Jézus a fény

Kártyázás

Egy katolikus pap, egy református pap és egy rabbi minden héten egyszer kártyáznak filléres alapon. A rendőrfőnök tudomást szerez róla, egy alkalommal tetten éri őket, és bíróság elé viszi az ügyet.
A bíró meghallgatja a rendőrfőnök jelentését és szigorú arccal megkérdezi a katolikus papot:
Nos Atyám, igaz hogy kártyázott?
A pap felnéz az égre, magában mormogja, hogy "Istenem, bocsáss meg" majd hangosan ezt mondja:
Nem méltóságos uram.
A bíró a református paphoz fordul és megkérdezi:
Nos, tisztelendő úr igaz hogy kártyázott?
Megismételve a pap válaszát ő is azt mondja:
Nem méltóságos uram.
Ezek után a bíró a rabbihoz fordul és megkérdezi:
Rabbi, igaz hogy kártyázott?
Hidegen a bíró szemébe nézve adja a választ:
Ugyan már, kivel?