Jézus a fény

Az Élet - 16. A hamis próféták

Az emberi lelkek a földön nem azzal vannak elfoglalva leginkább, hogy a lelküket igaz tanítással töltsék meg, hanem mindenféle tanításnak mondott eszközt felhasználnak arra, hogy a lelküket dagasszák. Ebben rejlik a legnagyobb tévedési lehetőség a földön, hogy emberek egymásnak adják azokat a maguk által jónak ítélt tanításokat, amelyek az emberi lelkekben elkezdik a ferdeséget.

Jézus azt mondja, hogy  „óvakodjatok a hamis prófétáktól, báránybőrben jönnek hozzátok de legbelül ragadozó farkasok. Gyümölcseiről ismeritek fel őket. A jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa rossz gyümölcsöt terem.”

Minden földi ember azt teszi, ami a lelkében él. Ezért lehet felismerni azokat, akik nem az igazi Isteni tanítást tanítják, mert külsőjükben lehet, hogy nagyon szép és kedves is az, amit elmond, de legbelül a lelkében nem azt éli meg, csak beszél róla.

Ebben az esetben mindenki képes arra, hogy tudjon mondani az embereknek szépet és jót, de a gyümölcseiről lehet felismerni, hogy az a tanítás valóban összeegyeztethető Jézussal, vagy csak beszél róla valaki. Mindenki, aki Jézus tanítását hirdeti, az legalább annyira kell, hogy tisztában legyen azzal, hogy ő hol tart a lelki fejlődésében, mert saját magán is lemérheti az ember, ha ő valóban alázatos, hogy csak beszél Jézusról, vagy meg is cselekszi azokat a jó cselekedeteket, amire a lelke által képes lehetne.

„Nem jut be mindenki a mennyek országába, aki mondja nekem, hogy Uram, Uram! Csak az, aki teljesíti a mennyei Atyám akaratát.”

Szavaiban általában mindenki törekszik arra, hogy az Isten akaratát teljesítse, de a valóságban nem mindenki törekszik arra, hogy azt meg is valósítsa az életében. Sokan csak szavakban értelmezik Jézusnak ezt a mondását, mert nem érzik a súlyát annak, hogy változtassanak is magukon. Ezért történnek azok az események az emberek között, hogy mindenki, mindenki ellenségévé válik a földi életében. Még azok is akik Jézusban egyek.

Ezért mondta Jézus abban az időben is, ami a jelen időre is érvényes, hogy nem fog mindenki bejutni a mennyek országába, akik magukról azt feltételezik, hogy mennyire Istennek tetszően élnek.

Ebből látszik a földi életben az, hogy csak beszélnek az emberek a lényegről, de már a megcselekedés az bizony nagyon nehéz a számukra,  mert az nagyon sok lemondással járna, ami nekik bizony nem kedvező. Elveszítenék a méltóságukat és a tekintélyüket az emberi tömegek között.

Sajnos a mai világban nagyon sok a „hamis próféta”, mivel az emberek nem egymásnak akarnak segíteni a földön, hogy előbbre jussanak az élet lépcsőjén, hanem csak saját magukat akarják előtérbe helyezni, hogy minél többen figyeljenek rájuk, tömegeket képesek befolyásolni a hamis szavaikkal, mert csak szavak, nincsenek mögöttük szeretetteljes cselekedetek egymás irányába.

Testvéreim legyetek nagyon éberek, mert az Isten nem arra adta az embereknek ezt a kegyelmi életet, hogy elfecséreljék olyan üres tanításokra, amiben az Isten csak, mint szó létezik. 

Gondolkodjatok el, hogy mennyi ilyen és ehhez hasonló tanítással találkoztatok már, amiben nem az Isten és az Ő általa megcselekedett események voltak a fontosak, hanem azok, amiket azok a „tanítók” tartottak fontosnak.

Testvéreim figyeljetek nagyon magatokra, mert a hamis prófécia ma nagyon nagy teret kapott a földön. Nagyon sokan behódolnak neki, mert nagyon meggyőzően tudnak beszélni. Tömegeket ejtenek rabságba, aminek következtében már nem is látják az emberek az igazi Istent. Ha mégis megpróbálnak kiszabadulni, nem találják meg  a kivezető utat abból a közegből.

„Sokan mondják majd nekem azon a napon, hogy Uram nem a te nevedben tanítottunk, gyógyítottunk, nem a te nevedben tettünk annyi csodát. Akkor kijelentem nekik, hogy nem ismerlek benneteket. Távozzatok tőlem ti gonosztevők! „

Testvéreim legyetek nagyon boldogok a ti földi életetekben és találjátok meg azokat a lehetőségeket, amiket Jézus Krisztus küld a ti számotokra. Ha mindig csak rá figyeltek  akkor helyetek lesz az Ő országában, mert minden gyermekét várja, de hozzá eljutni csak az Igazságon keresztül lehet. Megkerülésével csak a kárhozatra.