Jézus a fény

Humor

A róka és a macska

A róka egyszer kérkedni kezdett a macska előtt: az ő fejében annyi tudomány van, hogy soha, senki az ő eszén túl nem járhat. A macska szerényebb volt, és csak ennyit mondott:
Nekem csak egyetlen erősségem van, de ha veszélybe kerülök, abban mindig bátran megbízhatok.
A beszélgetést kutyaugatás szakította félbe. Az idegen szagnyomon vadászkopók találtak rájuk, s a két állat szörnyű veszedelembe került. A  macska nem volt rest, uzsgyi, azon nyomban felmenekült az első fára, s csúfondárosan nézett üldözői után. A róka viszont menekülőre fogta a dolgot, s a kutyák addig-addig kergették, míg egyszer csak utolérték, és darabokra tépték.
Mert nem mindig jó a sok ravaszság, hasznosabb, ha egy dologban vagyunk igazán jártasak.

A rendőr és az autós

A rendőr leállítja az autóst az autópályán, és megkérdi tőle:
- Uram, megkérdezhetem, mióta megy hibás hátsó lámpákkal?

A sofőr kiszáll, megnézi a kocsi hátulját, majd térdre esik és elkezd zokogni.
- Ugyan már, annyira azért nem súlyos a helyzet! - nyugtatja a rendőr.
- Pár kiégett izzó miatt még nem kell ennyire elkeseredni.
- Nem? És az utánfutóm, meg a motorcsónakom?

A púpos gyerek

Bemegy a púpos gyerek a pékségbe, a pék megkérdezi tőle:
- Mit kérsz kisfiú?
- Egy kiló kenyeret.
Mire a pék jóindúlatúlag hátba veregeti a gyereket:
- Majd ha az előzőt lenyelted...

A pokol

Áron bácsi haldoklik. Az, az utolsó kívánsága, hogy meg akar tanulni latinul.
Kérdezi tőle a plébános úr:
- Áron bátyám, az Isten áldja meg, rögtön meghal! Minek akar maga most latinul tanulni?
- Azért tisztelendő úr, hogy ha felmegyek a mennybe, a jóistennel olyan nyelven tudjak beszélgetni, amit ő is megért.
- Na de Áron bátyám, miért olyan biztos benne, hogy a mennybe kerül? Mi lesz akkor ha pokolra jut?
- Mi lenne? Románul tökéletesen beszélek!

A pap és a rabbi

A pap és a rabbi már régóta rühellik egymást, ott csesznek ki egymással, ahol tudnak. A pap elhatározza, hogy ez így nem mehet tovább, úgyhogy egy éjszaka átmegy a rabbihoz, és a békülés első gesztusaként lemossa a kocsiját. Másnap éjszaka nagy zúgást hall az udvarában, kinéz, látja, hogy a rabbi éppen vágja le a kocsijának a kipufogócsövét. Ráordít:
- Mit csinálsz, te istentelen?
- Tegnap te keresztelted meg az én kocsimat, ma én metélem körül a tiedet!

A nagyothallás

Egy idős férfi elmegy a háziorvoshoz, és a felesége nagyothallásáról panaszkodik.
A következőt javasolja neki az orvos:
- Tegyen egy próbát, hogy mennyire súlyos a probléma. Ha otthon önnek háttal áll a felesége, mondjon neki valamit messzebbről. Ha nem válaszol, menjen kicsit közelebb és ismételje meg. Egészen addig próbálja újra, míg meg nem hallja.

A férfi hazamegy, a felesége éppen főz. Megszólítja messziről:
- Drágám, Mi lesz ma a vacsora?
Csend. Kicsit közelebb megy, és megint kérdi:
- Mi lesz ma a vacsora?
Még mindig semmi válasz. Közelebb megy:
- Mondd, mi lesz a vacsora?
Nincs válasz, odamegy az asszony háta mögé, és hangosan kérdezi:
- Mi lesz ma vacsorára?

Erre az asszony hirtelen megfordul:
- Már negyedszer mondom, hogy sült csirke, te vén süket!

