Jézus a fény

Ima az őrangyalhoz

Köszönöm segítségedet Istennek Szent Angyala, kinek őrizetére vagyok bízva. Köszönöm mindazt, amivel ebben az életben oltalmaztál, s főképpen azt, amivel lelkemnek sokkal drágább életét körülvetted.

Hála Neked, amiért oly híven mellettem vagy, állandóan pártfogolsz, és a sötétség angyalának támadásai ellen védelmezel. Szívből sajnálom, hogy sugallataidnak annyiszor ellene szegültem, jelenléted iránt oly kevés tisztelettel viseltettem, s hibáim által Téged, leghívebb Barátomat annyiszor megszomorítottalak. Bocsáss meg kérlek, és továbbra is világosíts fel, vezérelj, és feddj meg hibáimért.

Ne hagyj el életemnek utolsó leheletéig, hogy akkor lelkem a Te pártfogásoddal lépjen örök bírája elé, s az Úr választottai között örök békét találjon.
Ámen.