Jézus a fény

Ima életfeladatunk felismerésére

Édes jó Istenem! Bizonyára meghatározott feladatokkal küldtél e földre. Teljes szívemből kérlek Téged, mutass nekem utat és módot azoknak a felismerésére. Mert a földi dogok elhomályosítsák látásomat és elterelik figyelmemet úgy, hogy nem értem, vagy sehogyan sem akarom megérteni a Te intő szavaidat és figyelmeztetéseidet, és túlságosan nagy áldozatnak látszik előttem a Te útmutatásaid szerint cselekedni.

Törekedni akarok óh Istenem, hogy amennyire csak tőlem telik levetkőzzem minden világi és bűnös vágyaimat és tulajdonságaimat.
Mindenható Atyám add, hogy észrevegyem és meglássam a Te szándékaidat és útmutatásaidat. Minden erőmmel, szívvel és lélekkel akarom azokat figyelni és követni.
Segíts meg, hogy az általad kitűzött feladataimat jól elvégezhessem.
Ámen.