Jézus a fény

A mindennapi élet munkái, amelyet az égiek irányítanak 2009.01.22.

2009.01.22.

Az Isten angyalai azok állandóan a földi emberek segítségére vannak rendelve, hogy segítsék a földön élő emberek mindennapi életét. De ez csak akkor lehetséges, ha az emberek elfogadják azt, és a szerint is élik a földi életüket, mert ha csak a saját akaratuk szerint, akkor az égi sugallatot nem hajlandóak elfogadni, és befogadni azt, mert nem az ő gondolatait tartalmazzák.

Mindig gondoljatok arra, amikor Jézus a földi életében csak úgy  volt képes az embereket tanítani, amikor Ő is ugyan olyan emberként élt a földön, mint a többi abban a korban élő egyszerű ember. Sohasem azt hangoztatta, hogy Ő honnan jött és milyen képességei vannak és milyen tanítása van, hanem egyszerűen élte a példamutató földi életét  a mindennapjaiban. A földi embereknek ezzel megmutatta, hogy hogyan kell élni egy egyszerű Isten útját járó embernek, hogy eljuthasson a Teremtőjéhez.
Ebben a földi életben minden benne volt, a születése, a családi élete, a munkája, a tanítása, az emberekhez való viszonya, halála. Ezekben a cselekedeteiben  Ő azt megmutatta, amit később az evangéliumokban le is írtak a tanítványok.

Így ezzel az útókor embereinek  megmutatta a visszafelé vezető legrövidebb és legegyszerűbben élhető földi életet, amit  a jelenkor embereinek sem szabad szem elől téveszteni, mert ha nem e szerint akarja az ember a visszafelé vezető utat megtenni, akkor nem az Ő általa tanított és megmutatott utat választotta, hanem talált magának valami más utat, amit saját maga készített, hogy azon fog visszatérni, de hová? Ez a kérdés.

Testvéreim legyetek nagyon nyitottak és figyeljetek egymásra, mert nagyon közel az idő, amikor már nem lesz lehetőségetek arra, hogy változtassatok a ti téves gondolkodásaitokon, mert az aratás közel és az ég angyalai állandóan készen állnak arra, hogy ezt a munkájukat elkezdjék.
Mi égi segítőitek is állandóan azon dolgozunk, hogy azoknál akiknél még esélyt látunk a változásra, azokat ösztönözzük arra, hogy találja meg az Isten által mutatott utat és induljon el, és mi akkor már irányítjuk, ha nyitott és nem keményszívű, megátalkodott ember, hanem befogadó, és engedelmes szívű.

Szeretnénk benneteket arra kérni, hogy ezeket az írásokat ne veszélynek éljétek meg, hanem inkább figyelmeztetésnek az ég angyalai részéről, hogy legyen időtök a leszületésetek által hozott feladataitokat befejezni.
Testvéri szeretettel a ti égi segítőitek által, akik veletek vagyunk az Isten kegyelméből. Ámen.