkíván.
Ezért legyetek nagyon éberek magatokhoz, hogy időben  felismerjétek azt a gondolatot, érzést, amely elindította bennetek azt a megcselekedni  való vágyat, hogy  azt akkor valóban az Isten Szent Lelke sugározta – e a lelkedbe, vagy  pedig a kísértő,  a szétdobáló?

Arról lehet felismerni, hogy a lelked, akkor mennyire volt nyugalomban, mert amikor az első döntésedet úgy hoztad meg, hogy közben a lelkedben égő fájdalom, vagy nyugtalanság uralkodott, akkor az nem az Isten  Szent Lelkétől kapott utasítás vagy tanács volt.
Így lehet leghamarabb fülön csípni a megtévesztőt, mert később, amikor már elkezd növekedni a lélekben az elvetett mag, akkor bizony csak a terméséről, a gyümölcséről fogjátok megismerni azt, amit igazságnak hittetek.

Jó lenne, ha lelketeket sűrűn átvizsgálnátok, hogy megtaláljátok benne azokat a nem oda való tanításként elvetett magokat, hogy mielőtt elkezdene meggyökeresedni és növekedni, addigra azokat kitudjátok a lelketekből tépni, úgy hogy az igazit meg ne sértsétek.
Vegyétek alapul azokat az embereket, akik soha életükben nem olvastak bibliát és semmiféle igaznak ítélt írásokat, és még is telve van a lelkük jó és igaz érzésekkel, pedig ők csak mindig a szívükre hallgattak és nem akartak soha nagy dolgokat megcselekedni, csak azt amit a szerető Isten az ő szívükbe belesugallt.
Így vannak még ma is azok a lelkileg fejlett embertörzsek, akik az életükkel élik meg azt, amit  a civilizált emberek a betűkből próbálnak megélni sokszor sikertelenül.

Ezért fontos esemény a földi emberek életében az, hogy soha ne legyenek elbizakodottak, mert ha tudnák, hogy az egyszerű emberlélek, aki a szívével éli az Isteni szeretet által sugallt mindennapi egyszerű életét, az csak akkor kerül önmagával ellentétbe, ha nem hallgat az embertársaiban megszólaló Isteni segítségre.    

Jó lenne ha a ti időtökben is erre jobban odafigyelnétek és egymással törődnétek többet, mint saját magatokkal, vagyis a magatok által célként kitűzött jónak ítélt eseménnyel. Ez lenne a földi ember fő feladata  a fizikai testében, mert a test gyengesége hamar elveszi a lélek uralkodó erejét, és akkor már nincs idő arra, hogy az ő feladatait időben betudja fejezni, anélkül, hogy a lelke ne sérülne meg a rohanásban és a szellem világ kapuja előtti kapkodásban.

Erre kellene mindannyiótoknak jobban odafigyelni, hogy a kapott életidőtöket  ne herdáljátok el feleslegesen olyan tanításokra, ami a lelket nem viszi előbbre az ő útján. Ezek olyan üresjáratok a lélek részére mert, azt amit ő az Istentől kapott feladatot azt képtelen elvégezni, mert ahhoz hiányoznak neki bizonyos élettapasztalatok, amelyeket a téves eszme által kapott tanítás miatt, nem tudta folytatni és befejezni.

Csak amikor a lélek elfárad és visszavonul, vagyis elköltözik az otthonába, akkor döbben rá, hogy ő nem is azt cselekedte meg az életében amit neki meg kellett volna cselekedni azért, hogy az élet lépcsőjén fentebb tudjon lépni. Ezért van az emberiség annyira alacsony szellemi szinten, mert nem az Isten által mutatott utat járják, hanem azt, amit ő lát jónak és meggyőződik arról is, hogy ez helyes, mert nagyon sokan ezt cselekszik.
Akkor biztosan jó az amit ő is csinál, mert a földi ember életében a meggyőződés nagyon nagy úr, mert nincs semmi, de semmi ami őt ettől eltudná téríteni.

Így kerülhet sor arra, hogy földi ember sohasem lesz egyedül olyan eszes és okos vagy mindegy, hogy milyen jelzőt mondok rá, hogy ő egyedül  Isten akarata nélkül üdvözülni tudna.  Ezért nagyon fontos, hogy soha ne szakadjatok el egymástól, akik Jézusban egyek vagytok, mert akkor az emberi lélek olyan sorsra jut mint az, aki nem akar együtt dolgozni azzal, aki őt munkásává fogadta, és ezzel el lehetne tenni azt nehéz megoldatlannak látszó feladatot, amit minden földi ember cipel.

Így lesz egykor az a fontos esemény is amikor az ember hiába fogja mondani az Istennek, hogy az Ő nevében tanított, gyógyított, az Isten akkor fogja azt mondani nekik, hogy  „ távozzatok tőlem, nem ismerlek titeket „ .
Ez lesz az a nagyon fájdalmas időszak a lélek részére, hogy látni fogja saját életét és cselekedeteit és ott rádöbben, hogy egy picit sem sikerült javítani ebben az életében mert a jó cselekedetei is elvesznek, mert az a jónak vélt cselekedet, nem az Isten szeretetének a tükrében vált azzá.
Így kerül a lélek abba a helyzetbe, hogy nem tudja, hogy most mit csináljon, mert ott lebeg a szeme előtt, mármint a lelki szemei előtt, hogy azt amit az Istentől kapott erőt, vagyis kincseket, azt ő nem arra a célra használta fel amire az  Isten azt neki adta.

Így nem tud az  ő talentumaival elszámolni, mert nemhogy kamatoztatta volna, hanem még azt is elvesztette amit kapott az Istentől, mint útravalót. Ezért fordul elő az a helyzet, hogy a lélek elkezd azon töprengeni, hogy hogyan  tudja helyrehozni azt, amit elrontott.
Isten kegyelmes és a rászorulókon mindig segít, így megmutatja neki azt, hogy hogyan kellett volna  neki élnie a földön, amíg arra lehetősége volt fizikai testben. Ez a legfájdalmasabb a földi világból visszatérő emberlélek számára, mert nincs lehetősége a szellemi otthonban a hibáinak a kijavítására.

Ettől kezdve a lélek elkezd készülni a következő testet öltésre, hogy az elrontott jót kitudja javítani az Isten kegyelméből. Ez a sorsa a földi világban élő embereknek.

Ezeket azért írtuk le a számotokra, hogy amíg van időtök a földi világban, addig törekedjetek arra, hogy a lelketek boldogan, elégedetten  térjen meg  a szellemvilágba.