Jézus a fény

Ima a kegyelemért

Édes Istenünk, világosítsd meg elménket, hogy megismerjük a Te akaratodat, és adj erőt, hogy azt híven teljesítsük. Engedd, hogy akként végezzünk el mindent, ahogy Te akarod, ahogy azt is a Te bölcsességed és igazságod kívánja tőlünk.
Megakarom fontolni minden cselekedetemet, hogy mindegyikkel dicsőséget szerezzek Szent Nevednek Ó Istenem.
Saját vágyaimat teljesen alá akarom rendelni a Te akaratodnak és a Te törvényeidnek. Háttérbe szorítom a vágyaimat és anyagi érdekeimet, és csupán a jövendő élet örökké tartó boldogságára és a Te dicsőítésedre akarok gondolni. Ámen.