Jézus a fény

1. Égi kezek irányítása, vezetése

Mi égi segítőid arra akarjuk felhasználni a fizikai erődet,  hogy ezzel olyan embereknek próbálj  meg segíteni, akik egyenlőre hallani sem akarnak  arról, hogy a lelküket  a jóra, az Isten felé fordítsák, mert elvakult bennük a jóra törekvő érzés.
Ők azt teszik, amit ők jónak vélnek, nem lehet  őket semmilyen eszközzel sem, arra  rábírni,  hogy gondolkozzanak el az életükön és a cselekedeteiken.

Arra való ez a rengeteg írástömeg, amelyet majd lefogsz írni, hogy ezekről elgondolkozva, a lelkek egy része elkezd gondolkozni arról, hogy valóban az abban leírtak között van olyan esemény, amely arra utal, hogy valami nincs rendben velem, körülöttem.

Az Isten folyamatosan csak tereli az életeteket abba az irányba, amelybe éppen  haladnotok kell. Így történt a  te eseted is, hogy először csak a kézi írást kezdted el, később már egyre jobban foglalkoztattak  az álmaid is amelyek kapcsolatosak voltak a számotokra éppen aktuális feladatokkal, mivel ezeknek az apropóján te elkezdtél testvéreidnek  beszélni az álmaidról. Ezek voltak azok a szálak, amelyek idáig vezettek, hogy lelkesedéssel írod a feladatodat.

Az Isten gondoskodni fog rólatok, különösen azokról, akik Neki dolgoznak, az Ő szőlőjében végzik reggeltől késő estig a munkát.

Nagyon  örülünk annak , hogy a lelketekben öröm van a feladat  miatt mert az, az amit nagyon nehéz földi embernek elmagyarázni, hogy Ő  nem más mint az, aki az Isten szolgálatában áll. Ez vonatkozik rátok is, mivel a napjaitokat az Istennek szentelitek azáltal, hogy mindketten arra törekedtek, hogy ez a könyv mihamarabb elkészüljön.
Vedd észre magadon is, hogy a lelkedben mekkora változáson mentél keresztül, mert ezt nem lehetett volna veled másképpen elérni, csak úgy amit örömmel végzel el és értelmét látod a feladatodnak, mivel egyszer sem fordult meg a gondolatodban, hogy ne kezd el és hogy felesleges lenne ez a sok írás.

Nem kell semmitől sem félned, aggodalmaskodnod, mert akinek dolgozol Ő a munkásait kifizeti, nekik adatott az Isten Országa és annak titkai is. Legyél büszke magadra, hogy az Isten  téged választott  erre a nagy és szép feladatra, hogy elhintsd azt a szeretet erőt, amelyet ez a könyv fog tenni az emberek körében.
Ne legyél kishitű a lelked pontosan  látja, hogy mi előtt állsz. Ne essél kétségbe a feladatod miatt, mert ez nem vall rád. Legyél állandóan nyugodt, szabad ember, aki csak az Isten által van irányítva, befolyásolva nincs ember, aki ezt jelenleg megtehetné a számodra.

Legyetek embertársaitokkal  megértőek, de nem ajánlatos a számotokra, hogy egyetértsetek azokkal  a döntésekkel, amelyeket ők hoznak  meg egyenlőre. Majd rá fognak jönni hamarosan, hogy ez nem az, amire számítottak. De akkor már sokkal nehezebb lesz  a számukra  meghozni  azt a döntést, amelyet idejében elmulasztottak. Számotokra az legyen a döntő, hogy fogadjátok el az ő döntéseiket, de ne azonosuljatok vele.
Legyetek türelemmel egymáshoz, és önmagatokhoz is, mert ez a jelenlegi időtökben  a legmegfelelőbb időszak  arra, hogy az emberek el tudják dönteni  hovatartozásukat.
A langyos az egyáltalán nem kedvező az Isteni törvény adta lehetőségeknek, mert ez a valóságban úgy  néz ki, mintha az Istent akarnák az emberek irányítani, s  az ő javítási rendszerébe  beleavatkozni, mármint eldönteni, hogy mi a jó neki és mi a jó az Istennek.

Ezek a megalkuvások, hogy az emberek biztonságban érezzék magukat azért, hogy nekik a kívánságukban az Isten ott legyen, de az akaratát  nem akarják megcselekedni, mert az, az ő számukra lemondással járna, mármint arról való lemondásra, ami nekik kedvezőnek tűnik. Jó lenne ilyenkor az embereket egy kicsit elbeszélőre hívni az Isten irodájába, hogy ott el lehetne mondani nekik azt, hogy vigyázzanak magukra, arra az értékre, amit az Isten reájuk bízott, hogy el ne herdálják, mert akkor nincs mivel elszámolniuk az Isten előtt, amikor a szellemi otthonba megérkeznek, hogy hogyan gazdálkodtak a reájuk bízott
értékekkel, mármint  a képességeikkel. Kinek a javára fordították és mit kamatoztattak belőle.
Vagyis  a lélek ilyenkor már nem tud elszámolni azzal sem amit kapott útravalóra az Istentől a feladatai elvégzéséhez, nemhogy még azzal, hogy hogyan kamatoztatta azt.

