Jézus a fény

Az éhen halt zsidó

Szörnyülködve hallja a rabbi, hogy egy fiatal zsidó éhen halt.  Egy zsidó nem halhat éhen, kiáltja felindultan. Miért nem jött el hozzánk, s miért nem kért alamizsnát? Mert szégyellte, Rabelében.  Na mondtam én, hogy egy zsidó nem hal éhen!  állapítja meg a rabbi.  Ez se az éhségbe halt bele, hanem a büszkeségbe! .