Jézus a fény

Keresztény maci

Az erdő közepén egy vadász egyszer csak egy hatalmas, félelmetes medvével
találja magát szemben. Félelemtől remegő kézzel megkísérli lelőni a
fenevadat, de nem jár sikerrel. Erre sarkon fordul és nekilódul: olyan
gyorsan fut, ahogy csak bír. Végül azonban egy igen meredek szakadék szélén
találja magát.
 Ekkor térdre hullik, égnek emeli széttárt karjait, és így
fohászkodik: "Istenem! Kérlek tedd ezt a medvét kereszténnyé!"
Ekkor a fellegekben villámlás kerekedik, és a medve megtorpan, csupán néhány
méternyire a vadásztól. Egy pillanatig tétován álldogál ott, aztán égnek
emeli tekintetét és így szól: "Köszönöm Istenem! Köszönöm az ételt, amit
ma elém tettél..."