Jézus a fény

Ima a békéért

Az Úr békéje legyen velünk: az Úr békéje vezéreljen minket és éljen szívünkben: Isten szerető Lelke nyilvánuljon érzelmeinkben és gondolatainkban, tetteinkben és beszédünkben. Az Úr adjon nekünk szeretetet, békét és szelídséget.
Mily boldog az, akinek sajátja e három kincs! Küzdjünk hát ezek megszerzéséért! Segíts meg ebben Mindenható Istenem. Ámen.