Jézus a fény

Az Élet - 8. Az alázatosságról

Az emberi lelkek legnagyobb ajándéka a földön az, hogy van lehetőségük arra, hogy minden hibáikat kitudják javítani, ha azt ők hajlandóak elismerni, és felvállalni a bűnbánatot, hogy képesek legyenek arra, hogy az Isten az ő segítségükre tudjon sietni, elesett gyermekeit felemelni.

Mindig az a legnagyobb tévedés a földön, hogy az emberek, nem hajlandóak elismerni és ezáltal fel is vállalni azt a lehetőséget, hogy megbánják az ő bűneiket. Ehhez nagyon fontos, hogy az emberi lélek legyen elég alázatos, mert ha ez hiányzik az emberi lélekből, akkor nagyon nehezen tudja ezeket a feladatait megoldani.

Az alázat testvéreim nem egyenlő azzal, amit ti annak gondoltok, hogy te mindent megteszel az Istenért, de a lelked legbensőjében ott lakozik az a nem nagyon kellemes tulajdonság, amit úgy neveznek, hogy erőszakosság.
Ez az emberi tulajdonság az, amely leginkább megakadályozza az embereket az igazi bűnbánatban.

Nem engedi az embereket, hogy magukat megkérdőjelezzék, a maguk életét, vagyis a mindennapi élet cselekedeteit. Mert akkor nagyon sok olyan rossz tulajdonsága napvilágra kerülne, ami nem engedné meg a számára a további előnyöket. Ezért az ilyen emberek nem az alázatosságra törekednek, hanem a saját lelküket dagasszák a jóval, míg a lelkük legbelül szenved az erőszakosságtól.

Vannak esetek, amikor a lélek képes arra, hogy az emberekben lévő rosszat előtérbe helyezze azért,  hogy ő azokat felismerje és ki tudja javítani. De itt is csak akkor lehetséges, ha az, az ember igaz, megbánó lelkülettel fordul az Isten felé. Ellenkező esetben, nincs alázat az emberben, mert nem képes felülbírálni önmagát, ha hibásan cselekedett. Sőt még erősíti is önmagában a saját maga által vélt „igazságot”.

Testvéreim ne legyen bennetek, olyan lelkület, amely arra inspirál benneteket, hogy versengés támadjon közöttetek, hogy ki a nagyobb a másiknál. Ez a gondolkodás vezette az embereket a bűnbe, mert mindenki a másikat akarta megelőzni, úgy tudásban, mint egyéb tulajdonságokban. Ti maradjatok meg alázatosak és szeretetteljesek és helyetek lesz az Isten országában.