Jézus a fény

Az Igazság - 3. A kovászról szóló példabeszéd

Minden alkalommal az ember a kovászról alkotott véleménye az leginkább abban mutatkozik meg, hogy mennyire képes az embereket tovább keleszteni, vagyis mennyire tud az emberek számára kovász lenni.
A kovász emberi értelmezés szerint nem ugyanaz, mint azt leginkább kellene tudni az embereknek. A legjobb kovász akkor válik az emberekből, ha nem a maguk által előállított kovászt akarják tovább adni, hogy az „kelessze” meg az emberek tudatát.

Az igazi kovász az Isten tanítása, amit nem félremagyarázással és mellébeszélésekkel ad tovább az ember, hanem törekszik arra, hogy az igaz, tiszta Jézusi tanítás legyen az, amit az emberek „kelesztésére”akar felhasználni. Mert sajnos nagyon sok esetben, nem arra törekednek az emberek, hogy Jézust népszerűsítsék vagyis, hogy az a tanítás legyen a legfontosabb amit valóban Jézus tanított és megcselekedett az emberek között, hanem a saját maguk alkotta törvényeket erősítik  az emberekben.

Mindig arra gondoljatok amikor valamilyen új tanítást hallotok, hogy az mennyiben egyeztethető össze azzal a tanítással, amit eddig tanultatok az evangéliumokból, és az a tanítás „kovász” mennyire fontos az emberek számára, vagy csak egy pótlásként akarják adni az emberek számára.

A pótlás ma már nagyon nagy divattá nőtte ki magát az emberek között, mert nem a lényegre törekednek, csak arra, hogy legyen a számukra egy vélt támasz, amire tudnak hivatkozni, ha arra szükségük lenne.

Nem arra gondoltunk, hogy egyáltalán ne azzal foglalkozzatok, ami a lelketeket építi, hanem arra szeretnénk a földi emberek figyelmét felhívni, hogy nagyon vigyázzanak azzal a „kovásszal”, amit nagyon szépen tálalnak elébük, mert annak a kelesztésére nem az Isteni szeretetet használják fel, hanem az emberek a saját maguk akarata által akarják továbbadni, „keleszteni” azt, amit az Isten leple alatt cselekednek meg.

Mindig az legyen a mérce a számotokra, hogy milyen az a tanítás, mennyiben része annak, amit az Isten által Jézus cselekedett meg az élete során. Van-e benne olyan rész, amivel nem értesz egyet, vagy esetleg nem  tudod a lelkedben a helyére tenni, mert ha valami nem érthető, az már arra utal, hogy valami rejtett, kicsavart dolog által akar valaki, valamit becsempészni a másik ember tudatába.

Nagyon sok a buktató az emberi életekben, mert pontosan ez a célja a földi életeknek, hogy felismerje az ember az Istent a tanításokban. Ebben nagyon nagy  segítség az emberek számára az, amit Jézus az életével bemutatott az embereknek. Ez a mérce, ami ettől eltérő, az a kovász nem az igazi, az csak utánzata annak, amit Jézus tanított.

Mindig az lebegjen a szemeitek előtt, hogy mennyiben hasonlít az a kovász az igazihoz, a Krisztusi tanításhoz. Nagyon sokszor csak a külsejében hasonlít az igazihoz, de ha valaki nagyon éber és felismeri benne azt a kovásznak látszó eszmét ami nem az, csak sokan azt akarják, hogy annak látszódjék, akkor annak már az élete az igazihoz hasonló, mert próbálja azt követni, keresni az igazat, amiben felismeri az Istent.

Nagyon sok esetben nem az a lényeges az emberek számára, hogy az, amit tanul, az igaz is legyen, ő megelégszik azzal, amit más mutat a számára, nem keres, nem törekszik felismerni az igazságot, csak csendben el van és a tömegben elveszik. Nem is akar semmiféle különböző tudást hallgatni, csak azt  az egyet, amit valaki mondott neki, vagy valahol felkínálták a számára és elnyerte a tetszését. Mondván itt is Istenről beszélnek.

Nagyon veszélyesek ezek a kovásznak látszó tanítások, mert könnyen megfertőzik az embereket, és nagyon nehezen tudnak onnan kitalálni.
Mindig az lebegjen a szemeitek előtt, hogy az a tanítás, amit bárhol hallotok, az meg áll-e az Isten mérlegén.

Mindig mérlegeljetek, mielőtt meghozzátok a döntéseiteket, mert nagyon könnyen össze lehet téveszteni az igazi kovászt a hamissal, mert külsőleg nagyon sokszor olyanná varázsolják, hogy azt az emberek ne ismerjék fel, csak amikor már belekerültek abba a környezetbe, akkor döbbennek meg azok akik felismerik, hogy itt valami nincs rendbe.
De itt szoktak bekövetkezni azok a bizonyos agymosások, amiket azért cselekednek meg sokan, hogy még csak halovány gyanúja se legyen senkinek, hogy mibe keveredett bele.

Valójában azok az emberek, akik ezeket megcselekedik, azok bizony nagyon biztosak a dolgukban és meg sem kérdőjelezhetőek a maguk valóságában. Ők csak a jót az igazat cselekedik meg az ő gondolkodásuk szerint. Csak a cselekedeteikben nem hasonlóak az igaz tanításokhoz.

Mindig tartsátok szem előtt az evangéliumban leírtakat, és ne a kimagyarázások által váljék az a kovász „igazivá” hanem a valóságában legyen az.

A kovász szerepe az a legfontosabb a tanítások között, mert ha itt egy kicsit elcsúszik az ember a gondolkodásában, akkor a továbbiakban már nagyon nehezen lehet az igazi felé vissza visszatalálnia. És ha az alapoknál nem jól kezdi rakni az építkezésben az ember az elemeket, akkor bizony később is erre fog építkezni, ami a továbbiakban egyre veszélyesebbé fog válni a számára, mert akkor már nem látja az eredeti utat sem.

Mindig ebből adódik az emberek között a legtöbb vita, mert itt mindenki a saját igazát keresi, mert mindenki az Isteni utat járja a saját véleménye szerint.
Csak az a legnagyobb hibalehetőség, hogy az emberek elfelejtenek gondolkozni, hogy az valóban az-e aminek hiszik, vagy csak káprázat az egész életvitelük.

Testvéreim próbáljatok elgondolkozni azokon az eseményeken az életetekben, amikor  ti is a kovász szerepét töltitek be a környezetetekben. Megtesztek-e mindent annak az érdekében, hogy az igazi tiszta Jézusi tanítást tudjátok tovább adni másoknak, vagy csak a ti saját akaratotok által jónak vélt tudásról beszéltek ?

Nem lehet egyetlen emberről sem olyan véleményt alkotni, hogy valaki tudatosan működik, mint „rossz kovász”, mert mindenki jót akar a másiknak, csak éppen az a „jó” nem biztos, hogy annak az embernek is  a jót jelenti.

Ezért szoktak bekövetkezni az emberek közötti viták, veszekedések, mert a kovászt nem mindenki egyformának ítéli meg. Mindenki a saját kovászát tartja a legtökéletesebbnek és legigazabbnak. Ami attól eltér az már nem jó, kidobandó, vagyis elvetendő.

Testvéreim az Isten által adott szeretet erő legyen bennetek az a kovász, ami megkeleszti bennetek azt a tanítást, amit tőle tanultatok. És cselekedjétek meg az életetekben ha erre lehetőségetek adódik.