Jézus a fény

Magvetés

Ó Jézus, te mindenkinek egyforma nagylelkűséggel felajánlod szavadat és
tanításodat. Ahogy a magvető nem tesz különbséget a földre vonatkozóan,
hanem egyszerűen mindenütt vet, éppúgy te is egyformán intézed tanításod a
gazdaghoz, a szegényhez, a bölcshöz, a tudatlanhoz, a buzgóhoz, a
lustához, a bátorhoz és a gonoszhoz.

 Megkülönböztetés nélkül beszélsz mindenkihez. Add, Uram, hogy tanításodat
figyelemmel hallgassam és állandóan eszemben tartsam, s erővel és bátran megvalósítsam.
Ámen.