Jézus a fény

Szia, Vendég
Felhasználói név: Jelszó: Emlékezz rám

TÉMA: Pünkösddel kapcsolatos képek, versek, írások

Pünkösddel kapcsolatos képek, versek, írások 11 éve 2 hete ezelőtt #3112

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5623
.

Minden kedves látogatónak kivánok Áldott Békés Pünkösdi Ünnepeket.
Imre Margit szerk.
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 11 éve 2 hete ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

Pünkösddel kapcsolatos képek, versek, írások 11 éve 2 hete ezelőtt #3113

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5623
.


Pünkösd a Szentlélek Ünnepe

"A Szentlelket olyannak kell megismernünk és hinnünk, amilyennek maga mondja magát. A kegyelem és vigasztalás lelke. Az egész Szentháromság csupa kegyelem.
A Fiú Isten azzal vigasztal, hogy könyörög a Szentlélekért. Az Atya meg azzal, hogy adja a Szentlelket. A Szentlélek maga a Vigasztaló. A Vigasztaló az aki a megszomorodott szívet Isten iránt megvidámítja. Jókedvre deríti. Az ég ránk mosolyog. Aki azt jól megragadja annak már is nyert ügye van. Hiszen égen - földön csupa vigasztalással találkozik.
Ahová a Szentlélek belép készségessé és örvendezõvé teszi a szívet, amely aztán önként dolgához lát. Tesz szívesen mindent, mi istennek tetszik."
(ismeretlen szerzõ)


--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 11 éve 2 hete ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

Pünkösddel kapcsolatos képek, versek, írások 11 éve 2 hete ezelőtt #3114

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5623
.

Pünkösd

Piros pünkösd öltözik sugárba,
Mosolyogva száll le a világra.
Nyomában kél édes rózsa-illat,
Fényözön hull, a szivek megnyilnak.
Hogy elõször tünt fel a világnak:
Tüzes nyelvek alakjába' támadt.
Megoldotta apostolok nyelvét,
Hirdeté a gyõzedelmes eszmét.
Piros pünkösd, juttasd tiszta fényed'
Ma is minden bánkodó szivének,
Hogy ki tévelyg kétségbe', homályba':
Világitó sugaradat áldja.
Habozóknak oldjad meg a nyelvét,
Világositsd hittel föl az elmét.
Hogy az eszme szívbõl szívbe szálljon,
Diadallal az egész világon!
Piros pünkösd, szállj le a világra,
Tanits meg uj nyelvre, uj imára.
Oszlasd széjjel mindenütt az éjet,
Szeretetnek sugara, Szentlélek!
(Reviczky Gyula)
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.

Pünkösddel kapcsolatos képek, versek, írások 11 éve 2 hete ezelőtt #3115

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5623
.

URUNK MENNYBEMENETELE

Testvérem! A mai evangélium utolsó mondata így szól: "Állandóan ott voltak a templomban, dicsérték és magasztalták Istent" (53.). Mi tölti ki a te, a mi életünket? Remélem nem vagy rabja valamilyen szenvedélynek, mert
ha igen, akkor leragadsz a földhöz. Talán azok közé tartozol, akik állandóan evilági kötelességüket teljesítik. Ez már sokkal jobb, de csak félig helyes megoldás. A lényeg hiányzik.

Szent Ágoston Jézus mennybemenetelérõl elmélkedve ezt írja: "Azért
szálltál föl, hogy fölemelj!" Ma, mennybemenetel ünnepén te is kérd: Emelj
föl minket is Urunk, hogy állandóan ott legyünk a templomban, szüntelenül dicsérjük és magasztaljuk Istent. Természetesen ettõl nem idegen, ebbe beletartozik a kötelesség-teljesítés és a pihenés is.
Testvérem! Jézus, amikor fölemelkedett az égbe, megáldotta tanítványait. (Vö. 51.) Kérd te is velünk együtt Krisztust, hogy áldja meg
most is törekvéseinket! Így a lényeg nem marad ki életünkbõl, vagyis egészen Mesterünk, azaz az öröm tölt be minket (Vö: 52.), és megvalósítjuk parancsát: TANÚSKODUNK AZ Õ ÉLETÉRÕL ÉS TANÍTÁSÁRÓL (48.). [M.a.]
(forrás: communio.hu)
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.

Pünkösddel kapcsolatos képek, versek, írások 11 éve 2 hete ezelőtt #3116

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5623
.

Pünkösdvárás-csodavárás


Miután Jézus a mennybe ment, a tanítványok minden nap együtt voltak és imádkoztak. Mi lehetett imádságuk tárgya? Remélhették, hogy megszületik a messiás? Nem, hiszen a messiás már eljött, sot, küldetését betöltvén vissza is tért a mennybe. Remélhették, hogy Isten azonnal lesújt a gonoszokra? Nem, hiszen maga a messiás is elszenvedte az igazságtalanságot.

Remélhették, hogy a messiás napokon belül visszatér? Nem, hiszen Õ maga bízta rájuk a jó hír továbbadásának szolgálatát, amit még ezután kell elvégezniük. Valaminek márpedig történnie kell, hogy Isten országa megvalósuljon. Minek kell történnie? Valami csodának! Valami átütõ erejû dolognak! De hol? A világban, a külso körülményekben? Mint láttuk, ott hiába is várunk csodát. Akkor hol történhet átüto ereju változás, ami lehetové teszi Isten országának térhódítását? A csodának ott belül, a tanítványok szívében kell bekövetkeznie.

És lám, amikor pünkösd ünnepén a Szentlélek átütõ erejû kitöltése megtörtént, valóban a tanítványok változtak meg. Õk váltak félszeg, bezárkózó, tanácstalan kis közösségbõl Jézus Krisztus bátor tanúságtevõivé. Ma sincs ez másképp. Változásra van szükség. És ez a változás meg is történhet. A Szentlélek ma is munkálkodik. A változás benned kell, hogy végbemenjen!
Várd a csodát!
(ismeretlen)--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 11 éve 2 hete ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

Pünkösddel kapcsolatos képek, versek, írások 11 éve 2 hete ezelőtt #3123

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5623
.

Pünkösdi himnusz

(Beata nobis gaudia)

Boldog örömre visszatért
az évköre nagy ünnepért!
Midõn a Lélek vígasza
suhant le tanítványira.
A Tûz lobogó lángokon
titkos jelt: nyelvet rájuk ont.
Hogy szívük áradó legyen,
szeretve égjen tüzesen!
Mindenki nyelvén szólának;
riadva hallja pogányhad!
Hiszi: hívõket bor hevít, -
de lelkük Lélektõl telik!
Küld ezzel Isten titkos jelt,
hogy Húsvét szentidõ letelt.
Nagy Ötvenes - lejárt körén
Sínáról fénylik új Törvény1...
Most, - kegyárasztó Istenünk -
arcúl borulva esdeklünk:
Égbõl még egyre ránk bocsásd
Szentlelked, kincs-kiáradást...
Egykor, megszentelt szíveket
Jóság malaszttal töltetett...
Bocsáss meg minden bûnt nekünk,
békélt szív ülje ünnepünk!

(Szent Hiláriusnak tulajdonított himnusz)
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Téma zárolva.
Oldalmegjelenítési idő: 0.152 másodperc