Jézus a fény

Az Út - Az égiek útmutatója az olvasóhoz

Szükségessé vált, hogy segítsünk nektek, földi testvéreink, úgy ahogyan azt ti nem is veszitek komolyan, írásban. Ez az íráshalmaz azért került az emberiség kezébe, hogy legyen időtök és lehetőségetek az életeteket átértékelni úgy, hogy közben azt teszitek, amit a lelketek a számotokra elküld, vagyis inspirál, hogy cselekedjétek meg. Nem lenne hasznos ha ezt most bővebben ki akarnánk fejteni a számotokra, de egy biztos az életetek folyamán nincs véletlen, minden ami veletek történik az Isten akaratából történik.

Vegyétek észre magatokon, hogy mennyi az, az érték bennetek, amit az Isten fel tud használni arra a célra, hogy titeket megmentsen a földi világ poklából, és elvezessen az örök életre.

Nagyon nehéz a földi ember sorsa, mert soha nem azt cselekszi, amit éppen neki cselekednie kellene, mert a test vágyai, a szellem megromlott kívánságai mind akadályozzák a földi embert abban, hogy csak a mának éljen.

Ezért van az, hogy a lelkületükben az emberek egyáltalán nem úgy gondolkoznak, hogy azzal a cselekedeteikkel egy tapodtat is előbbre jussanak. Nem lenne jó egyetlen ember számára sem, ha ezeket a gondolatokat feleslegesnek ítélnétek meg, mert ezek igenis nagyon fontos események a földi emberek életében.

Ti akik csak nem rég járjátok a Jézusinak nevezett utatokat, hányszor gondoltatok arra, hogy valóban azon jártok –e, vagy a megtévesztő által mutatott nagyon szép és terebélyes utat járjátok –e ? Vannak néhányan, akik bizony nem restek arra, hogy végignézzék az Isten fényében az ő cselekedeteiket, hogy valóban az-e az, az út amelyről álmodnak, vagy csak káprázat. Bizony sok ember számára ezek a cselekedetek nem túl gyakoriak, mert az ellentét lebeszéli az embert még annak a gondolatáról is, hogy ő megnézze –e magát az Isten fényében.

Nem nagyon lehetséges az, az esemény, amikor egy eltévedt földi ember felismeri önmagát Krisztus Fényében, mert ő elhomályosítja azt a téves eszméivel.

 

 

Így egyáltalán sorra sem kerülhet ez a téma az ő szívében. Itt csak a kemény meggyőződés van, ami arra utal, hogy ő csakis a helyes utat járja, mert ez neki megadatott.

Itt van az ellentétnek a nagy fogása, mert nem merik az emberek megkérdőjelezni önmagukat, mert akkor hiteltelenekké válnak az őt körülvevő embertömegekben. Így alakulhatott ki az, az esemény is, ami nem látszik igazán jó döntésnek az emberek körében, hogy az emberi lelkek elkezdtek elvándorolni egyik helyről a másikra.

Nagyon nehéz helyzet a tiétek, mert a föld egyre jobban termeli a rossz cselekedeteket és ezáltal elmarad az a fontos dolog, hogy az Isten akaratát keressék az emberek.

Mi égi segítőitek nagyon örülünk annak, hogy ezeket az írásokat továbbíthatjuk a földre, csak az a kérdés, hogy az érintett földi emberek hogyan fogadják azt.

Legyetek éberek és dolgozzatok úgy, hogy közben a lelketek ne sérüljön meg, mert hit nélkül, ami most a földön tapasztalható, nem biztos, hogy el lehet jutni az örök életre.

Vegyétek észre magatokon, hogy az Út, az nagyon nehéz, vagyis nem mindenki számára elérhető, mert annyira eltávolodott tőle, hogy egyáltalán azt sem tudja, hogy honnan jött és hová tart.

Egészen biztos, hogy ezzel az írással most már végképp elvettem a kedveteket a további olvasástól, mert ezeket is el kell ahhoz olvasni, aki igazán megakarja érteni az egész írástömeg tartalmát.

A lényege az álomlátásnak, hogy azok valódi megtörtént életképek a szellemvilágban.

Nem lenne jó ha ezeket mindig tudnátok végig, mert néha elriasztanának a földi élet feladataitól.

Pedig mindig fontos események színhelye az éjszakai szellemi kiruccanások a lélek számára, mert azok csak ízelítők a számotokra.

 

Nem az a helyes gondolkodás ha csak arra figyelnétek, amit ti láttok, mert az csak egy töredéke annak, ami valójában történik.

A te álmaid azok nem csak a te részedre adottak, hanem az embertársaid javára is, csak ezeknek még be kell, hogy következzenek, mert még nem mindennek jött el az ideje, hogy ezek létben maradjanak.

Az álmaidról csak annyit nagy vonalakban, hogy nem az a lényeges amit láttál, hanem az a lényeges, amit a te lelked ebből feldolgozott, és azoknak a lelke, akikkel álmodban együtt voltál.

Az amikor csak valami halovány foszlánya van egy álomnak, az azért van, mert nem lehet mindent látnotok.

Vannak események amelyek akadályoznának abban, hogy a földi életben helyesen tudjatok dönteni.

Nem az a lényeges a te álmaidban, hogy melyik mikor és hol játszódik, hanem a benne a lényeg, hogy mi az, ami ebből a ti javatokra fordítható.

Azáltal, hogy most mi égi segítőid ezt itt leírjuk veled azokat a legfontosabb teendőiteket, hogy tudjatok magatoknak ebből kincseket gyűjteni azáltal, hogy elolvassátok és átveszitek abból azt, amire a ti lelketeknek szüksége lesz.

Mi mindig csak abban tudunk nektek segíteni kedves földi testvéreink, akik még fizikai testben éltek, hogy rátok irányítjuk a mi által jónak ítélt gondolatokat, de a döntés az a tiétek. Rajtatok múlik, hogy abból mit fogtok megvalósítani, amit mi szeretnénk általatok megcselekedni.

Mindig arra gondoljatok minden döntéseitek előtt, hogy az Isten mérlegén megállná –e a helyét az a cselekedet, amit ti jónak ítéltek meg.

Higgyétek el, ha figyelmesebbek lesztek az életetekben rejlő kincsekből, többet tudtok begyűjteni, mert mi mindig irányítjuk a figyelmeteket a jóra, csak nem vesztek róla tudomást. Mindig a ti belső énetek az, amire figyeltek, az pedig nem egyezik meg az Isten akaratával.

 

Testvéreim ez az írás amit ezután fogtok olvasni a testvérünk által lejegyzetelt álmokból született, és mi égi segítőitek kiegészítettük azt a jelenlegi időtökben aktuális eseményekkel.

Ez a kézirat készült 2006.02.27 – 2006.03.12.között.