A lista

A Medve halállistát készít. Odajön a róka:
- Jaj, Medve, hallom halállistát csinálsz. Rajta vagyok?
- Igen.
- Nem lehetne előbb elbúcsúzni a családomtól?
- De.
Hazamegy a róka, nagy sírás rívás közepette elbúcsúzik a családtól, majd visszamegy. A Medve széttépi és megeszi. Jön a Farkas: 
- Jaj, Medve, hallom halállistát csinálsz. Rajta vagyok?
- Igen.
- Nem lehetne előbb elbúcsúzni a családomtól?
- De .
Hazamegy a Farkas, nagy sírás rívás közepette elbúcsúzik a családtól, majd visszamegy. A Medve széttépi és megeszi. Jön a Nyuszika.
- Jaj, Medve, hallom halállistát csinálsz. Rajta vagyok?
- Igen.
- Nem lehetne kihúzni?
- De.

A kisfiú

Az iskolában egyik kisfiú mondja a másiknak:
- Azt hallottam, hogy minden felnőttnek van legalább egy sötét titka, amit évek óta rejteget. Ezért aztán könnyű rájuk ijeszteni, elég csak annyit mondani, hogy "Mindent tudok rólad!".
 
A másik kisfiú hazamegy és így szól az anyjához:
- Anyu, mindent tudok rólad!
Az anyuka elvörösödik, és ad egy 20-ast a gyereknek:
- Jól van, kicsim, de apunak egy szót se róla!
A gyerek megörül a 20-asnak, így este aztán az apján is kipróbálja a módszert:
 - Apu, mindent tudok rólad!

Az apja félrevonja:
- Jól van, kisfiam, itt egy ötvenes, csak ne szólj róla anyádnak!
A gyerek még jobban örül.
 
Másnap éppen indul az iskolába, ahogy kilép az ajtón, szembejön vele a postás. Ismét előkerül a bevált trükk:
- Postás bácsi, mindent tudok rólad!
A postás eldobja a biciklijét:
- Fiam, gyere, adj egy puszit az apádnak!

A két szöszi

Két szöszi találkozik a mennyországban.
- Te hogy haltál meg ? - kérdezi az egyik.
- Én megfagytam.
- Húúú, az borzasztó lehetett.
-Á, nem volt olyan szörnyű, először nagyon fáztam, aztán elaludtam, és már csak melegséget éreztem. És te?
- Én gutaütést kaptam.
- Hogy-hogy?
- Éppen dolgoztam, amikor kaptam egy telefont, hogy a férjem otthon éppen megcsal. Hazarohantam, átkutattam mindent: a szobákat, a spájzot, a padlást, a pincét, az alagsort, a garázst, de nem találtam senkit csak a férjemet, aki Tv-t nézett és közben somolygott... Na ekkor kaptam gutaütést...
- Hát, ha benéztél volna a hűtőbe, most mindketten élnénk.

A három rabbi

Három bócher azon vitatkozik, hogy melyiküknek van nagyobb tudású rabbija.
Azt mondja az első. Egyszer nálunk tűz ütött ki. A házban volt öt gyerek. Mindenki hordta a vizet, de a lángok nem apadtak. Ekkor jött az én rabbim, elkezdett imádkozni, hatalmas felhő kerekedett, hatalmas zápor hullott a házra, a tűz kialudt és a gyerekek megmenekültek.

A második bocher azt mondta. Mi egy hajón utaztunk, és hatalmas vihar volt. A kapitány és a matrózok már feladták a küzdelmet és mindenki készült a halálra. A hajó körül cápák köröztek. Akkor az én rabbim elkezdett erősen imádkozni és 500 méteres körzetben elcsitultak a hullámok és megmenekültünk.

A harmadik bocher azt mondta. Mi Brooklinba mentünk. Szombat lévén sétáltunk és elkeveredtünk a Centrál Parkba. Egy pad alatt megláttunk 100 dollárt. Nem nyúlhattunk hozzá, mert szombaton nem szabad pénzt érinteni. De akkor az én rabbim elkezdett borzasztó erősen imádkozni és ott, azon a helyen és 10 méteres körzetben vasárnap lett.