Jézus a fény

Az Út - 10. Segítségnyújtás (2005.04.)

„Egy  teljesen új és nagy emeletes családi házba költöztünk a családommal. Az alsó szinten volt egy üres szoba, ahová odaengedtük, hogy költözzenek  x testvéremék a családjával és a barátaival.

Egy teherautóra volt fölpakolva vegyesen a ruhájuk, amelyet segítettem nekik lepakolni. Teljesen bútor és egyéb dolgok nélkül jöttek, csak a kislány összehajtott ruhái és játékai voltak még a teherautón. Mondtuk nekik, hogy ott lakhatnak nálunk.

Egy másik álomképben az emeletről lenézve az udvaron, vagy az utcán  több száz embert láttam, olyan munkásokat mint pl. a bányászok. És nagyon hangoskodtak, kiabáltak, fizikailag is bántalmazták az x testvéremet.

Valamiért felelősségre vonták őt. Én ezt látva az emeletről, lementem és elkezdtem  az embereknek beszélni. Nem tudom, hogy miről és mit, csak azt tudom, hogy a zúgolódó embertömeg elcsendesedett és nem bántották tovább fizikailag a testvéremet.
Én úgy éreztem, hogy ezzel a cselekedetemmel megvédtem x testvéremet. „


Igen a földi emberek körében könnyen előfordul, hogy kényelmetlen helyzetbe kerül, vagyis nincs lehetősége arra nézve, hogy a lelkében valóban az Isteni út göröngyös útja helyett ne azt választaná, amelyik az ő számára gyümölcsöző lehet.

A te álmod arra mutat rá, hogy az emberi gondoskodás soha nem maradhat el a Jézusi úton járó embereknél. Az más dolog, hogy azok a testvérek miért kényszerültek arra, hogy hozzátok költözzenek. Az emberi gyengeség az, ami a földi embert az élete folyamán  különböző helyzetekbe sodorja.

Az ember nem képes felmérni előre a reá nehezedő feladatok súlyát, ezért nem is tud számadást végezni előre egy feladat elvégzéséről.  Itt jön be a hiányosság, mert ha az embert az Isten irányítja abba a feladatba, Ő megad hozzá minden eszközt, minden lehetőséget, hogy az a feladatot sikeresen az Isten segítségével el tudja végezni az ember.
De ha hiányzik az Isten az ember tervei közül, akkor az nem örömteli. Lehet, hogy ő azt hiszi, hogy az Istennel cselekedik, de a gyümölcsei azok nem azt mutatják.

A lélek szomorú, magányos és kedvetlenné válik. Nem leli örömét abban, amit ő jónak látott, az addigi életében. A lélek ilyenkor elköltözik arról a vidékről, vagyis új helyet keres magának, hogy ott éljen tovább. A tovább az úgy értendő, hogy a feladatait ott kezdi folytatni.

A nem megértés következtében, az ember törekszik arra, hogy eltudja rendezni az életét, a feladatait. Így került sor arra a költözködésre, ami csak átmeneti jellegű, mert az ember az folyton – folyvást csak költözik, egyik feladatából a másikba.

A te álmod arra utal, hogy csak a költözés által lehetséges az emberi lélek nyugalma, mert ha újat kezd, az őt felvidítja.
Az emberek nagy része állandóan költözködik egyik feladatból a másikba, azt hiszik, hogy azzal megoldják a földi élet nehézségeit.

Sohasem sikerül az embereknek ez a trükkjük, mert az Isten kegyelme által képtelenek folytatni azt, ami nem építi a lelküket tovább. Itt látható az, amikor az emberek nem merik az ő életükkel igazolni az Istent, mert  akkor a földi emberek egymást kikezdik azért, hogy ez reménytelen gondolkodás eszköze lehet csak.
Nem gondolkoznak és elfogadnak bárkitől, bármit.

Ne legyetek kedves földi testvéreim eszközei az ellentétnek, hogy ne tudjanak fölhasználni egymás ellen benneteket. Mindig békés, jóakaratú és jóra törekvő emberek legyetek, akik csak a Jézusi utat tartják jónak.

Minden ami megzavarhatja a gondolkodásotokat azt vessétek el. Ne engedjétek meg magatoknak azt, hogy mindenképpen csak azt tartjátok jónak, amit ti akartok, hogy az legyen.
A másik álomképed is kapcsolódik az elsőhöz, hogy a költözés, vagyis a feladat elhagyása következtében vonják őt felelősségre azok, akik eddig őt tartották  annak, aki a lelkük fejlődését segítette elő.

Ebben a helyzetben kemény kritikák és lelki megrázkódtatások történtek azért, mert valaki csak úgy, önkényesen, saját akaratából elhagyta azt, ami az ő feladata volt.

Az, hogy te segítettél neki az természetes a te részedről, mert téged az emberek tisztelnek és hallgatnak is rád, mert  a lelkedben nem az önzés, a hatalomvágy, hanem a kicsi, egyszerű embert mutatod magadból,  és az Isten országa is olyanoké, mint a te hited szerinti valóságos élet.