Jézus a fény

Ima kedvetlenségben

Vannak napok az életben, amikor az ember minden különösebb ok nélkül rosszkedvűnek, életuntnak érzi magát, valahogy elakad a földi gondok és bajok közepette. Lelke egyáltalán nem tud felemelkedni, kedélye sivár és nem tud imádkozni sem. Vonulj vissza magányodba, s küzd  le rosszkedvűségedet és emeld föl szívedet Istenhez és fohászkodjál.

Atyám valami van közöttünk, ami elválaszt engem Tőled. Az én gyarló emberi természetem, lelkem és kishitűségem a kétségbeesés örvényébe akar sodorni. Ments meg Istenem, segíts rajtam. Küldj vigaszt kétkedő szívembe, melegítsd föl azt szereteteddel, hogy újra higgyek és bízzak.

Nem akarok elszakadni Tőled Istenem, mert tudom, hogy szereteted örök és el nem hagy minket soha. El akarok a lelkemből űzni minden meggondolatlanságot és bizalmatlanságot.
Ámen.