Jézus a fény

Ima az igazságért

Mindenható Istenem! Mily nehéz a földön megtalálni az igazságot. Bármennyire keressük és kutassuk is, nem találjuk meg hacsak  Te drága jó Istenem a szívünkbe nem oltod.
Te vagy a világosságnak és a megismerésnek egyedüli forrása, azért buzgó imádsággal kérjük Tőled Istenem, hogy légy velünk és segíts bennünket.
Világosítsd meg az elménket, ültesd  szívünkbe a Te szeretetedet, hogy hitünk ne ingadozzék és a Te igazságod fényeskedjék a mi lelkünkben.
Ámen.