Jézus a fény

Tanulásunk a földi élet során----2008.07.26.


2008.07.26.

Mindig arra gondolj, amikor azt érzed, hogy le kell ülnöd a gép elé, hogy az írásodat folytasd, hogy mennyire vagy olyan lelki állapotban, úgy  mint most, mert most a lelked teljesen át van itatódva szeretettel, a meditáció után. Mi mindig éreztessük veled, ha azt akarjuk, hogy legyél olyan állapotban, hogy áttudjuk adni azt, amit szeretnénk nektek tanításként, hogy hasznosítani tudjátok.

A lelked az arra inspirál, hogy készüljél fel, hogy használható legyél, mint fizikai értelemben, hogy ne foglald le magadat egyéb dolgokkal. A lelkedben ég a vágy a szolgálatra, hogy másoknak tudjál segíteni ezekkel az írásokkal, mert benned mindig a mások iránt érzett szeretet és segítés az, ami segít téged a feladatodban.
 Sohasem az a cél áll előtted, hogy valamit azért csinálj, hogy magadat szórakoztasd, hanem a benned élő Jézus irányit arra, hogy másoknak legyél a támasza, segítsége. El sem tudod képzelni, hogy mennyi embernek nyújtasz vigaszt és lelkesedést arra, hogy keresse az Istennel való kapcsolatát, mert azokban az írásokban, amelyeket te írsz és gyűjtesz és szeretett testvéreid elé teszed, hogy válogassanak belőle a világhálón, az felbecsülhetetlen érték a ti számotokra.

Mi égi segítőitek nagyon örülünk annak, hogy ezt a nemes és szép feladatot magadra vállaltad, mert ezzel nagyon sok embernek tudsz segíteni, hogy az alapoktól felismerje a Krisztusi Utat. Mindig azt akarjuk veletek megértetni földi testvéreink, hogy nem mindig a legnagyobb az, az írás amit ti annak gondoltok, mert az egyszerű, még nem jártas emberek is képesek ezekből az írásokból elindulni keresni az Istent, mert olyan figyelemfelkeltő, és egyszerű gondolatokat tartalmaz, ami lehet, hogy mások számára értéktelen.

Te pontosan azért jártál annyi helyre az elmúlt években, hogy ezzel tapasztalatokat és ebből kifolyólag olyan tanításokat is magadévá tettél, amit mások értéktelennek tartottak, mert hogy nem beszél szó szerint Jézusról. De egyes embereket nem lehet közvetlenül az Isten szavaival, vagyis az evangélium szavaival elérni, mert tiltakozik a lelkük, mert még arra nem értek  meg, így csak a szeretetről lehet velük beszélni.
 Azért kellett neked annyiféle emberek tanítását meghallgatnod és leszűrni belőle azt, amit a te lelked abból igazságként fel tudott dolgozni. Mindezek benned leraktározódtak azért, hogy amikor majd annak el jön az ideje te ezeket a tanításokat felismerjed és írások formájában tovább is adjad a világhálón is.

Mert jelenleg ez az egyetlen óriási lehetőség az emberek számára, hogy nagyon sok ember hozzájusson az Isteni tanításokhoz, hogy felismerjék az Utat. Így az embereknek nagyon sok választási lehetősége adatik meg, hogy az otthonában ülve tudjon keresni a világhálón a saját maga részére olyan lehetőségeket, amelyeket az Isten tálcán kínálja fel az emberiségnek.

Mi égi segítőitek is azon dolgozunk, ha ránk figyeltek, hogy rávezessünk benneteket olyan  helyekre, ami a ti számotokra fontos egy feladat megoldásához. Te saját magad is rádöbbentél sokszor, hogy azt sem tudod, hogy hogyan találtad meg azt az oldalt, ami számodra nagyon nagy segítséget hozott.

Figyeljetek magatokra kedves földi testvéreink, hogy tudjunk nektek segíteni, hogy a lehozott feladataitokat  sikeresen tudjátok megoldani. Mert soha semmi sem véletlen, ami veletek történik, mert mindig csak azt hozzuk elétek, amire szükségetek van, ez történik személyenként, de közösségi szinten is. Ezért legyetek nagyon toleránsak egymással, mert mindig van akinek nagyon fontos egy feladat megoldásához az a „bizonyos tétel” ami a másik embertestvére számára jelentéktelen és értéktelen.

Mi égi segítőitek látjuk, hogy kinek miben kell erősödni, miben kell javítania, és mi az amit feltétlenül fel kellene ismernie, hogy tovább tudjon lépni egy feladatban. Mert ha nem ismeri fel, akkor az a feladat addig várat magára, amíg újra egy lehetőségnél fel nem ismeri, hogy neki ebben vagy abban a magatartásában, gondolkodásában változtatni kell.

