Jézus a fény

Ima étkezés előtt

Édes Jézus légy vendégünk,
Áld meg, amit adtál nékünk.
Adjad Uram, hogy jól essék
Jézus neve dicsértessék.
Ámen.