Jézus a fény

Miatyánk

Miatyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved.
Jöjjön el a Te országod. Legyen meg a Te akaratod, amint a
mennyben, azonképpen itt a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a
mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek,
és ne vigyél minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
Mert Tiéd az ország, a hatalom, és a dicsősség,
Mindörökkön örökké.
Ámen.