 Itt szoktak bekövetkezni azok a megátalkodottságok, amikor a földi ember nem akar változtatni az ő berögzült gondolkodásán, mert azt egyszer már magáénak érezte. De itt van a fejlődés, hogy amit régen helyesnek ítélt, az lehet, hogy ma már nem áll meg az igazság mérlegén, mert azóta a lélek már fejlődött, sok tapasztalatot gyűjtött, és elérkezett odáig, hogy ismét meg kell változtatni azt, amit régen jónak ítélt.

Gondoljátok csak el, hogy ti is milyen változáson mentetek keresztül mindannyian akik olvassátok ezeket az írásokat, hogy amikor csak halovány ismereteitek voltak Jézusról és az Ő tanításáról, hogy most hogyan tekintetek vissza arra az időszakotokra. Ha akkor nem indultok el a fejlődés útján, akkor még most is ott tartanátok, ahonnan elindultatok. Sajnos vannak olyan emberek a földön, akik egyszer amit megtanultak, magukévá tettek, akár helyes, akár nem abból nem hajlandóak engedni, mert számukra az maradt meg az igazságnak.

Ezek a nagyon nagy tévedések, mert a lélek állandóan fejlődik és ha egy-egy témában nem tud továbblépni az emberi erős akarat miatt, akkor képtelen folytatni az életfeladatát, amit lehozott a születésével, hogy ebben az életében kijavítja azokat a hibáit, amit esetleg az előző életeiben rontott el. Mi csak annyiban tudunk nektek segíteni, hogy a figyelmeteket rá irányítjuk bizonyos helyzetekben, de a döntés az a tiétek. El is fogadhatjátok és el is utasíthatjátok, mert mi a ti szabad akaratotokat tiszteletben tartjuk.

Nagyon sokszor történik a földi élet során olyan esemény amire nem találjátok a választ a ti gondolkodásotok szerint, de az sem felesleges, mert minden, mindennel összefügg. A földi testben az ember nem képes arra, hogy felismerje a dolgok kapcsolódásait, és így azt sem, hogy neki éppen most mi az amit meg kell, hogy változtasson a saját gondolkodásában.

Azért fontos, hogy figyeljetek ránk, mert ami elébetek kerül, annak az a célja, hogy ráfigyeljetek, mert ha ezt elmulasszátok, akkor csak egy újabb lehetőségnél lesz rá módotok azt a feladatot helyrehozni. Addig viszont nem lehet tovább lépni a másik feladatba, mert a téglák azok egymásra pakolva adják meg az épülő ház alapjait. Nem lehet össze-vissza dobálni az építkezésen a téglákat sem. Ugyanúgy az emberi életek során a feladatait is egymásután kell, hogy elvégezze.

Mindig arra gondoljatok, amikor közösségi összejövetelen is vagytok, vagy csak úgy beszélgettek egymással, hogy ez most miért is történt meg velem. Mindig fel lehet ismerni mindenkinek ha nyitott, hogy neki mit is kell ebből a beszélgetésből leszűrnie, mi az a szó vagy cselekedet, ami neki mint hiányzó tégla itt jelen van és beépíthet a gondolkodásába.
Soha ne úgy közelítsétek meg a beszélgetésekben zajló eseményeket, hogy nekem ez nem érdekes, nem nekem szól, de bezzeg a másik testvéremnek tudom, hogy mit kellene csinálnia, mit kellene megváltoztatnia a magatartásán.

Néha azok, akik nagyon gőgösek és magabiztosak, azok csak a másikra való mutogatással hárítják el maguktól a feladataikat, s közben nekik kellene jobban ráfigyelni arra a szituációra. A békesség fenntartása érdekében néha csak távolról érintitek azokat a feladatokat, amelyeket fel kellene mindenkinek ismernie, ha azt akarja, hogy tudjon tovább lépni a feladatában.

Ne az legyen előttetek, hogy nekem nem kell semmit sem javítanom, hanem csak kívülről szemlélhetem az eseményeket. Mindig közösségi szinten továbbítjuk először a témákat, majd pedig az emberi léleknek a gondolkodása folyamán próbáljuk a saját magára vonatkozó részeket sugallni. Mindig így szoktuk továbbadni a feladatokat, amiket ki kell javítani a földi embereknek.
Továbbra is szeretnénk nektek olyan testvéri szeretettel továbbítani a segítségünket, hogy az a ti hasznotokra váljék.