Jézus a fény

Az Élet - 2. A jó pásztor

A jó pásztor az emberek gondolkodásában azt jelenti, hogy ő gondoskodik a reábízott nyájról. Jézus ebben a példabeszédben egészen másként magyarázta meg az Ő tanítványainak ezt az igerészt.
Nem  arról lehet felismerni az Ő juhait, hogy neki mindig jót akarnak és cselekednek, hanem az emberi gondolkodás megváltoztatásával akarja az embereket az üdvösségre vezetni.

Az emberi gondolkodás megváltoztatása szerint az embereknek el kell, hogy jussanak arra a szintre, amikor is már önállóan képesek lesznek felismerni az igazi Krisztusi tanítást.

Nem az a lényege ennek az igerésznek, hogy mennyire egyeztethető össze az emberi gondolkodással, hanem arra kell törekedni az embereknek, hogy valóban megértsék azt, amit Jézus akart az embereknek mondani. Sajnos az emberi gondolkodás egészen más fényben állítja fel az Isteni szeretet alapjait, pontosan azért, hogy az emberek ne az igazságra figyeljenek, hanem a figyelmüket az ellentét állandóan más irányba tereli.

Az ellentét az állandóan résen van azért, hogy bármikor megtéveszthesse az igazságra törekvő embereket. Így amikor már nem az igazságról beszélnek az emberek akkor ő már a célját elérte, eltávolította az embereket az igaz útról, ahol megtalálják az Ő Pásztorukat.

Ebben az igerészben nem egy emberről beszél Jézus hanem az egész emberiséget említi, hogy „egy az akol és egy a nyáj”. Mindig csak az emberek szabják egyre több részre Jézust és ezzel a Jézusi tanítást, mert állandóan valami újat akarnak elérni azáltal, hogy létrehoznak egy új eszmével egy új emberi tömörülést, legyen annak a neve bármi.

 Mert nem arra törekednek, hogy saját maguk hibáit kijavítva törekedjenek az életükben a feladataikat megélni, hanem állandóan valami újjal töltik el az idejüket, ami teljesen leköti a figyelmüket.
 Az emberi gondolkodás alapját kellene, hogy képezze az, az eszme ami az embereket arra ösztönözné, hogy magukkal foglalkozzanak a legtöbbet, mármint a saját maguk feladataival, melyben benne vannak azok a lehetőségek, amelyek segítik őket a hibáik kijavításában.
Az emberek feladata a földön legfőképpen az, hogy, a leszületésükkel a lehozott feladataikban, a sorsaikban a hibáikat, tévedéseiket feltudják ismerni és azokat kijavítani.

Ez a földi élet értelme és célja. Ehelyett az emberek állandóan csak keresgélnek, nem találják a helyüket. Mindig az Istent próbálják alakítani az ő akaratukhoz és a cselekedeteikhez.
Jézus pedig azt mondta ebben az igerészben, hogy „Én vagyok a kapu, aki rajtam keresztül megy be az üdvözül.”

Aki nem törekszik arra, hogy valóban komolyan a lelkében élje meg a szeretetet és az szerint is cselekedjen, annak bizony nagyon nehéz lesz megtalálnia azt a „kaput”, amelyen be kellene neki menni abba az „akolba”, melyben Jézus a Jó Pásztor.

Mindig arra gondoljatok kedves földi testvéreim, hogy nem lehet két urat szolgálni, csak az egyiket, mert a másik akkor az ellenséged. Vagy az egyiknek az akaratát cselekeditek meg és boldogok vagytok, vagy csak úgy el éldegélitek a földi életeteket és majd csak lesz valahogy.

Mindenkinek a saját belátása és akarata dönti el, hogy hogyan éli az életét, kinek az „akoljába” megy be.
Jézus tanítása szerint csak egy kapuja van az akolnak és az a kapu pedig Jézus és csak rajta keresztül lehet bejutni. Aki máshonnan akar bejutni az akolba azt mondja Jézus, hogy az rabló.

Folyamatosan csak arra kell az emberiségnek gondolnia, hogy Jézus miért pont abban a helyzetben mondta ezt a beszédet. Azért mert ő látta az emberek lelkében azt a szétszórtságot, amelyet az ellentét állandóan az emberek tudatába küldött.

Sohasem az a baj, ha az emberek nem találják meg az Igazi kaput, amelyen be kellene nekik menni, hanem az a legnagyobb baj az emberek körében, hogy nem is akarnak mást, csak azt amit ők látnak jónak. Hiába próbál az égi sereg segíteni az embereknek, figyelembe sem veszik azt a sugallatot, amit az Isten általuk próbál az emberek lelkébe sugározni.

Mindig csak a saját akaratukat szeretik az emberek megcselekedni, hiába kapnak állandóan segítséget, nem veszik figyelembe.
Testvéreim  törekedjetek arra, hogy képesek legyetek bemenni a „kapun” és sikeres és örömteli legyen a földi életetek.
 
„Én vagyok a Jó Pásztor ismerem az enyéimet és ők is ismernek Engem és hallgatnak a szavamra.”