Jézus a fény

14. Lelked és a házasság problémái

1.A házasságokban a  boldogtalanságnak legtöbbször az, az oka, hogy hiányoznak az emberekből  a lélekre és az elmére vonatkozó ismeretek. Az együtt maradás feltétele a kölcsönös szeretet.

2.A válást leginkább a házasság előtt lehet megelőzni. Az imádkozás által a helyes partnert vonzod magadhoz.

3.A házasság  a szerelem kötelékével egymáshoz kötött férfi és nő egyesülése. Szívük egy ütemre ver, s ők maguk előre, fölfelé, az Isten felé haladnak.

4.A  házasságból nem biztos, hogy boldogság ered. Az emberi boldogságot az örök Isteni igazságok és az élet lelki  értékei  fölötti  meditálás  hozza. Ennek révén férj és feleség hozzájárulhat egymás boldogságához és öröméhez.

5.Ahhoz, hogy magadhoz vonzd a megfelelő házastársat, azokról  az értékekről és jellemvonásokról kell elmélkedned, amelyeket nagyra becsülsz majdani partneredben, lelked az Isteni gondoskodás folyamán összehoz benneteket.

6.Mindannak a szellemi megfelelőjét fel kell építened  gondolatvilágodban, amit szeretnél majdani házastársadtól. Ha becsületes, őszinte, szerető társra vágysz, magadnak is becsületesnek, őszintének, szeretetteljesnek kell lenned.

7.A hibáidon ne bánkódj, hanem fordulj Istenedhez az Ő bocsánatáért. Ha valóban elhiszed, akkor megkaphatod az ideális társat. Hited szerint fog megadatni néked. Hinni annyit jelent, mint valamit igaznak elfogadni.

8.Ne töprengj azon, hogy,  hogyan, miért és hol találkozol a társsal, akiért  fohászkodsz. Bízz az Isten kegyelmében és bölcsességében.

9.Lelkileg elváltál  a házastársadtól, ha elmerülsz az iránta érzett bosszúságban, sértettségben, rosszhiszeműségben, gyűlöltségben. Ilyenkor az ő hibáival telik meg a szíved. Ragaszkodj házastársi  fogadalmadhoz, életed minden napján szeresd, dédelgesd, becsüld nagyra házastársadat.

10. Hagyj fel azzal, hogy a félelem érzetét sugározd  ki. Szerelem, békesség, harmónia és jóakarat áradjon belőled és házasságod az évek során mind szebb, mind csodálatosabb lesz.

11.Szeretetet, békességet, jóakaratot sugározzatok egymás felé. A lélek  átveszi  a gondolatokat és kölcsönös bizalmat, vonzalmat, méltánylást ébresztenek bennetek.

12.A zsémbes feleség legtöbbször  figyelmet és méltánylást kíván, szerelemre, szeretetre vágyik. Dicsérd és méltányold sok jó tulajdonságát. Mutasd ki iránta érzett szeretetedet és csodálatodat.

13.A feleségét szerető férj modorai is, cselekedetei is szívélyesek. A szerelem annyit ér, amennyinek látszik.

14.Házassági problémáiddal mindig szakemberhez fordulj. Fájós fogadat sem a kárpitossal húzatod ki. Házasságod bajait se a rokonokkal vagy barátokkal tárgyald meg. Képzett emberhez kell tanácsért fordulnod!

15.Sose akard megváltoztatni  a házastársadat. Az ilyen próbálkozások ostobák, és szétrombolhatják a másik ember önbecsülését és büszkeségét. Olyan ellenszenvet is kelthetnek, ami megsemmisítheti a házasság köteléket.  Ne akard  házastársadat a magad második kiadásává változtatni.

16.    Imádkozzatok  együtt és együtt maradtok! Az ima minden problémát megold. Jelenjék meg lelki szemeid előtt feleséged, amilyennek szeretnéd, vidáman, egészségesen, boldogan, gyönyörűen. Olyannak lásd férjedet, amilyennek lennie kell. Erősnek, határozott akaratúnak  szeretőnek, kiegyensúlyozottnak, kedvesnek. Tarts ki e kép mellett és meglátod: a mennyben kötött házasság csupa harmónia és béke.