Ez lebegjen a szemeitek előtt, mert nagyon siralmas a sorsa annak  a léleknek, aki elherdálja a kapott kincseit. Nagyon vigyázzatok, mert az ördög sohasem alszik szoktátok mondani. Vagyis bármikor kerülhettek ti is hasonló helyzetbe, ha nem vagytok eléggé éberek és nem kapaszkodtok állandóan a Krisztus adta lehetőségekbe, mert  nem lehet mindig annyira élesen észrevenni a különbségeket.

Vegyétek észre önmagatokon is, hogy mennyire nehéz a földi embernek igaz, törekvő  emberi életet élnie olyan környezetben, ahol ezek  az események  vesznek körül  benneteket.  Láthatjátok, hogy az amit ti jónak ítéltek meg, azon testvéreitek, akik másként  gondolkoznak, nem értenek veletek egyet, mert számukra ez nem jelent olyan örömöt mint nektek. Ebből is látható, hogy mennyire  másként gondolkoznak az emberek, még akik egy közösségbe is tartoznak. Megfogjátok látni, hogy azok, akik  egyáltalán nem fognak veletek egyet érteni, azok eltávolodnak tőletek, akik még  töprengenek, azok még nem döntöttek arról, hogy hol lenne nekik a jobb. Ezekből az eseményekből nektek mindannyiótoknak  tanulnia kell, mert nem lehet semmit sem ingyen  megkapni a szellemvilág kincseiből, mindenért keményen meg kell szenvedni a léleknek.

A lélek az nem úgy szenved, hogy most valamit nem kaptam meg, hanem úgy, hogy nem tud addig továbblépni az  élet lépcsőjén, amíg, azt  a feladatot be nem fejezte. Így adódik az emberek között olyan esemény, hogy elindulnak a Jézusinak nevezett úton, és közben megállnak, mert a lélek nem képes továbblépni  addig, amíg a számára az utolsó tégla az ő alapjaiból hiányzik.

Ebből adódik az emberek körében a nagyon sok vita, amikor az egyik ember a másikat okosabbnak  tartja önmagánál, mert ő áll, és látja, hogy a többi halad a feladataiban a Jézusi úton.
Ezért kérünk benneteket, hogy ne kövessetek sohasem embert, mert akkor megálltok, csak ő halad, ti pedig szép csendben kullogtok utána, de a lelketekben nem tudtok  úgy fejlődni, mintha magatokat  Jézusra bíznátok. Ezek a legnagyobb buktatók a földi emberek körében.

Ezért kérünk benneteket, hogy óvakodjatok az emberektől, mert báránybőrbe bújt  farkasok. Azért nem láthatjátok őket tisztán, mert nem a saját  ruhájukat viselik, csak kívülről mutatnak magukból szépet és jót, de valójában  belülről megkeményedett erőszakos lelkek ők, csak az  Isteni kegyelem  eltakarja ezt a kemény tulajdonságot, hogy lehetőséget adjon  a számukra is a javulásra. Mert ha nem lenne külső  védő burok az ilyen  embereken, akkor egyáltalán szóba sem tudnának állni vele az embertársai, mert elviselhetetlen lenne a viselkedésük.

Ebből is látható, hogy nagyon oda kell figyelnetek magatokra, hogy kinek a tanítását fogadjátok magatokba mert, ha az eltér attól, amire a ti lelketeknek nagyon nagy szüksége van, akkor az a lélek nem képes továbblépni az ő  útján, mert elveszítette az irányt, hogy merre is menjen.
Ezért nem győzzük hangsúlyozni a számotokra, hogy  SOHA NE KÖVESSETEK EGYETLEN EMBERTANÍTÓT SEM, HANEM CSAK AZ ISTENT  KÖVESSÉTEK.

Ha őt követitek , akkor csak a jó utat találjátok meg, de ha közbeiktattok egy embert, aki elvezet  benneteket az Istenhez, akkor már nagyon nehéz helyzetbe kerültök, mert elvakítsa a szíveteket, a benne élő érzéseket, amelyek  segítségetekre  lennének akkor, amikor  arra szükségetek lehet.

Ebből is látható, hogy csak úgy lehet eljutni, az embereknek az Istenhez, ha ő engedelmes az Istennek és követi az Ő útmutatásait az ő életében.
Ekkor  következik be az a helyzet az emberek körében, hogy kiutálják a másik embert a közösségből, mert ő nem hajlandó  azt tenni, amit embertanítója  elvár tőle.
Így kerülnek ellentétes viszonyba az emberek, mert nem hajlandók elviselni a saját kudarcukat. Így lehetett az a nem mindennapi esemény is amikor nem lehetett elviselni azokat, akik az Istent valójában szeretik és engedelmesek neki, mert a legfőbb dolog az, hogy az ember legyen engedelmes az Isten akaratával szemben.
Ha nem engedelmeskedik  az Isten akaratának, akkor az már nem az Istent szolgálja, mert ellenszegült  az Ő akaratának. Így buknak el az emberlelkek a földön, mert nem az Istent követik, hanem az embert, aki csak addig érzi jól magát, amíg az emberek hisznek neki és követik. Mármint az ő fennhatósága alatt élik az életüket.

Így történhetett meg az is, hogy nem tudtatok arról beszélni egymással,  hogy most mi lesz akkor az ,az esemény, ami miatt a közösség kezdett szétszéledni. Ez nem baj, mert vannak még olyan  lelkek, akik megpróbálnak tisztán látni és visszatérnek az eredeti  útjukra.