Jézus a fény

Szia, Vendég
Felhasználói név: Jelszó: Emlékezz rám

TÉMA: Pünkösddel kapcsolatos képek, versek, írások

Pünkösddel kapcsolatos képek, versek, írások 2 éve 4 hete ezelőtt #6117

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5624
.
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.

Pünkösddel kapcsolatos képek, versek, írások 1 éve 1 hónapja ezelőtt #6648

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5624
ÁLDOTT PÜNKÖSDI ÜNNEPEKET KÍVÁNOK MINDEN KEDVES LÁTOGATÓNAK.

IMRE MARGIT SZERK.
2021.05.23..
Pünkösd: a Lélek ünnepe!


Pünkösd ünnepén figyelmünk középpontjában a lélek áll, a bennünk lakozó isteni szikra, mely hitünk szerint isten ereje, jóravaló segítsége, mely az értelmet világosítja, a szívet tisztítja, az akaratot erõsíti, tehát megvilágosít, megnyugtat bátorít és boldogít.
Pünkösd ünnepén arról kell bizonyságot tennünk, hogy Isten lelkének vezérlete alatt állunk, és a világosság gyermekei vagyunk. Pünkösd ünnepén ezt a bennünk lakozó belsõ fényt és világosságot kell megtapasztaljuk. Ez az a belsõ iránytû, mely segít eligazodni a jó és rossz, az igaz és hamis, a felemelõ és alantos gondolatok között.

Nagypéntek fekete gyásza felett a tanítványok lelkében gyõzött a húsvéti öröm: az élet. Egyénenként vagy a közösségben megélt hit tapasztalata alapján a tanítványok egymást erõsítették, bátorították.

Pünkösd ünnepén nem szétszéledve látjuk a tanítványokat, nem ki-ki a maga útját, érdekét járva kesereg egyedül. Együtt vannak a jeruzsálemi felsõházban, és emlékeznek, imádkoznak, s közben rádöbbenek arra, hogy õket nem hallgatásra szólította a Názáreti Jézus, hanem elhívta a tanítás folytatására. Arra biztatta õket, hogy Isten országa jelenvalóságáról tegyenek bizonyságot. Arra biztatta, hogy szóban és cselekedetben folytassák azt, amit Tõle tanultak, láttak és vele együtt tapasztaltak, hiszen így tudják igazolni Isten jelenvalóságát a világban.

Teremtõ Istenünk nemcsak létrehozta ezt a világot, hanem szentlelkének jóra vezérlõ ereje által gondoskodott is róla, és benne az ember életérõl is. Isten lelke nélkül csak sivár anyag lennénk. Pünkösdkor azt a szüntelenül bennünket vigyázó isteni erõt ünnepeljük, mely segít olyan közösséget teremteni, amelyben az egyén " szellemi képességeinek a birtokában " Isten munkatársa lehet. Az ember Isten szentlelkének ereje által létre tudja hozni azt a közösséget, amelyben a megértés és a béke uralkodik. A bennünk lakozó isteni lélek teremti meg a kapcsolatot a mi Atyánkkal és embertársainkkal. Ez a lélek tesz képessé, hogy barátokra leljünk, és barátot találjanak bennünk, s ezáltal megszûnjön az egyedüllét sivársága.

Ma arra van a legnagyobb szükségünk, hogy olyan közösségnek legyünk a tagjai, olyan közösségeket tudjunk létrehozni, ahol biztonságban, békében érezzük magunkat. Igazi közösséget: családot, munkaközösséget, nemzetet csak a bennünk lakozó isteni lélek által tudunk létrehozni. Pünkösd nem a széthúzásnak, az egymás közösségeit bántó kijelentéseknek az alkalma, hanem az ünnep lehetõség és alkalom az egymásra találásra, hogy értékeinkkel egymást kiegészítve gazdagabbá tegyük az életet.

Pünkösd ünnepén lélek által kell újraszületnünk, újrateremtõdnünk. Egyre világosabbá válik, hogy a bennünk szunnyadó lelket nemcsak az ünnep, hanem egész életünk központjává kell tenni. Hányszor visszük roskadozva a mindennapok gondjai között! Hányszor tapasztaljuk, hogy csak pislákol bennünk! Nap mint nap arról hallunk, hogy olyan embertestvérek között élünk, akikben kialudt a lélek tüze.

Testvéreim! Azért fontos megállnunk pünkösd ünnepén és közösen imádkoznunk Isten szentlelkének megtartó erejéért: hogy az "eszme szívbõl szívbe szálljon", új nyelvre, új imára tanítson, oszoljon a gyarlóság és bûn sötétsége. Az emberi szívbe az életkedv és a jóság lakozzon .A nekünk adott szentlélek által szívünkbe áradt Isten szeretete. Életedet és cselekedetet kell igazolja, hogy megérintett a kettõs tüzes nyelv, s képes vagy úgy szólni, hogy mindenki megértsen, és lelkedbõl, életedbõl az isteni élet friss szellõje áradjon.

Világosságra, színre vágyunk, hisz fényesség nélkül sivár az életünk! Pünkösd van! Értelmed világosságával, szereteted fényével igazold, hogy rád is kitöltötte Isten szentlelkét és ennek hordozója vagy, és az is maradsz!
(forrás ismeretlen)
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 1 éve 1 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

Pünkösddel kapcsolatos képek, versek, írások 1 éve 1 hónapja ezelőtt #6652

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5624
.
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.

Pünkösddel kapcsolatos képek, versek, írások 1 éve 1 hónapja ezelőtt #6653

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5624
.


--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.

Pünkösddel kapcsolatos képek, versek, írások 3 hete 3 napja ezelőtt #6942

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5624
.
MINDEN KEDVES IDELÁTOGATÓ VENDÉGNEK KÍVÁNOK ÁLDOTT PÜNKÖSDI ÜNNEPEKET.

IMRE MARGIT
SZERK.


2022.06.05.--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.

Pünkösddel kapcsolatos képek, versek, írások 3 hete 2 napja ezelőtt #6944

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5624
.
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.
Oldalmegjelenítési idő: 0.148 másodperc