Jézus a fény

Ima az irgalmasságért

Édes Istenem, adj nekünk töredelmes szívet, amely legyőzi a gonoszt, és amelynek az nem árthat többé! Adj nekünk jósággal és szelídséggel telt szívet, amelynek nem fáj a megbántás és a megalázás. Adj nekünk könyörülettel telt szívet, amely mindenkor szeretettel megbocsát, örömest segít a szükségben lévőkön és soha nem csügged el. Jóságos Istenem, adj nekünk imádattól áthatott szívet, mely mindig hűen és forrón dobogjon Feléd. Ámen.