Jézus a fény

Az Igazság - 12. A tíz szűzről szóló példabeszéd

A lelketek az állandóan csak abban éli meg ezt a példabeszédet, hogy mennyire képes egy ember az Istenben hinni. Az már nem számit neki, hogy abban a hitben mi van benne, mi az amivel ő az Isten elé állhatna, hogy megálljon az a cselekedet az Isten mérlegén.

A lélek az nem csak abban szeretne fejlődni, hogy neki legyen a lámpásába olaja, hanem a legfőbb vágya az az, hogy ne kelljen neki az élete végén a lelkével olyan ellentétbe kerülnie, ami nem egyeztethető össze az Isteni kegyelem adta lehetőségekkel.

Mindig küld az Isten segítséget, hogy a földi ember felismerje benne a saját magára vonatkozó lehetőségeket, és így állandóan vezeti az embert az Isten, ha ő hajlandó elfogadni azokat a feltételeket, amelyeket az Isten mint kegyelmet ad elébe.

Az ilyen kegyelmek szoktak lenni azok a feladatok, amelyekbe az ember úgymond belebotlik, mert sehogyan sem képes előle kitérni. A tíz szűz példájára ti földi emberek is hasonlóan cselekedtek, mert nem azzal foglalkoztok legfőképpen, hogy a lámpásotokban legyen elegendő olaj, hanem megelégedtek azzal, hogy megszereztétek a lámpást.

Továbbra is csak arra helyezitek a hangsúlyt, hogy mennyire legyen a lámpásotok az Isten akarata szerinti mérték szerint, csak éppen elfelejtkeztek a lényegről, ami a lámpást működteti, vagyis amitől világít.

A ti lelketekben is az lenne a legfőbb cél, hogy elérjétek, hogy a lámpáitokban legyen elegendő mennyiségű olaj, hogy ha az Isten színe elé álltok, akkor az ott világítson. Ne akkor kelljen szaladgálnotok még az olaj után, amikor már késő lesz a számotokra.

Azok akik az életükben folyamatosan csak arra törekedtek, hogy az Isteni akarat szerint éljenek és cselekedjenek, azok bizony nagy örömmel fognak bemenni az Isten dicsőségébe. Mert ők egész életüket az Istennek szentelték és vele és általa cselekedtek, hogy az Ő örömére éljék az életüket. Így ők folyamatosan gondoskodtak arról, hogy az olajuk el ne fogyjon.

Legyetek hát éberek, mert nem tudjátok sem a napot sem az órát, hogy mikor fogják tőletek számon kérni a földi életetek eredményeit.