Jézus a fény

11. Lelked támaszod a sikeres földi életed során

1.A sikeres földi élet nem mást jelent, mint az emberi tulajdonságok által helyesen felhasznált lehetőségek tárháza. A földön sikernek mondhatjuk azt, aki  hosszú időn át élvezheti az életét békességben, örömben, és boldogságban.

2.Találj rá a saját életfeladatodra, arra amit örömmel végzel, akkor sikeresnek  mondhatod életedet.  Ha nem találod meg akkor imádkozz Istenhez, Ő majd megmutatja a te számodra a feladatodat.

3.Szeretettel végezd el a rád bízott feladatokat és akkor az életedet siker koronázza.

4.A  sikeres, szeretettel átitatott ember önzetlen, arra törekszik, hogy embertársait szolgálja.

5.Lelki békesség nélkül nincs igazi siker. Az ember csak akkor képes helyesen cselekedni, döntéseket meghozni, ha a lelkében békesség és nyugalom van.

6.A sikeres ember nagyon nagy lelki terheket cipel, mivel neki meg kell felelni a földi hatóságok elvárásainak is, közben a lelkében pedig az Isteni szeretet és jóság uralkodik, ami őt a fizikai világ terheitől  igyekszik megszabadítani, azáltal, hogy  a lelkét mindig az Isten irányítása alatt hagyja.

7.Ha a lelked az elképzeléseidet jónak és hasznosnak látja a te földi életed során, akkor minden lehetséges eszközt megkapsz ahhoz, hogy az életedet sikeresen fejezd be.

8.Az amit te jónak látsz a te életed során, ha az  megáll az Isteni jóság mérlegén is akkor a lehetőségeid kitárulkoznak előtted.

9.A lelkedben a kitartó munka hozza meg a gyümölcsét, amely bearanyozza a mindennapjaidat.

10.A lelkedben az élő hit az, ami meghozza a te számodra azt az eredményt, amely ha nincs akkor az emberi élet sivár. Mindig arra gondolj, hogy miért nem lehet az ember olyan békés, boldog mint amire vágyik. Azért, mert a lélekben a hit halovány mása van csak, nem a meggyökeresedett kemény meggyőződés, hanem a laza  elpárolgó gondolatok. Ez az akadálya a földi élet boldogságának.

11.A hited az, ami nem engedi, hogy rossz gondolataid áldozata légy, mert folyton csak a jóra terel, óv és megvéd attól, ami a lelkednek ártana.

12.A sikeres élet titka az a legnagyobb erény, ami minden embert csak felkorbácsolja, mert neki az nem erény, csupán teher, mert nem az ő akarata szerinti gondolatokat teszi fontossá. Ez az erény az emberszeretet.

13.A sikeres élet egyenlő az emberi ész által nagyon is elfogadott élettel, ami nem  a szeretet parancsát teszi fontossá, hanem az emberi ész alkotta  minden jót, ami csak a jelen életben való.