Jézus a fény

Ima a Szentlélek ajándékaiért

BÖLCSESSÉG LELKE:
Adj nekem világosságot, mellyel felfoghatom, hogy amit a természetben látok, mind Isten ajándéka.

ÉRTELEM LELKE:
Segíts egyre jobban megértenem  Jézus Örömhírét, hogy olyan erős legyen a hitem, mint a sziklára épített ház.

HŰSÉG LELKE:
Úgy irányítsd életemet, hogy mindig hűséges gyermeke maradjak Istennek.

TÜRELEM LELKE:
Adj erőt, hogy türelemmel viseljem az élet nehézségeit, sikeresen küzdjek a bűn ellen, és mindig becsületesen teljesítsem kötelességeimet.

IGAZSÁG LELKE:
Add, hogy az igazságot megismerjem, és szerinte is éljek.

KEDVESSÉG LELKE:
Add, hogy a mindennapjaimat az emberek között kedvességben éljem, és növekedjem Isten  szeretetében.

SZERETET LELKE:
Önts a szívembe olyan szeretetet, hogy a mindennapjaimban az öröm töltse be a fő szerepet.