Jézus a fény

Humor

Beázik a templom

 

Az öreg templom teteje egyre jobban beázott. Az egyházközség tagjai felkérték a híveket, adakozzanak a tető javítására. A következő vasárnap a plébános kihirdette a gyűjtés eredményét:
- Három lavór ára már megvan.

Egyetlen betű-eltérés nagy galibát okozhat

 

A fiatal pap nagyon ideges volt élete első temetésén.

Annyira izgult; hogy amikor a sírba helyezték a koporsót, elfelejtette, mi következik.

A temetkezési vállalkozó, látva a pap zavarát, odasúgta neki:
"Most pedig kérem a családot, hogy állja körbe a sírt."

Erre az atya fennhangon a következőt mondta:
"Most pedig kérem a családot, hogy adja körbe a sört."

A gyászolók döbbenten egymásra néztek, de nem szóltak semmit.

A temetés után két sírásó ballagott hazafelé az úton. Megszólalt az egyik:
"Te, cimbora, én nem kaptam sört."

Mire a másik:
"Nem hallottad, hogy csak a családtagokat kínálták?"
 

Öreg bácsi a menyországban

 

Öreg bácsi és néni meghal, és felkerülnek a mennyországba. Fent körülnéznek, minden csodálatos. Kék az ég, süt a nap, csiripelnek a madarak. Senki sem fázik, senki sem éhezik. Amerre csak mennek boldogság terem. Leülnek egy fa alá, és megilletődötten hallgatják az angyalok kórusát. Egyszer csak az öregember lekever egy nagy pofont az öregasszonynak, mire az megkérdezi:
- Ezt most miért kaptam?
- Ha nem lett volna az a nyavalyás diétád, már két éve itt lehetnénk!
     
 

A körzeti orvos a menyországbanMeghal a körzeti orvos, s lelke a mennyekbe száll. Az égi kapu előtt hosszú sorok várnak bebocsájtásra, s a néhai orvos beáll a sor végére. Nyílik a kapu, Szent Péter végigtekint a tömegen, majd azt mondja az angyaloknak:
- Az orvost engedjétek előre! Ő a mi legjobb szállítónk.
     
 

A skót

 

Leesik a skót a tetöröl. Zuhanás közben beszól a konyhaablakon:
- Drágám,csak két személyre fözz, én ma a kórházban ebédelek!

A rohanó buszsofőr

 
Egy pasas lélekszakadva rohan a lejtőn haladó busz után. Odaszól egy járókelő:
- Mit erőlködik annyira? Mindjárt jön a következő!
- Az lehet, de annak nem én vagyok a vezetője!
 

A tiszteletes nyúlja

A pap egy kis faluban lakott, volt neki sok nyúlja etetgette nagyon örült nekik.
Egy reggel ahogy kiment hogy megetesse őket döbbenten látta hogy bizony ennek sok híja van. Nagyon bántotta a dolog nem tudta mitévő legyen mivel napról napra fogyott. Egyet gondolt magába. Vasárnap mikor prédikált a szószéken kijelentette, hogy tudja már ki lopja a nyulakat és most hozzá vágja a bibliáját.
Az ember aki lopta megrémült és így gyorsan lebujt a pad alá.
És így tudta meg, hogy ki volt a tolvaj.
     

Sofőr...


Egy férfi beül egy taxiba
Elindulnak, később az utasnak eszébe jut valami
előrenyúl, megfogja a sofőr vállát.
A sofőr hatalmasat ordít, majd reszketve mondja:
- Ne haragudjon, tudja csak nem régóta taxizom,
előtte a temetkezési vállalatnál voltam sofőr...

A plébános és a vadász

A plébános találkozik a falu egyik vadászával. Megkérdi tőle, van-e sok vad az idén.
- Hogyne volna! Ma reggel küldtem épp egy nyulat a plébános úrnak!
- Nagyon köszönöm! - hálálkodik a plébános.
Hazatérve kérdezi a szakácsnőjét a nyúl felől, de az azt mondja, nem küldtek el semmit.
A plébános másnap kérdőre vonja a vadászt:
- Hol a nyúl?
- Nahát, az a szemtelen! Itt ugrált az erdőszélen, mondtam neki, menjen el a plébános úrhoz! Hát nem ment? Ez igazán nem szép tőle!
     

Összetartó család

Amerikában, élő idős férfi felhívja a fiát New Yorkban:
- Fiam, nem akarlak elkeseríteni, de közlöm veled, hogy 45 év kínszenvedés után elválok anyádtól. Elegem van az örökös szekálásából, meguntam. Kérlek, tudasd a hírt a húgoddal is!
A fiú felhívja a húgát New Yorkban. A lány nagyon felháborodik, és azonnal hazatelefonál a szüleinek:
- Apa, kérlek ne váljatok el! Holnap hazautazunk a bátyámmal, és megbeszélünk mindent.
Az apa leteszi a telefont, és kaján vigyorral odafordul a feleségéhez:

- Bevált a tervünk! Holnap végre hazalátogatnak, és az útiköltségüket is saját maguk fizetik!