Jézus a fény

Az Út - 3. A tisztás - Útkeresés (2002)

Ezen álmom is a régebbi időben történt, de nagyon sokat eszembe jutott ez a kép az életem során, mivel olyan emlékezetes volt a számomra az akkori időben sokáig. Mert nem múlt el nap, hogy eszembe ne jutott volna ez az álomképem.
Még ma is sokat visszanézek ebbe az álomba, mert a hétköznapi élet, nehézségei, valamint a közösségekben zajló események miatt egyre jobban erősödik bennem az, az érzés, hogy az emberek csak akkor járják az ő útjukat, ha mindent megtesznek azért, hogy a lelkükben lévő magabiztos érzések eltörpüljenek, és az Isteni érzések legyenek bennük azok, amik arra engednek következtetni, hogy nincs semmi, ami megakadályozhatná az embert abban, hogy előbb vagy utóbb eljusson az Istenhez.

Vagyis arra az útra, ahol Ő várja a gyermekeit, hogy a továbbiakban együtt tegyék meg azt az utat, amelyet Ő mutatott az embereknek.
De a lényeges az, az hogy nem lehet egyetlen embert sem rákényszeríteni arra az útra, amelyre ő nem akar rálépni és nem akar rajta járni.

„ Egy sűrű erdővel körbevett tisztáson voltam, amely tisztást körbe vett egy út és az úton körbe mindenhol Jézus Krisztus volt látható, sok-sok testvéreimmel, akik nem voltak mindannyian ismerősek a számomra, de lehettünk ott több százan is, mert nagyon sok embert láttam magam körül. Ezek az emberek mind vártak, figyeltek, keresték azt a lehetőséget, amelyen keresztül elindulhatnak oda, ahonnan jöttek, vagyis vissza az égi otthonukba.
Egyszer csak egy hangot hallottunk, de mindenki más irányból hallotta azt a hangot, hogy arra induljon el. Még az emberek vitáztak is rajta, hogy erről hallották, míg mások erősködtek, hogy más irányból. Végül a nagy embertömeg oszlani kezdett és mindenki elindult valamerre, sokan csak úgy nem törődöm módon amerre a legtöbben mentek. Voltak akik célirányosan indultak el, mert ők tudták, hogy merre induljanak, mert ők tisztán hallották azt a hangot abból az irányból.

Én is elindultam amerről a hangot hallottam, keresztül az erdőn, ami olyan volt mint egy őserdő, ami benőve mindenféle sűrű kúszó növénnyel. Nagyon nehezen tudtam rajta haladni, mert állandóan csak beakadt a lábam valamibe, ami megakadályozott a haladásban. De azért nem adtam fel, mentem a hang irányába, mert folyton hallottam a hívást, hogy „gyere”. Mindig amikor újra összeszedtem magamat, hogy elinduljak, ismét valami akadályozott a hang irányába való haladásomban. Végül már egészen közelről hallottam a hangot, amikor is egy kéz nyúlt elém, és megfogott és segített a haladásomban. Innentől kezdve már könnyebben tudtam menni a kúszó növények között. Néha olyan nagy vizes árokkal találkoztam, hogy azt sem tudtam, hogy hogyan tudok átmenni rajta. Végképp elfogyott az ötletem, míg az a kéz újra elém jött és valósággal átemelt azon a mély vizes árkon.
Érdekes módon, nagyon sűrű volt az erdő, de azért lelhetett látni azokat, akik körülöttünk haladtak, ők is küszködtek a haladásukban.  Néha átmentünk egymásnak segíteni is azokat a kúszó növényeket kivágni az útból, de azután mindenki visszatért arra az ösvényre, amit ő darabolt ki magának. „


Itt a földön minden ember csak azért van, hogy tanuljon, de csak addig, amíg nem találja meg az Ő Teremtőjét, mert azután már Ő fogja tanítani a gyermekeit.

Ezen a tisztáson sok különböző ember és sok különleges lehetőség ajánlkozott a számukra. Egyetlen egy sem volt olyan mint a másik, mind különböző volt. Vagyis olyan mint a földi élet és az emberek tulajdonságai.

Itt kellett az embereknek eldönteniük, hogy melyik irányba indulnak el, és hová teszik le az életüket, vagyis a kapott feladataikat hogyan fogják megoldani. Itt nyílt minden embernek lehetősége arra, hogy választhat, úgy ahogyan ő érez, ő lát, és cselekszik.

Ebből adódik jelenleg is az emberek körében a legtöbb ellentétes érzés amiatt, hogy ki merre indul el, és hová tart, vagyis a tisztásról melyik irányba indult el, és milyen földi akadályokkal kell neki megküzdenie ahhoz, hogy elérje azt az igazi utat, amelyen valóban Jézus Krisztus várja őket.

Ugyanis ezen tisztást körbe vette egy széles út, amely teljesen elkülönült  attól, amin odaértek az emberek, mert ez már csupa sima és egyenes volt.  Csak odáig kellett az embereknek egyedül menniük, onnantól kezdve már Jézussal  mentek tovább, akik eljutottak arra az útra, csak éppen az odavezető út az nagyon nehéz volt.
Néha szinte lehetetlennek látszott, hogy ember erre képes lehet.
 
Ezért van az, hogy nagyon kevesen vannak azok, akik eltudják érni azt az utat, amelyen tovább  kell menniük. Az emberi gyengeség, nyugtalanság, és a nemtörődömség következtében lehetetlen a számukra ez a nagyszerű élet lehetősége. A nagyszerűsége abban áll, hogy ember  emberrel kézen fogva teszi meg ezt az utat, mert ha ez hiányzik, akkor lehetetlen a célba érés.

Nem lehet a Jézushoz vezető úton egyedül  járni, csak együtt, testvéri szeretetben. Ahol ez hiányzik, ott az önzés, a nagyravágyás és a hatalommal való visszaélés fog megtörténni, mert azok a kapcsok, amelyek ha meg vannak az emberi lelkekben, akkor azok nem egymáshoz kapcsolódnak, hanem a saját lelküket kiiktatva ők uralják azt, amit nekik kellene felépíteni a saját lelkükben.

A szó szoros értelmében, mert a lélek nélkül cselekedő ember az csak magát építi, de csak kifelé, a lelkével nem törődik, pedig eljön az, az idő, amikor az Úr Jézus színe előtt állva el kell számolni minden földi embernek azzal, amit az Istentől kapott útravalóként ajándékot, hogy azt hogyan használta fel.

Ekkor kezd az emberi lélek kapkodni, hogy gyűjtsön kincseket, de akkor már nincs lehetősége. Elmúlt.

Az emberi lelkekben az útkeresés annyit jelent, hogy megtalálja és akkor kész, tovább csak lazít. Addig érdekes a számára, amíg el nem éri, azután otthagyja.

Ezért fontos az emberek között, hogy összetartsanak és egymást segítsék. Fogadják el egymástól azokat a kritikákat, amelyeket mondanak és gondolkozzanak el rajta, mert a sugallatokat nem lehet figyelmen kívül hagyni.

A lelketekben pedig össze kell rakni azokat  a képeket, amelyeket el kell érnetek a földi élet végén. Az Istent, úgy ahogyan azt az álomképed megmutatta a számotokra.