Jézus a fény

Az Igazság - 8. Az elrejtett kincsről szóló példabeszéd

Az emberek életében nagyon fontos esemény az, amikor arról kezdenek el gondolkozni, hogy mi az, ami a legfontosabb az életükben. Akkor már az emberi lélek valóban komolyan gondolja azt, hogy ő az Isteni utat akarja járni és nem csak járni, hanem azon az úton való törekvései, cselekedetei is ahhoz viszonyulnak leginkább.

Törekvő emberek vannak, csak a törekvés nem biztos, hogy minden esetben igazi benső érzésekből fakad. Arról lehet leginkább felismerni ezeket az embereket, hogy nem az a fontos a számukra, amit hallanak, tanulnak, hanem leginkább abban fejtik ki a legfontosabbat a saját számukra, hogy ők ebből mennyire tudnak előbbre lépni a saját munkájukban.

Az igazi törekvő ember az mindig csak arra figyel, hogy a lelkében lévő érzések mennyire segítik őt a feladataiban. Ő arra figyel, hogy minden lehetőséget megragadjon ahhoz, hogy a feladatait sikeresen tudja megoldani. Ehhez ő nem rest mindent megmozgat, felkeres embereket, hogy az ő lehetőségei ebben még tovább bővüljenek. Mindig mindenben a lelkében megszólaló benső hangra, vagy az érzéseire támaszkodik.

Nem hagyja, hogy valami is megzavarja őt az ő lelki nyugalmában, mert nem hagyja azt sem, hogy valamiféle más eszme megfertőzze a benne lévő Jézusi tanítást, mert ő tudja, érzi, hogy az Isten az mindig megmutatja magát az igazán a lelkében átadott emberben. És észreveszi a mindennapjaiban azt, amikor az Isten kegyelmével elárasztja őt.

Nem lázadozik, elfogadja sorsát bármilyen nehéz is az, csak az Isten kegyelmébe kapaszkodik, és megtesz mindent azért, hogy ezt az állapotot meg is tudja tartani. Ezek azok az igazi rejtett kincsek, amelyeket aki nem keresi az nem is talál rá.

Boldog az, az ember, aki mindent felad azért, hogy az Isten szolgálatába tudjon állni, és az Ő akarata szerint tudjon cselekedni, mert az Isten elárassza őt az Ő kegyelmével és szeretetével. És ezek a legnagyobb kincsek a földön, amit ember megkaphat a Teremtőjétől.