Jézus a fény

Ima a világosságért

Mindenható Isten ! Hozzád fohászkodunk és kérünk Téged, mutasd meg nekünk kötelességeink útját. Világosíts meg minket és add, hogy felismerjük kötelességeinket, óh Istenünk, add meg annak igazi  és mély megismerését, amit a Te akaratod szerint tennünk vagy végrehajtanunk kell.

Nem akarok sem kételkedni, sem tétovázni, legyen erős az én akaratom a jóban, s munkálkodásom serény. Egyenesen és hűségesen akarok a kötelesség útján járni, amit Isten a számomra kijelölt.

Sokan tépelődnek és nem tudják, hogy mit cselekedjenek. Egy bensőséges ima, egy szívből fakadt fohász Te hozzád édes Istenem, áttör minden homályt és meghozza az igazság  fölismerését.
Lelkem azt súgja: Bízzál Istenben, Ő megmutatja neked az utat. Ámen.