Jézus a fény

Esti ima

Ó édes Istenem, hálát rebeg lelkem,
Hogy egész napon át megőriztél engem.
Bánom sok vétkemet, Szent Fiadnak vére,
Mossa meg kegyesen szívemet fehérre.

Virrasszon felettem, gondviselő  szemed,
Kélek óvd az éjjel testemet, lelkemet.
Szűz Anyám és Őrangyalom legyetek énvelem,
Ha ti rám vigyáztok nyugodt lesz éjjelem.
Ámen.